• Suomi
  • English

Uusi hanke kehittämään pk-yrityksiä prosessiteollisuudessa

MicroENTRE on mukana uudessa pohjoismaisessa hankkeessa, jonka päätavoitteena on parantaa prosessiteollisuudelle tuotteita tai palveluita toimittavien pk-yritysten kilpailukykyä. Hankkeen virallinen nimi on Business Model Innovation and Internalization of Process Industry SMEs, mutta työnimenä käytetää lyhennettä ProcessSME. Prosessiteollisuuteen luokitellaan hankkeessa luonnonvarojen, kuten öljyn ja kaasun, energian, sellun ja paperin sekä kaivosmineraalien, jatkojalostaminen. Kolmivuotisessa hankkeessa keskitytään pienten yritysten liiketoimintamallien kehittämiseen. Kehittyneet liiketoimintamallit mahdollistavat lisääntyvää rajat ylittävä yhteistyötä alueen pk-yritysten, prosessiteollisuuden, teollisten verkostojen ja yliopistojen kesken.

Uusia liiketoimintamalleja ja yhteistyötä tuotekehitykseen

Hankkeen projektipäällikkö Seppo Saari Lapin ammattikorkeakoulusta kuuntelee apulaisprofessori Vinit Paridan esitystä Luulajan teknillisen korkeakoulun työpaketista.

Hankkeeseen osallistuvien maiden eli Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden kasvu perustuu suurelta osin raaka-aineisiin ja niiden jalostukseen prosessiteollisuuden eri aloilla. Suomen ja Ruotsin suurimmat sektorit edustavat paperi- ja massatuotantoa, kaivoksia sekä metallituotantoa ja energiaa, kun taas öljy- ja kaasutuotannolla sekä merielinkeinoilla on suuri merkitys Norjassa. Osa alalla toimivista suurehkoista yrityksistä on kohdannut ongelmia globaaleilla markkinoilla lisääntyneen kilpailun, hintavaihteluiden ja vähentyneen kysynnän johdosta. Taantuma on tuntunut Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla, joilla työpaikkoja on kadonnut ja myynti laskenut ennen kaikkea alueen pk-yrityksissä. Valtioiden rajat ylittävän yhteistyön kautta hankkeessa kohdistetaan toimintaa pk-yritysten uusiin markkinoihin, tuetaan erikoistumista ja uusia liiketoimintamalleja sekä lisätään kansainvälistä kiinnostusta alueen toimijoita kohtaan. Hankkeeseen osallistuvat yritykset hyötyvät myös uusista yhteistyömuodoista ja verkostoista, jotka johtavat laajempiin kansainvälisiin T&K-hankkeisiin.

Hankkeen aikana päivitetään teollisuusprosessien eurooppalainen etenemissuunnitelma (aiempi versio: ProcessIT.EU Roadmap), joka voi vaikuttaa päättäjiin sekä tutkimuksen ja kehityksen rahoittajiin. Hankkeen tuloksena toivotaan yhä useampien pk-yritysten käyttävän kehittyneempiä liiketoimintamalleja tuotteiden ja palveluidensa kaupallistamisessa alueellisesti ja globaalisti. Tavoitteena on myös pk-yritysten lisääntynyt kansainvälistyminen sekä liiketoiminnassa että tutkimuksessa ja tuotekehityksessä.

Kansainvälinen yhteistyö vahvuutena

14446427_10154498971644035_970795511_o

MicroENTREn vastuulla on hankkeesta tiedottaminen yrityksille, asiantuntijoille ja prosessiteollisuudelle.

Hankkeen hallinnoinnista vastaa Lapin ammattikorkeakoulu. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän MicroENTREn vastuulla on erityisesti hankkeen ulkoinen viestintä. Lisäksi tutkimusryhmän osaaminen mikro- ja pienten yritysten kasvusta täydentää muiden kumppaneiden asiantuntemusta. Muut yhteistyöorganisaatiot ovat Luulajan teknillinen yliopisto (Ruotsi), Northern Research Institute Narvik AS (Norja), Narvik Science Park (Norja), IUC Norrbotten AB (Norja), Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry sekä Nivalan Teollisuuskylä Oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 343 321 euroa, johon rahoituksen on myöntänyt InterregNord.

Lisätietoja hankkeesta: tutkimusjohtaja Matti Muhos (matti.muhos@oulu.fi, 040 0407590). MicroENTREltä hankkeen vistintään ja tutkimukseen osallistuvat myös Anna-Mari Simunaniemi ja Kai Hänninen.

Comments are closed.