• Suomi
  • English

Pk-yritysten kommunikaatiohaasteet teollisuuden digitalisaatioprojekteissa

DigiProcess Interreg Nord-hanke on ollut viime vuosina yksi MicroENTREn suurimmista digitalisaatioon liittyvistä hankkeista. Vuonna 2021 hankkeen tiimoilta tullaan kirjoittamaan useita julkaisuja, niin tieteellisiä artikkeleita kuin popularisoituja julkaisuja, joissa esitellään hankkeen tutkimustuloksia. DigiProcess-hankkeen tavoitteena on parantaa suomalaisten ja ruotsalaisten prosessiteollisuuden ja pk-yritysten yhteistyötä digitalisaatioprojekteissa sekä tukea digitaalisten ekosysteemien kehittymistä.

Hankkeessa vuonna 2020 tehtyjen teollisuus- ja pk-yrityshaastatteluiden perusteella, teollisuus- ja pk-yritysten väliset kommunikaatio-ongelmat ovat yksi suurimmista juurisyistä digitalisaatioprojektien haasteisiin. Neljä keskeisintä yhteistyöhön liittyvää ongelma-aluetta teollisuuden digitalisaatioprojekteissa vaikuttaa olevan pk-yritysten puutteellinen ymmärrys teollisuusalasta ja sen prosesseista, puutteellinen kyky tuoda esiin yrityksen kyvykkyys ja tarjoamat hyödyt, yhteisen ammattikielen puuttuminen ja puutteellinen sopeutumiskyky teollisuusyhteistyöhön. 

Teollisuus- ja pk-yritysten välisten kommunikaatio-ongelmien analyysi on edelleen kesken. Teollisuus-yritysten kommunikaatioon liittyvät ongelmat tulee vielä analysoida pk-yritysten näkökulmasta, jotta voidaan muodostaa kokonaiskuva teollisuus- ja pk-yritysten kommunikaatiohaasteista digitalisaatioprojekteissa. Analyysi tulee valmistumaan vuoden 2021 aikana. Tutkimustuloksista tullaan kirjoittamaan tieteellinen artikkeli ja popularisoituja julkaisuja esimerkiksi blogien ja raporttien muodossa. 

Lisätietoja DigiProcess Interreg Nord -hankkeesta: https://digiprocess.eu/

Lisätietoja kommunikaatiotutkimuksesta: Peetu Virkkala, peetu.virkkala@oulu.fi, p.045 6443202

Comments are closed.