• Suomi
  • English

Osaavan työvoiman saaminen

Osaavan työvoiman löytäminen voi olla este mikroyrityksen kasvulle, esim. ammattitaitoisista koneistajista on pula. Mikroyritykselle uuden työntekijän palkkaaminen on merkittävästi suurempi riski kuin isommalle yritykselle - käytännössä ei ole varaa epäonnistua rekrytoinnissa.

”Yrityksellä on hirveä kynnys ottaa se ensimmäinen työntekijä”

Mikroyritykseen rekrytoitavan henkilön pitää olla useamman alan osaaja, koska henkilöstöä on niin vähän. Kaikki yritystoiminnan osa-alueet on hoidettava myös mikroyrityksessä. Työt jaetaan olemassa olevan henkilöstön kesken. Mitä vähemmän henkilöstöä yrityksessä on, sitä monialaisempaa on työntekijöiden osaamisen oltava.

Mikroyrityksessä vaadittavat monipuoliset osaamisvaatimukset saattavat usein luoda haasteen paitsi suoraan koulusta valmistuvalle ja jo suuremmassa yrityksessä työskennelleelle työntekijälle. Mikroyrityksessä pienetkin kysynnän vaihtelut vaikuttavat heti työllistämismahdollisuuksiin, mikä johtaa epävarmuuteen ja on haaste osaavan työvoiman sitouttamisessa.

blogi4b

Mikroyrityksissä haasteet uuden työntekijän perehdytyksessä korostuvat. Ammattikoulusta valmistuneet eivät ole vielä ammattilaisia, vaan perehdytys vaatii resursseja, ajallista panostusta. Perehdyttäminen on kokonaisuutena merkittävä kustannuskysymys, eikä asiaa helpota se, että esim. metalliala ei ole ollut pitkään aikaan houkutteleva koulutusala nuorten keskuudessa.

Suomalaisten yritysten ongelma on myynti ja markkinointi. Myynnin kehittämistä pitäisi pyrkiä tukemaan, etenkin valmistavassa teollisuudessa. Myös mikroyrityksen kannattaa tiedostaa erilaiset suoran työllistämisen vaihtoehdot tuotannon kasvattamisessa, kaikkea ei välttämättä kannata tehdä itse.

Comments are closed.