• Suomi
  • English

Onko myynnin johtamisella merkitystä?

 

 

Myynti on tunnetusti yksi keskeinen yrityksen menestyksen tukijalka. Tuoreessa MicroENTREn tutkimusryhmän tutkimuksessa on kehitetty myynnin kyvykkyyttä arvioiva malli ja se perustuu noin 30 yrityksen myynnillisen osaamisen arviointiin. 

Tutkimuksesta käy ilmi, että yritykset ovat panostaneet hyvin strategiseen johtamiseen, ihmisiin ja organisaatioon, mutta asiakasviestinnän ja asiakastiedon hyödyntämisen näkökulmat kaipaavat kehittämistä. Tulosten mukaan on tärkeää, että yritys etsii aktiivisesti mahdollisuuksia uuteen myyntiin. Uusien kauppojen lisäksi aktiivinen ote myyntiin lisää yritysten ymmärrystä omasta myyntiosaamisen tasosta, joka puolestaan johtaa  myyntiosaamisen edelleen kehittämiseen ja myynnin parissa toimivien henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Tutkimusdata on kerätty meneillään olevassa  Sales is a King -myyntivalmennushankkeessa. Hanke toteuttaa yli 150 myyntivalmennuskoulutusta neljän seutukunnan alueelle vuosina 2018-202 ja siinä seurataan yritysten myyntikyvykkyyden kehittymistä hankeaikana. Yritykset ja muut organisaatiot voivat jatkossa käyttää ja hyödyntää  hankkeessa kehitettyä myyntikyvykkyyden arviointimallia.

Alla olevasta linkistä näet syksyn 2020 myyntikoulutukset sekä voit osallistua vuoden 2021 koulutustarpeiden kartoituskyselyyn. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ro0IlesVhUu5cW3orGcFoDiOqRf27oBJsFAtI_xBz1ZUMTJHOU1aSjNaVENYNjZYUlRPUUFXRU81SC4u

 

Alkuperäinen julkaisu:

Mirja Väänänen, Riitta Forsten-Astikainen, Leena Eskola, Peetu Virkkala, and Eeva-Liisa Oikarinen – Does Sales Management Matter? A Case of Growth-Oriented SMEs from Northern Finland . Nordic Journal of Business, NJB Vol. 69, No. 2 (Summer 2020).

 

Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan Unioni/Pohjanmaan Ely

Lisätietoja:

Mirja Väänänen

mirja.vaananen@oulu.fi

p. 040 8321003

Comments are closed.