• Suomi
  • English

Oman yrityksen tuotteet/palvelut esille messuilla

Kärsämäellä järjestettiin 29.10. yrityksille koulutusta messuille osallistumisesta. Kouluttajina toimivat Juha Koski Salire Oy:stä, Johanna Ojala Centrian messu- ja tapahtumapalveluista sekä Ari Alakangas NIHAKista. Koulutukseen osallistui työntekijöitä/yrittäjiä seitsemästä alueen yrityksestä.

Messut ovat yrittäjälle ainutlaatuinen myynti- ja markkinointikanava, jonka vierailijat ovat valikoituneet etukäteen messuteeman mukaan. Tärkeää on kuitenkin etukäteen laatia suunnitelma messuja varten. Juha Koski Salire Oy:stä kertoi 20 vuoden messukokemuksella avainasioita messuille lähtevälle yritykselle. Ensitöikseen yrittäjän tulee vastata seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä, kenelle ja miten myymme
  • Mitä kerromme messuilla
  • Kenelle ja ketä varten olemme messuilla
  • Miten viestimme messuilla asiakkaille.

Kuten liiketoiminnassakin tulee messuillekin asettaa tavoitteet ja laatia budjetti. Messuilla kuluja syntyy mm. osaston vuokrasta, osaston infrasta, esitteistä, työntekijöiden palkoista, matkoista, majoituksista. Messuilla tulee myös muistaa se, että esittelijöille päivä on pitkä ja ehdottomasti täytyy ehtiä syödä päivän aikana, jotta jaksaa olla terävänä iltaan saakka eikä toisen messupäivän aamuna saa olla väsyneen näköisenä.

Messuja varten laaditussa suunnitelmassa täytyy myös muistaa huomioida kuka, miten ja millä aikataululla messuilla saadut uudet asiakaskontaktit hoidetaan. Messujen jälkeisessä väsymyksessä saattaa hyvät asiakaskontaktit kylmetä.

Johanna Ojala esitteli Centrian messu – ja tapahtumapalveluiden tuotteistamia messupaketteja. Halutessaan yrittäjä saa koko messuosaston ”avaimet käteen” periaatteella. Toki voi ostaa myös tietyn osa-alueen esimerkiksi messuosaston rakentamisen ja suunnittelun.

Koulutuksen päätteeksi Ari Alakangas kertoi, millaisia erilaisia rahoitusvaihtoehtoja yrityksellä on messuja varten käytettävissään. Näitä ovat mm.:

EXHIBITION EXPLORER-RAHOITUS

Tämä rahoitus on suunnattu kansainvälisille B2B-messuille. Rahoitus on tarkoitettu pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on halu kasvaa ja kansainvälistyä. Rahoitus edellyttää, että vähintään neljä tukikelpoista yritystä hakee Exhibition Explorer rahoitusta samaan kansainväliseen messuun liittyen (näiden ei tarvitse olla yhteisellä osastolla).

MARKET EXPLORER

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

TALENT EXPLORER

Talent Explorer -rahoituksen avulla voit palkata asiantuntijan tuomaan uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu vain palkattavan asiantuntijan kustannuksiin. Rahoitettavan projektin koko voi olla enintään 40 000 euroa, josta Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä voi olla enintään 20 000 euroa. Rahoitus kattaa maksimissaan 50 prosenttia palkattavan asiantuntijan kustannuksista. Projektille hyväksyttäviä kustannuksia ovat palkattavan henkilön palkkakustannukset sivukuluineen sekä mahdolliset matkakulut ensimmäisten 6-12 kuukauden ajalta. Matkakulut katetaan kustannusarvion muina kustannuksina laskennallisena eränä, enintään 20 prosenttia palkkakustannuksista.

NIHAKilla on myös kaksi valmisteluvaiheessa olevaa hanketta, joiden avulla on tarkoitus tukea alueen yritysten kansainvälistymistä. Seuraa NIHAKin tiedotteita asiasta!

Osallistujat keskustelivat vilkkaasti sekä kysellen asiantuntijoilta että jakaen omia kokemuksiaan messuille osallistumisesta. Koulutus tuli siis selkeään tarpeeseen.

Luovat Ratkaisut – hankkeella on vielä tulossa ainakin kaksi Kärsämäellä järjestettävää koulutusta, joista ensimmäisessä perehdytään LinkedInin saloihin. Tämä koulutus järjestetään joulukuussa.

Tiina Kiviranta

Aluevastaava Kärsämäki

Luovat Ratkaisut – hanke

 

 

 

Comments are closed.