• Suomi
  • English

NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ KIERTOTALOUDEN EDELLÄKÄVIJÄKSI

 

Nivalan Teollisuuskylä on Suomen suurimpia teollisuuskyliä, missä toimii lähes 100 yritystä.  Teollisuuskylässä on moninainen kirjo eri alojen yrityksiä, aina metalli- ja puuteollisuudesta kankaiden värjäämiseen ja akkujen kierrättämiseen. Suureen joukkoon mahtuu hyvin monenlaista toimijaa.

ARVO-hankkeessa olemme selvittäneet talven aikana teollisuuskylän yritysten sivuvirtoja, jätteiden käsittelyä ja hukkaenergiaa.  Selvityksen perusteella yritysten kierrätys on jo melko hyvällä mallilla.  Metallit, vaaralliset aineet ja puuaines menevät pääsääntöisesti kierrätykseen.  Yrityksillä on omat sopimuksensa Nivalassa toimivien kierrätysyritysten kanssa ja näiden eri yritysten autot käyvät alueella tyhjentämässä jätelavat ja –astiat säännöllisin välein. Paikallisesti käsitellään lähinnä puuta kaukolämpölaitokselle polttoon. Muutamilla yrityksillä syntyy tuotannossaan paljon ylijäämämateriaalia, kuten lasia tai muovia, joille yritykset ovat itse hakeneet käyttökohteita. Sivuvirtojen materiaaleja kuljetetaan jopa Puolaan ja Saksaan asti.

Hukkalämmön tuottajia löytyi Nivalan teollisuuskylästä useita ja neljä tarkasteluun otettua kohdetta tuottavat arviolta 10 000 MWh hukkalämpöä vuodessa, mikä vastaa 400 omakotitalon vuosikulutusta. Tarkastelun tulos on, että tällä hetkellä tällä alueella ei hukkalämmön talteenotto ole kannattavaa, mutta tilannetta kannattaa seurata, koska lämpöpumpputeknologia kehittyy nopeasti ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tehtävät rajoitukset ja määräykset voivat muuttaa tilannetta nopeasti.

Vaikka alue on tiivis, ei yhteistyötä ole kierrätysasioissa juurikaan tehty. ARVO-hankkeessa olemmekin suunnittelemassa yhteistyön lisäämistä. Yritykset voisivat halutessaan käyttää teollisuuskylän yhteistä kierrätyssopimusta, jolloin keskitetty keräys toisi säästöjä ja vähentäisi turhia kuljetuksia. Erityisesti muovin ja kartongin keräys vaatii tehostamista: hyvä yrityskohtainen lajittelu mahdollistaisi muovin paremman kierrättämisen ja vähentäisi sekajätteen määrää.  Tietääksemme missään muualla ei yhteistyötä kierrätyksessä ole vielä toteutettu näin laajassa mittakaavassa, jolloin Nivalan teollisuuskylästä voisi muodostua merkittävä kiertotalouden edelläkävijä ja esimerkki Suomessa.

ARVO-hankkeen tavoitteena on luoda alueelle vähähiilisyyttä tukevia uusia toimintamalleja. Järjestämme tiistaina 18.5. klo 12.30-14.30 webinaarin, jossa kerromme tarkemmin Nivalan teollisuuskylän vähähiilisyysmahdollisuuksista. Webinaarissa asiantuntijat myös valottavat, miksi vähähiilisyyteen pyrkivät toimenpiteet ovat tärkeitä ja miten mm. lainsäädäntö tulee vaikuttamaan yritysten toimintaan.

 

Webinaarin ohjelma ja puhujat:

Vähähiilisyys yritysstrategiassa - Janne Hietaniemi, NIHAK

Hiilijalanjälki - Sanna Taskila, Macon

Yritysten energiatehokkuus - Tomi Kiuru, Motiva

Kierrätys ja jätelaki - Ilkka Hippinen, Motiva

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Ulla Lehtinen, ulla.lehtinen@oulu.fi 

Projektitutkija Jenna Finnilä, jenna.finnila@oulu.fi

 

Comments are closed.