• Suomi
  • English

Niin muuttuu maailma, Eskoni – sosiaalinen media muutosajurina!

 

Jo Aleksis Kivi Nummisuutarit -näytelmässään (1864) luonnehti maailman menoa ja muutoksen valtaa kuuluisaksi tulleella ja vielä tänäkin päivänä käytössä olevalla lausahduksella. Universaalisti muutosta on kuvannut oivallisesti kreikkalainen filosofi ja tiedemies Aristoteles (384–322 eaa) ajatuksellaan ”Muutos on ajan toinen nimi.”

 

Mikroyrittäjyyden näkökulmasta nykyhetken merkittävin ja voimallisin muutos liittyy markkinointiin ja siinä tarkemmin sosiaalisen median (some) käyttöön ja hyödyntämiseen osana yrityksen markkinointia ja tunnetuksi tekemistä. Aina 2000-luvulle asti markkinointiin liittyvät muutokset olivat loivia trendeihin ja markkinointiajattelun elinkaaren solmukohtiin liittyviä ajattelutapoihin ja käytäntöihin liittyviä muutoksia. Tällaisia suunnan muutoksia ovat olleet mm. siirtyminen tuotesuuntaisuudesta myyntisuuntaisuuteen tai asiakassuuntaisuudesta suhdesuuntaisuuteen markkinointilähtöisyyteen.

 

Sosiaalisen median historiaa

 

Sitten tapahtui jotain, joka alkoi mullistaa niin ihmisten käyttäytymistä kuin yritysten peliareenoita. Syntyi some. Sosiaalisen median käsite muotoutui 2000-luvun lopulla Facebookin ja Twitterin synnyn myötä (2006), mutta itse asiassa somen historia ulottuu 1980-luvun lopulle, jolloin Oulun yliopistossa kehitettiin sosiaalisen median väline IRC, joka lähtökohdat puolestaan olivat eräässä Unix-maailman Talk-ohjelmassa (chattailu reaaliajassa kahden tietokoneen välillä).  IRC ajalta ovat muuten peräsin hymiöt ja lukuisat lyhenteet kuten LOL, OMG ja EVVK. Seuraavalla vuosikymmenellä alkoi tapahtua toden teolla; Microsoftin MSN Messenger ja RSS-feed 1999 sekä virtuaaliympäristö Kultakala (myöhemmin Habbo Hotelli) näkivät päivänvalon.

 

2000-luvun ensimmäinen vuosikymmen oli perusta nykyisille laajasti käytössä oleville somevälineille: LinkedIn, WordPress ja Skype vuonna 2003, Facebook ja Twitter vuonna 2006, Google Docs vuonna 2007, Google Chrome vuonna 2008 sekä Google+ vuonna 2011. Vuosilukuja katsellessa voidaankin todeta, että sosiaalisen median historia on lyhyt, mutta vallankumouksellinen. On myös muistettava mobiiliteknologia somen rinnallakulkijana. Vaikka ensimmäinen älypuhelin kehitettiin jo 1993, niin varsinainen kehitys sovelluksineen on tapahtunut vasta tämän vuosikymmenen aikana ja linkittyy siten kiinteästi somen kehityskulkuun.

 

Haasteena aika

 

Mutta palataanpa takaisin mikroyrittäjiin ja yritysten verkkonäkyvyyteen. Monille yrittäjille aihe tuottaa niitä kuuluisia harmaita hiuksia. Päällimmäisenä kysymyksenä kaiken somekanavavalintojen ja sisällöntuottamisen yllä on kysymys ajasta – millä ajalla yrittäjä näkyy ja kuuluu somessa? Läsnäolo somessa alkaa olla elinehto yritykselle kuin yritykselle ja entinen markkinoinnin vuosikello kuukausimerkintöineen on vaihtunut kuluttajien ja asiakkaiden 24/7 vaatimuksiin sekä vaikuttamiseen suosittelujen ja pisteytysten avulla; peukkua ylös ja peukkua alas, tähtiä viisi tai tähtiä yksi jne. Asiakkaista ja kuluttajista on tullut kärsimättömiä. Yrittäjän odotetaan olevan läsnä ja tuottavan jatkuvaa sisältöä ja päivittävän sitä, harjoittavan vuorovaikutusviestintää liittyen asiakkaiden kysymyksiin ja kommentteihin jne.

 

Niille yrittäjille, joille somekanavat ovat tuttuja, aktiivisuus ja ajankäyttö eivät välttämättä ole haasteita. Mutta niille yrittäjille, jotka vierastavat tai eivät ole ”sinut” sosiaalisen median kanssa, etenkin aika voi muodostua suureksi esteeksi hyödyntää somea ja vastata asiakkaiden vaatimuksiin ja toiveisiin. Yhtenä ratkaisuna on sisällöntuotannon ulkoistaminen alan ammattilaisille, tosin se maksaa ja siitä pitää olla valmis maksamaan ja ymmärtämään se investointina, joka tuottaa ehkä vasta hieman myöhemmin, mutta tuottaa kuitenkin. Yrittäjän on kuitenkin hyvä muistaa, että elefanttikin syödään pala kerrallaan. Riittää, että ottaa pienin askelin hallitusti työväline kerrallaan someasiat haltuun yhdessä alan ammattilaisen kanssa. Pää kylmänä mutta aktiivisesti ajan virtauksessa mukana!

 

-Aktivaattori Riitta