• Suomi
 • English

Monipuolinen liiketoiminta – pysyykö mopo käsissä?

 • Monipuolinen = sekava?
 • Monipuolinen = tehdään monenlaista mutta ei mitään kunnolla?
 • Miksi monipuolisuutta: mahdollisuus tarjota asiakkaalle laajempi tuotevalikoima / kattavampi palvelukokonaisuus?
 • Miksi monipuolisuutta: tuotteiden / palvelujen erilaisten sesonkien yhteensovituksella saavutetaan tasaisempi toiminta ympäri vuoden?
 • Miten monipuolistua: itse tekemällä vai alihankkijoita hyödyntämällä?
 • Miten monipuolistua: perustoiminnan lisäksi erikoistuotteita / erikoistuneita palveluja?
 • Monipuolistumisen etuja: ei liikaa ”yhden kortin varassa”, kokonaisuutena pienempi suhdannevaihtelu, parempi kannattavuus?
 • Monipuolistumisen ongelmia: riittääkö aika / jaksaminen, hajaantuuko tekeminen liikaa, kärsiikö laatu, varahenkilöjärjestelyt vaikeutuvat?
 • Uusi tuote / palvelu: sopiiko samaan brändiin vai tarvitaanko aputoiminimi / uusi yhtiö?
 • Monipuolistuminen: ei pelkästään lisää entiseen vaan voi olla tarpeen myös luopua jostain toiminnosta?

Poimintoja keskustelusta:

Kun toiminta monipuolistuu, niin jossain vaiheessa joku osa-alue alkaa vääjäämättä jäädä jalkoihin. Silloin on pakko tehdä valintoja: supistetaanko jotain, jätetäänkö jotain pois, palkataanko lisää henkilöstöä, investoidaanko tehokkaampiin koneisiin, etsitäänkö alihankkijoita? Uuden osa-alueen/toiminnon käynnistäminen ”varastaa” aina aikaa muilta osa-alueilta. Uuden osa-alueen/toiminnon käynnistämiseen on siis pakko ”tuhlata” sellaista aikaa, joka tuottaisi paremmin vakiintuneilla osa-alueilla. Siksi uuden osa-alueen/toiminnon käynnistykselle on hyvä asettaa selkeä aikatavoite, mihin mennessä se pitää saada kunnolla käyntiin. Uuden osa-alueen/toiminnon käynnistäminen pitää nähdä sijoituksena, joka etenkin alussa vaatii liikaa resursseja tuottoon nähden.

Maaseutumaisen alueen yrityksille on melko tyypillistä se, että kasvu ja monipuolistuminen tapahtuvat pikku hiljaa ja hallitusti. Koska maaseutumaisilla alueilla on usein rajallinen määrä ja pirstaleisesti jakautunut tietyn asian kysyntä, vaatii ympärivuotisen kattavan työkuorman saavuttaminen monipuolista toimintaa. Monipuolistumisen yksi motiivi onkin usein se, että monipuolisemman toiminnan ansiosta saadaan pidettyä osaava työvoima kun voidaan tarjota töitä ympäri vuoden. Monipuolinen toiminta vaatii hyvää suunnittelua ja kurinalaista toimintaa ettei kokonaisuudesta tule sekavaa. Monipuolisessa yritystoiminnassa suurin haaste on kokonaisuuden hallinta.

Monipuolistumisen resepti: Pidä tuntosarvet ulkona koko ajan + noteeraa yllättävät tilaisuudet ja ”vahingot” + luota intuitioon sopivassa määrin.

Myös monipuolisessa yritystoiminnassa on keskeistä, että tarjouslaskennassa ollaan itselle rehellisiä ja kylmäpäisiä. Hinnoittelu pitää tehdä kestävästi, jotta osa-alueiden ei tarvitse ”paikata toisiaan”. Pelkän markkinaosuuden perässä ei kukaan jaksa juosta kovin kauan.

Liiketoiminnan uusi osa-alue/toiminto saa usein alkunsa siitä, että joku tulee kysymään että pystyisitkö tekemään tämmöisen tai että eteen tulee yllättäen uusi tilaisuus. Kokonaisuuden lisäksi liiketoimintaa on järkevää miettiä osa-alue kerrallaan. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, että jokainen liiketoiminta-alue on itsessään kannattava. Toiminta kannattaa organisoida (esim. aputoiminimi) niin, että yhdestä osa-alueesta voi tarvittaessa luopua helposti.

Monipuolisuus on yrittäjyyden suola. Parhaimmillaan monipuolinen yritystoiminta tarjoaa niin hyvin vastapainoa ja vaihtelua, että työkin tuntuu lähes vapaa-ajalta.

Mikroyritysten ydinryhmän tapaaminen järjestettiin Pyhännällä 30.11.2016.

Comments are closed.