• Suomi
  • English

Monialaisuus yrityksen vahvuutena ja rakenteellisten esteiden poistaminen

Pyhajarvi2015_8_1

Monialayrittäjyyden haasteena ovat poikkeavuudet alv-menettelyjen osalta. Toiminnan vastuuvakuutukset tulevat kalliiksi monialaiselle yritykselle, koska kullekin toimialalle on määritelty tietty minimivolyymi, jonka mukaan vakuutus lasketaan, vaikka toiminta olisi minimiä vähäisempää. Lupa- ja tarkastusviranomaiset kannattaa pyytää paikalle jo uuden toiminnan/ muutoksen ideointivaiheessa.

”Verottajalta kannattaa pyytää ennakkopäätös, jos on kyse vähänkään epäselvästä asiasta.”

Monialainen yritys kestää suhdannevaihteluja paremmin ja kilpailutuksissa monialaisuudesta voi joissain tapauksissa saada hyötyjä. Monialayrittäjän aikapula yhdellä alalla heijastuu helposti muillekin aloille, siksi vastuualojen jakaminen on tärkeää. Huonot asiakaskokemukset heijastuvat helposti kaikkiin yhtiöihin.

Pyhajarvi2015_8_2

Kateus lisääntyy, koska monialaisuus näyttää ulkopuolisen silmissä helposti ”paljoutena”. Kasvu vaatii uskallusta mennä oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Pitää innostua ensin itse, ennen kuin asiakas voi innostua. Hallittu kasvu on tärkeää. Ennen yrittäjälle riitti, että teki työnsä hyvin. Nyt yrittäjän pitää myös miettiä millaisen mielikuvan asiakas saa ja miltä toiminta näyttää ulospäin. Joskus on hyvä tehdä myös rohkeita kokeiluja.

Kun asukasmäärä ei riitä yhdelle alalle, voi monialaisuuden kautta silti jatkaa ja laajentaa yritystoimintaa. Monialaisuus mahdollistaa uusien asioiden opettelun, mikä on tärkeää mm. yrittäjän psyykkisen jaksamisen kannalta. Monialaiselle yritykselle ammattimaisuus on sitä, että kunkin alan ammattitaitoa pidetään yllä jatkuvasti ja tosissaan. Ammattimaisuus punnitaan siinä, mitä asiakas näkee ja miten kokee yrityksen palvelun.

Tapaaminen järjestettiin Pyhäjärvellä 24.8.2015.

Comments are closed.