• Suomi
  • English

Miten pienikin voi olla iso?

Miten mikroyritys voi verkostoitumalla kasvaa ”isoksi”. Usein kuulee sanottavan, ettei yrityksellä ole käytettävissä rahaa tai resursseja. Tämä on asia, joka ei pidä paikkaansa. Todellisuudessa yrittäjän pitää tietää mitä yritys tarvitsee, ja etsiä toteuttamiseen sopivat ratkaisut. Verkostoituminen tarjoaa mikroyrittäjälle loputtomasti erilaisia mahdollisuuksia.

Tilaisuudessa omia käytännön näkökulmia verkostoitumisen ja kansainvälistymisen rakentamisesta kertoi mikroyrittäjä Heidi Hannus, Piha- ja vihersuunnittelu Villa Gardenista (www.villagarden.fi/).

Miten yritys voi sitten verkostoitua? Verkostoituminen voidaan jakaa kahteen ryhmään esim. henkilökohtaisiin ja yritysverkostoihin, joiden välissä on sosiaalinen media. Sosiaalisen median kanavia ovat mm. Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn, Flicker ja RSS-fiidit. Yritysverkostot voivat olla esim. innovaatioverkosto, tavarantoimittaja- ja yritysten välisiä verkostoja. Yrityksen näkökulmasta verkoston pitää tuottaa yritykselle arvoa ja kilpailuetua. Henkilökohtaisten verkostojen tavoitteet voivat olla myös muunlaiset. Arvon tuottoa voidaan mitata ja arvioida verkostoitumisen avulla saavutetulla näkyvyyden kasvulla ja myynnin lisäyksellä.

Mikroyritysten ydinryhmä kokoontui Siikajoella torstaina 19.5.2016 klo 18–20, osoitteessa Toppilantie 20 A, 92320 Siikajoki. Illan isäntänä oli Törmälän tila ja Sanna Loukaanhuhta (www.tormalantila.fi/).

Comments are closed.