• Suomi
  • English

Miten kehittää yritystä tulevaisuuden haasteisiin?

Luonto- ja Eräpalvelu KAIRA tuottaa metsästäjille eräpalvelua (Eräkaira) lähes kaikille Suomessa luvallisille riistalajeille. Yritys myös vuokraa tunnelmallista kokous- ja eräkämppä Haukilampea Kajaanissa niin juhliin kuin erä- ja luontopalveluihin. Paikalla löytyy savusauna, mahdollisuus samoilla luontopolkuja ja kalastaa. Kokoustilat löytyvät n.50 henkilölle.

Miten mikroyrittäjä varautuu parhaiten tulevaisuuden haasteisiin? Mikroyritysten kehittymisen haasteena voi olla puutteet osaamisessa ja yrittäjillä on harvoin mahdollisuus käyttää ulkopuolista apua kehitystyössä. Jo mahdollisuus keskustella omista tulevaisuuden näkymistä yrityksen ulkopuolisen kanssa antaa selkänojaa suunnitelmille. Tutkimusten perusteella tiedetään, että todellista hallitustyöskentelyä on vain muutamissa mikroyrityksissä. Lisäksi mikroyrityksissä ei juuri ole johtoryhmäkäytäntöjä. Ei ole yllättävää, että pienissä yrityksissä ulkopuolista apua kaivataan usein myyntiin ja markkinointiin. Mikroyrityksissä osaamisvaje korostuu, kun puhutaan kansainvälistymisestä tai yrityksen kasvun hallinnasta. Mistä ja miten yritysten on mahdollista saada ulkopuolista apua oman toiminnan kehittämiseen?

Yrittäjän ikuinen strateginen kysymys on ”ostanko vai teenkö itse?”

Vieraina tapaamisessa olivat Kaarlo Nurmiranta Suomen Yrityskummit ry:stä ja Veli-Matti Nopanen Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry:stä.  Suomen Yrityskummit ry on valtakunnallisesti suurin mentorointiverkosto. Suomessa yhdistyksessä on yli tuhat jäsenitä ja heidän lisäkseen verkostoon kuuluu kuntia, seudullisia elinkeinoyhtiöitä, partner -jäseniä, järjestöjä ja yhdistyksiä.

Yrityskummin tavoitteena on yrityksen menestys.

Suomessa toimii alueellisia Hallituspartneri yhdistyksiä. Ensimmäiset yhdistykset on perustettu noin viisi vuotta sitten. Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa toimivien pk-yritysten hallitustyötä sekä kehittää jäsentensä ammattitaitoa yritysten hallitusten jäseninä.

Onko sinun yrityksen käytössä ”hallitus vai jallitus”?

Mikroyritysten ydinryhmä kokoontui Siikajoella ke 07.12.2016 klo 18–20 osoitteessa Tauvontie 101, 92329 Siikajoki. Isäntänä oli Aaro Kanniala, Luonto- ja Eräpalvelu KAIRA, www.erakaira.fi.

Comments are closed.