• Suomi
  • English

Miten jatkossa varmistetaan omistajanvaihdoksien toteutuminen?

Omistajanvaihdokset on tärkeä teema ja niiden onnistuminen on olellinen osa myös Suomen talouskehitystä. Liiketoiminnan siirtäminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai yrityksen muulla omistajan vaihdoksella on luontainen osa yrityksen elinkaarta. Omistajanvaihdos luo edellytykset yritystoiminnan jatkolle. Omistajanvaihdoksissa on mitä suuremmissa määrin kyse myös työpaikkojen säilymisestä ja alueiden elinvoimasta, jolloin jokainen elinkelpoisen yrityksen alasajo jatkajan puutteesta aiheuttaa alueelle pitkävaikutteisia menetyksiä.

Omistajanvaihdokseen liittyy läheisesti useita haasteita. Yrittäjät kokevat omasta yrityksestä luopumisen henkisesti raskaaksi prosessiksi. Lisäksi yrityksen liiketoiminnan päivittäinen pyörittäminen vie yrittäjien huomion, joten hankalaksi koettu OV-toimien käynnistys jää helposti taka-alalle. Myös yrittäjän ikääntyminen vaikuttaa voimakkaasti yrityksen investointihalukkuuteen, jolloin käyttöomaosuuden määrä alkaa supistua. Tiedetään, että kriittinen ajanjakso alkaa, kun yrittäjä täyttää 55 vuotta. Nämä syyt johtavat siihen, että yrittäjät käynnistävät omistajanvaihdoksen aivan liian myöhään.

Viime vuosina Suomessa on toteutunut liian vähän omistajanvaihdoksia, josta on seurannut se, että lähes puolet pienyrityksistä ei löydä toiminnalleen jatkajaa. Tilastojen perusteella Suomessa tulisi tehdä vuodessa 5000 omistajanvaihdosta, mutta tällä hetkellä niistä toteutuu noin puolet. Pk-yritysbarometri kevät 2021 mukaan Pk-yrityksistä lähes 40 % suunnittelee toteuttavansa omistajanvaihdoksen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Harvaanasuttujen alueiden yritykset ovat pääosin mikroyrityksiä ja pieniä yrityksiä. Näiden alueiden haasteita lisää palveluiden keskittyminen ja häviäminen sekä maakuntien erilaiset omistajanvaihdoksen käytänteet.

Miten alueiden palvelutuotanto kykenee vastamaan ilanteeseen, jossa seuraavien kahden vuoden aikana Pk-yrityksistä myyntiä suunnittelee 12 % ja yritysostosta on kiinnostunut 11 %?

Yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa, että seuraavien kahden vuoden aikana OV-palveluita tuottavilla pitää löytyä kykyä vastata noin 55 000 Pk-yrityksen palvelutarpeisiin. Tiedossa on, että jo nyt ongelmia aiheuttaa palveluiden alueellisen saatavuuden ja tason vaihtelut.

Tästä seuraa, että oikea-aikainen yrittäjän herättely ja neuvonta korostuvat entisestään. Mitä pienempi yritys sitä suurempi on tarve ulkopuoliselle Matalan kynnyksen OV-neuvonnalle. Tässä korostuu harvaanasuttujen alueiden neuvontapalveluiden saatavuus ja palvelujen laatu. Yrittäjälle on tärkeää, että oma alue kykenee tuottamaan laadukkaita sekä maksuttomia julkisesti tuotettuja että maksullisia yksityisen sektorin tuottamia OV-palveluita.

 

Lisätietoja Kai Hänninen, kai.hanninen@oulu.fi.

 

Comments are closed.