• Suomi
  • English

MindBusiness-opintokokonaisuudella myönteistä vaikuttavuutta korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämäiseen minäpystyvyyteen

Oulun yliopiston ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteistyönä kehitettiin yrittäjyyden varhaisen vaiheen tukemiseen pedagoginen viitekehys, jonka pohjalta pilotoitiin 15 op:n MindBusiness-opintokokonaisuus vuoden 2018 aikana. Kehittämistyön mahdollisti yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteistyönä toteutettu ESR-rahoitteinen MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja -toimijuuden edistäminen -hanke.

Opintokokonaisuuden aikana kerättiin tutkimusaineistoa, jolla selvitettiin opintokokonaisuuden vaikutuksia mm. opiskelijoiden yrittäjyysasenteisiin ja minäpystyvyyteen. Tutkimuksen tulosten perusteella MindBusiness-opintokokonaisuudella oli myönteinen vaikutus opiskelijoiden yrittäjämäisen minäpystyvyyden rakentumiseen. Myönteistä kehitystä tapahtui erityisesti työelämäyhteistyöhön, yhteisöllisyyteen ja yrittäjyyskompetensseihin liittyen.

Ensimmäinen vaikuttavuusarvioinneista laadittu tutkimusartikkeli käsittelee opintokokonaisuuden vaikuttavuutta opiskelijoiden yrittäjämäiseen minäpystyvyyteen. Artikkeli on julkaistu Ammattikasvatuksen Aikakauskirjan vuoden 2021 ensimmäisessä teemanumerossa.

Artikkeliin pääset tutustumaan Ammattikasvatuksen Aikakauskirjan nettisivuilla: https://journal.fi/akakk/article/view/107456

Siklander, P., Hintikka, J., & Eskola, L. (2021). MindBusiness-viitekehyksen yhteys yrittäjämäisen minäpystyvyyden muutoksiin korkeakouluopinnoissa - ”Kaikki haasteet ovat voitettavissa”. Ammattikasvatuksen Aikakauskirja.

MindBusiness-hankkeen aikana kehitettyjä sisältöjä on hyödynnetty yliopiston ja ammattikorkeakoulun koulutusten kehittämisessä sekä mm. vuodenvaihteessa käynnistyneen Pathways to Business -hankkeen koulutussisällöissä.

Comments are closed.