• Suomi
 • English

Mikroyrityskin tarvitsee ketteriä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä

 

Henkilöstöasiat (HR) ja henkilöstön johtaminen (HRM) ovat tärkeitä strategiseen johtamiseen liittyviä tekijöitä myös mikroyrityksissä. Jo yhdenkin työntekijän olemassaolo edellyttää yrittäjältä johtamiseen liittyvää näkökulmaa ja toimintaa. Työmarkkinoilla kiihtyvä työvoimapula puolestaan pakottaa yritykset miettimään keinoja löytää ja sitouttaa uusia työntekijöitä. Lisäksi  ikääntyminen vaatii huomion kiinnittämistä jaksamiseen ja työmotivaation ylläpitoon. Henkilöstöön liittyvät asiat ovat siten varsin monimuotoinen kokonaisuus, joka vaatii uudenlaisia toimintamalleja, jotta yrityksen toiminta ja kilpailukyky kehittyy ja työhyvinvointi kukoistaa.

MicroENTRE:n projektitutkija Riitta Forsten-Astikainen on ollut mukana pk-yritysten henkilöstöjohtamista kartoittavassa tutkimuksessa, josta on julkaistu vuoden 2018 lopussa artikkeli ”Agile HRM Practices in SMEs” kansainvälisessä tiedelehdessä Journal of Small Business Management. Tutkimus perustuu 255 toimitusjohtajan, HR-päällikön ja keskijohdon haastatteluihin, jotka tehtiin 100 suomalaisessa pk-yrityksessä (työntekijöiden määrä 20-250). Yritykset edustivat lukuisia eri toimialoja ja sijaitsivat eri puolella Suomea.

Monet tutkimustuloksissa löydetyt ketterät ja jopa innovatiiviset henkilöstön johtamiskäytännöt soveltuvat myös mikroyrityksiin (alle 10 henkilöä työllistävät). Tässä muutamia yrityksissä hyväksi havaittuja käytäntöjä:

 • some-kanavat rekrytointivälineinä, mm. Facebook ja You Tube
 • rekrytoinnin haastatteluvaiheessa potentiaalisten hakijoiden kiertoajelu yrityksessä; konkreettinen töiden esittely
 • työntekijälähettiläät, jotka palkitaan, kun he löytävät sopivan työntekijän yritykseen
 • tsemppitaulut yhteisissä tiloissa: niihin kootaan heti asiakkailta tai sidosryhmiltä tulleet positiiviset palautteet
 • harmitustaulu jossain piilossa: sinne voi mennä tekstimuodossa purkamaan huonot fiilikset ja pahaa mieltä
 • selkeä ja ohjeistettu mestari/kisälli-malli perehdytyksessä
 • pienlainat työntekijöille
 • työntekijöillä työälypuhelimet, missä työvuorolistat, työajan seuranta ja mahdollinen intra
 • innovatiivisuutta ja kehittämisintoa lisäävät painetut muistivihot: mitä havaitsin, mitä tekisin toisin, pvm, perustelut idealle, kenelle haluaa toimittaa idean
 • yrityksen oma "akatemia", missä suunniteltuna ainakin vuodeksi eteenpäin koulutuskalenteri, esim. Möttösen Metalli Oy Akatemia
 • hevi-päivä: hedelmiä ja vihanneksia tarjolla koko päivän ja jämät kotiin viemiseksi
 • palkitsemisena lahjakortteja ruokakauppaan
 • tukisukkia ilmaiseksi työajalle
 • negatiivisten asioiden palaveri: ”kissa nostetaan pöydälle” ja ongelmat saadaan hiljalleen ratkaistua
 • henkilöstön kehittämisessä kevyt ja mukaeltu ”Lean”: miten kehität työtäsi –kilpailut
 • jne. jne.

 

Tutkimuksen tuloksena aiheesta on myös kirjoitettu kansantajuinen kirja ”Katveesta kilpailukyvyn ytimeen. Kehittyvä henkilöstöjohtaminen pk-yrityksissä”, toim. M. Luoma ja R. Viitala. Kirjaa ovat olleet kirjoittamassa lukuisat kyseiseen tutkimukseen osallistuneet tutkijat.

 

Linkki artikkeliin:

Journal of Small Business Management, Agile HRM Practices of SMEs

Lisätietoja: riitta.forsten-astikainen@oulu.fi

Riitta Forsten-Astikainen
Projektitutkija
p. 046 922 0913

 

Comments are closed.