• Suomi
  • English

Mikroyrityksille näkyvyyttä netissä ja Facebookissa

Pohjois-Pohjanmaalla, Oulunkaaren ja Koillismaan neljällä eri paikkakunnalla on syksyn aikana kokoonnuttu mikroyritysten voimin perehtyen facebook-markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin saloihin. Työpajojen toteutuksen lähtökohtana oli, että työpajat soveltuvat digitaalisilta valmiuksiltaan kaiken tasoisille mikroyrittäjille.

Nelituntisten työpajojen tarkoitus oli paitsi tuoda esille kustannustehokkaita ja mikroyrityksille soveltuvia ratkaisuja facebook-markkinoinnin ja hakukoneoptimoinnin saralta, niin myös toteuttaa uusia käytännön kokeiluita jo työpajan aikana valmentajien opastuksella. Tätä varten osallistujia ohjeistettiin ottamaan läppärit ja tabletit mukaan, jotta konkreettinen tekeminen pääsisi hyvään vauhtiin jo työpajoissa.

OK#Kasvuverkosto –hankkeen kautta toteutetuissa työpajoissa mikroyrittäjiä valmensivat Juha Ahola (Vauhtipyörä Ahola) ja Jarno Tuovinen (Kranu Oy). Valmentajat olivat perehtyneet etukäteen ilmoittautuneiden yrittäjien Facebook-sivuihin ja hakukonenäkyvyyteen ja antoivat niiden pohjalta konkreettisia kehittämisvinkkejä yrittäjille.

Valmentajat kertoivat käytännön esimerkein siitä, kuinka yritykset parhaiten löydetään verkosta. Työpajoissa käytiin läpi facebook- markkinoinnin peruskiviä ja Google- hakukoneoptimointiin liittyviä knoppijuttuja. Nyt keskityttiin facebookin käyttöön, koska sitä käyttää edelleen n. 2,6 miljoonaa suomalaista. Mikroyrityksen kannattaa hyödyntää facebook-sivujensa valikkorakennetta monipuolisesti mm. liittämällä siihen verkkokauppaosion, palvelut, muistiinpanot, Youtube -välilehdet jne. Myös erilaisten julkaisutyyppien käyttö sekä ryhmien hyödyntäminen käytiin läpi. Osallistujat saivat mm. kuulla, että yrityksen facebook -nimessä tai sen yhteydessä tulisi olla toimialaan yhdistävä sana näkyvyyden varmistamiseksi - yrityksen palvelut on syytä olla selkeästi esillä ja heti nettiselaajan havaittavissa.

Hakukoneoptimoinnin osalta on keskeistä kysyä, että löytääkö hakukone perille ja ymmärtääkö se mitä palveluita ja/tai tuotteita yritys tarjoaa ja missä? Matalan kynnyksen kehitysaskel näkyvyyden kehittämisessä on Google My Business -profiilin luonti. Se on helppokäyttöinen ja ilmainen palvelu, joka kannattaa mikroyrityksen hyödyntää, etenkin mikäli yrityksen sijainnilla on saavutettavuuden suhteen merkitystä. Näin saadaan laajempaa näkyvyyttä ja helpotetaan asiakkaan yhteydenottoa.

Linkityksillä lisää näkyvyyttä

Verkostojen merkitys on suuri myös digitaalisessa maailmassa, nettimarkkinoinnissa ja -näkyvyydessä. Mitä useamman tahon sivuille ja julkaisuihin mikroyritys jättää oman ”merkkinsä” sitä useammin yrityksen nimi nousee esille. Nelituntisten työpajojen aikana mm. utajärviset, iiläiset, kuusamolaiset ja pudasjärviset mikroyritykset parantelivat digitaalista läsnäoloaan, toteuttivat käytännönläheisesti kehittämiskokeiluita ja saivat palautetta myös muilta yrittäjiltä.

Arja Packalen, projektipäällikkö, Oulunkaaren kuntayhtymä

Martti Saarela, projektitutkija, MicroENTRE

Facebook-markkinointi ja hakukoneoptimointityöpajat kuuluivat OK#Kasvuverkosto- hankkeen toimintaan. Oulunkaaren ja Koillismaan OK#Kasvuverkosto –hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto EAKR Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta, Oulunkaaren kuntayhtymä, Oulun yliopisto, Naturpolis ja Muhoksen kunta. Hanke päättyy 30.11.2019.

 

Comments are closed.