• Suomi
  • English

Mikroyritykset eivät innovoi?

”Innovaatiotoiminta yleisintä suurilla kansainvälisesti toimivilla yrityksillä” (Tilastokeskuksen tiedote 5.6.2014). Kuvitteellinen Pekka Päättäjä toteaa tiedotteen luettuaan, että jatkossa julkisia innovaatiopalveluja ja -rahoitusta kannattaa kohdentaa entistäkin enemmän suuriin yrityksiin, jotta Suomeen saadaan enemmän innovaatioita.

Pieleen meni ja ihan huolella.

Edellä mainittu tiedote koskee Tilastokeskuksen Innovaatiotoiminta-tilastoa, joka ei sisällä lainkaan mikroyrityksiä. Toisin sanoen 95% yrityksistä jää kokonaan ko. tilaston ulkopuolelle. Pekka Päättäjä teki siis tietämättään viiden prosentin yritysjoukosta hankitun tiedon pohjalta 100 % yritysjoukkoa koskevia päätöksiä.

Tulos? Innovaatiojärjestelmän palvelut sopivat hyvin suuremmille yrityksille, koska järjestelmä on rakennettu niiltä saatujen tietojen pohjalta. Mikroyritykset näyttävät entistäkin passiivisemmilta, koska ne käyttävät järjestelmän palveluja kovin vähän. Pekka Päättäjä joutuukin harmikseen toteamaan, että mikroyrityksissä ei taida juurikaan olla innovaatiopotentiaalia.

Taas meni pieleen.

Innovaatiopalveluita ei suunnata mikroyrityksiin

Yleisesti on tiedossa, että merkittävä osa innovaatioista saa alkunsa ns. autotallitasolla, joka on pääosin mikroyritysten hallussa. Innovaatioon johtavan idean syntyaikaa ja -paikkaa on mahdoton ennustaa. Siitä huolimatta julkisia innovaatiopalveluja suunnataan voimakkaasti suuryrityksiin ja kasvuyrityksiin.

Lopputulos? Merkittävä osa mikroyrityksissä olevasta innovaatiopotentiaalista jää hyödyntämättä.

Pekka Päättäjän mahdollisuuksia hahmottaa mikroyrityksissä olevaa innovaatiopotentiaalia vaikeuttaa myös se, että mikroyritykset puuttuvat lähes kokonaan myös Tutkimus- ja kehittämistoiminta -tilastosta.

Järkevät päätökset perustuvat luotettaviin tilastoihin

Yrityksiä koskevat tilastotiedot ovat tärkeitä, koska päättäjien käytettävissä pitää olla luotettavia tietoja, jotta heidän on mahdollista tehdä järkeviä päätöksiä. Myös tutkimuslaitokset, yritysrajapinnan toimijat sekä elinkeinoelämä itse tarvitsevat luotettavaa tietoa yrityksistä.

Se, että mikroyritykset jätetään monien tilastojen ulkopuolelle, perustuu yhteisiin EU-tason linjauksiin. Yhteisissä linjauksissa suositellaan tilastoinnin ulottamista myös mikroyrityksiin, mutta Suomessa suositusta ei, pääosin resurssisyistä, ole vielä otettu harkintaan. Joko nyt olisi aika harkita uudemman kerran? Pekka Päättäjä tarvitsee apua!

Ps. Mikroyritykset puuttuvat kokonaan myös Tietotekniikan käyttö yrityksissä -tilastosta. Siitä huolimatta ko. tilastoa koskevassa katsauksessa todetaan, että ”Kaikista yrityksistä 69 prosentilla oli laajakaista, jonka nopeus on vähintään 10 Mbit/s”.

-Harri Jokela, projektitutkija, MicroENTRE-

Comments are closed.