• Suomi
  • English

Mikroyrityksen johtamisen haasteet muuttuvassa ympäristössä

Pohjoismaiset johtamisen tutkijat kokoontuivat viime viikolla Vaasaan järjestyksessään 25. Nordic Academy of Management -konferenssiin. NFF konferenssin teemana oli ”pohjoinen energia”, joka heijastelee Vaasan energiaklusteria ja innostavaa yrittäjähenkeä.

Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi perjantaina ja lauantaina työpajoja, joissa esiteltiin ajankohtaista tutkimusta mikroyritysten ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Alustuksissa pohdittiin mikroyritysten johtamista erikoistilanteissa kuten kasvussa tai rakennemuutoksen keskellä.

Keskusteluissa nousi esiin näkökulmia, joissa käsiteltiin mm. yrittäjyyden haasteista rakennemuutosalueilla, mikroyritysten kasvun monimuotoisuudesta, työnohjauksen ja tukipalveluiden merkityksestä ja myyntiosaamisen pullonkauloista.

On selvää, että veturiyrityksen toiminnan loppuminen tulee mullistamaan Pyhäjärven elinkeinorakennetta ja lisää tarvetta yrittäjyyttä tukeviin toimiin, kertoi tutkija Katariina Ala-Rämi esityksessään. Keskustelussa pohdittiin eri vaihtoehtoja, joilla alueen toimijat voisivat valmistautua tilanteeseen.

Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemen esitys toi esille mikroyrittäjien kasvukäsitteen monimuotoisuudet. Kasvulla yrittäjä voi tarkoittaa muutakin, kuin yritystutkimuksessa perinteisesti käytettäviä mittareita kuten esim. liikevaihdon kasvua. ”Myös mikroyrittäjät hyötyvät työnohjauksesta” – totesi tutkija Heli Kurikkala.

Alueellinen yrityskehitys voisi hyödyntää tietoa omassa toiminnassaan ja ohjata yrittäjiä käyttämään työnohjausta. Tutkijat Mervi Vähäsalo ja Tanja Lepistö Turun yliopistosta kertoivat yksinyrittäjille ja mikroyrityksille suunnatun pitkäaikaisten tukipalveluiden hyödyistä. Tutkija Mirja Väänäsen tutkimus selvitti yritysjohdon näkökulmasta mikroyritysten myynnin haasteita. Tutkimuksen mukaan yritysjohto arvioi yrityksen myyntiosaamisen alemmalle tasolle, kuin mitä se oli todellisuudessa.

Nordiska Företagsekonomiska Föreningen (NFF) edistää tutkimusta, koulutusta ja käytännön liikkeenjohtoa Tanskassa, Suomessa, Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa. NFF konferenssi järjestetään, joka toinen vuosi. Seuraavan kerran konferenssi järjestetään Ruotsin Örebrossa 2021. Lisätietoa konferenssista: https://nordicacademy.hi.is/.

Lisätietoja: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyys, tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi

Comments are closed.