• Suomi
  • English

Mikroyritykselle työllistäminen voi olla sekä mahdollisuus että haaste

Hallituksen tavoitteena on työllisten määrän vahvistuminen 110 000 henkilöllä vaalikauden aikana. Myös byrokratiaan purkutalkoot ovat käynnissä. Ovatko hallituksen toimet oikean suuntaisia? Alkavatko ne todella näkyä myös mikroyritysten mahdollisuutena työllistää?

Mikroyritysten (työllistävät alle 10 henkilöä) on taantumasta huolimatta ollut vaikea löytää työntekijöitä erityisesti lyhytaikaisiin työsuhteisiin. Isoilla yrityksillä on luontaisesti paremmat mahdollisuudet organisoida sisäisesti työntekijän äkillinen poissaolo.

Millaiset keinot voisivat auttavat mikroyritystä työllistämisessä? Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa Työllistämisen esteet, mahdollisuudet ja aikeet pk-yrityksessä vuodelta 2009 todetaan:

  • markkinatilanne ja yrityksen ansaintalogiikka ja ajatus sen kasvusta vaikuttavat esteiden kokemisessa
  • yhden työntekijän työllistävän yrityksen työllistämispotentiaali on suurempi kuin yksinyrittäjän
  • pienille yrityksille työllistämisen kustannukset ja kysynnän epävarmuus ovat suurempia esteitä kuin muille
  • yritykset tuntevat ja hyödyntävät huonosti tarjolla olevia työllistämistukia
  • uuden työntekijän palkkaukseen liittyy voimakkaita negatiivisia stereotypioita, jotka vähenevät kokemukset myötä

Raportin voi ladata osoitteesta: http://www.tem.fi/files/24779/TEM_49_2009_ty_ja_yritt_jyys.pdf

blogi3b

Illan keskustelussa annettiin hyviä vinkkejä: Tarttukaa puhelimeen ja kysykää tietoa. Teidän ei tarvitse itse tietää kaikesta kaikkea. Ei ole häpeä kysyä voiko palkkaukseen saada tukea. Harjoittelijoista on myös vastuu. Ohjaukseen pitää riittää aikaa ja palautteen pitää olla oikeudenmukaista. Yksi vaihtoehto ensimmäisen työntekijän työllistämisen sijaan voisi olla alihankinnan käyttäminen. Silloin ei tarvitse maksaa sivukuluja ja työnantaja-työntekijä -asetelma poistuu. Toisaalta kannattaa muistaa, että toinen yrittäjä vie oman osuuden katteesta. Rekrytoinnissa puskaradio ja suosittelijat toimivat parhaiten.

Haastakaa itsenne päivittäin tekemään pienet asiat vieläkin paremmin. Nostamalla hintatasoa (ja sitä kautta katetta) saadaan resurssit paremmin vastaamaan työkuorma. Kannattaa miettiä voisiko hinnan nosto olla parempi ratkaisu, kuin uuden työntekijän palkkaus.

Toisaalta ihmeteltiin, miten tilanne on mennyt siihen, että työelämän pelisäännöt voivat olla niin hukassa. Työpaikalle ei voi tulla täyttämään sanaristikoita. Kun asiasta huomautetaan, todetaan ”kyllä minä saan, jos haluan”. Elämän pelisäännöt pitää vain opettaa. On parempi, että henkilöt ovat työelämässä eivätkä vain makaa kotona ja nosta rahaa Kelalta. Mitä pitäisi ajatella, jos nuori kertoo menevänsä töihin vasta siinä vaiheessa, kun saa palkkaa 4000 -5000 €/kk.

Missä ja milloin työelämän perusvaatimukset sitten opetetaan? Kaikki opiskelijat vain pusketaan työelämään, vaikka osalla heistä kyvyt eivät olisi riittäviä. Idea: Päiväkoti, joka valmentaa lapset kohtaamaan työelämän kohenneet vaatimukset.

Nyt kaikki viettävät aikaa somessa, jossa ovat ystävät ja kaverit. Ennen kokoonnuttiin fyysisesti kaupan kulmalla tai maitolaiturilla. Maailma muuttuu sillä ennen sosiaalisuutta tarjosivat koti ja työ. Tilanne on muuttunut ja suuri osa ihmisten (nuorten) sosiaalisesta elämästä tapahtuu virtuaalisesti.

Positiivisesti ajateltuna yrittäminen Suomessa on vapaampaa kuin Pohjois-Koreassa. Toisaalta se on jäykempää kuin Yhdysvalloissa.

Tapaaminen järjestettiin Raahessa 21.1.2016.

Comments are closed.