• Suomi
  • English

Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja Matti Muhos hallituksen yrittäjyyspaketista: Mikroyritysten tukeminen tuo talouskasvua

Tiedote 13.4.2016 Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti

”Mikroyritysten esille nostaminen hallituksen yrittäjyyspaketissa on erittäin myönteinen linjaus”, mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja, dosentti Matti Muhos sanoo. Oulun yliopiston Oulun Eteläisen instituutin tutkimusryhmä on perehtynyt yritysten varhaisiin kasvuvaiheisiin sekä kasvun esteisiin ja mahdollisuuksiin. Mikroyritysten toiminnallinen erinomaisuus on instituutin tutkimusprofiilin keskiössä.

matti_muhos

”Toimenpiteiden painottaminen mikro- ja pienyrittäjyyden tukemiseen on positiivinen linjaus. Mikroyritysten joukosta nousee uusia kasvu- ja vientiyrityksiä, joista jokainen näyttää esimerkkiä ja muuttaa suomalaista liiketoimintaympäristöä ja yrityskulttuuria sisältäpäin. Tätä kehitystä on syytä vahvistaa. Digitalisaatio madaltaa kasvun ja viennin kynnyksiä eniten juuri mikroyrityksissä. Rohkeille kokeiluille on tilausta”, Muhos kertoo.

Eri kehitysvaiheissa olevien yritysten erityispiirteiden huomioiminen on yksi onnistumisen edellytys. ”Ensimmäisen työntekijän palkkaaminen muodostuu harmillisen usein kasvun esteeksi. Moni yksinyrittäjä pitää työntekijän palkkaamista liian suurena riskinä. Tästä näkökulmasta hallituksen päättämä yksinyrittäjän tukipaketti kohdistuu yhteen keskeisistä kasvun pullonkauloista”, Muhos jatkaa.

Tutkimusryhmä valmis mikroyritysten kumppaniksi innovaatiosetelikokeiluun

Hallituksen yrittäjyyspakettiin sisältyvä innovaatiosetelikokeilu saa kiitosta Oulun yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:ltä, joka on Pohjoismaiden ainoa mikroyrityksiin keskittynyt tutkimusryhmä. Innovaatiosetelillä yritykset voivat hankkia tarvitsemaansa asiantuntemusta esimerkiksi yliopistoilta.

”Meillä on jo laaja ja aktiivinen mikroyritysten verkosto Pohjois-Pohjanmaalla. Toimimme luotettavana asiantuntijana yrittäjää lähellä, saamme nopeiden kokeilujen ideoita ja tutkimusaihioita suoraan yrittäjiltä säännöllisissä tapaamisissa. Innovaatioseteli voisi olla monille mikroyrityksille keino TKI-toiminnan käynnistämiseen”, tutkimusjohtaja Muhos visioi ja tarjoaa tutkimusryhmää yhteistyökumppaniksi kokeiluun.

Päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkittua, luotettavaa tietoa mikroyrityksistä. Käytännössä tutkimusryhmä on havainnut, että monista keskeisistäkin tilastoista puuttuu mikroyrityksiä koskeva tieto kokonaan tai yritysten luokittelu ei ole johdonmukaista. Mikroyritys on yhteiseurooppalaisen määritelmän mukaan riippumaton yritys, jonka palveluksessa on vähemmän kuin 10 työntekijää ja jonka vuosiliikevaihto on enintään kaksi miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään kaksi miljoonaa euroa.

Yleisesti käytetty pk-yritysten käsite kattaa yhteiseurooppalaisen määritelmän mukaan 99,8 % suomalaisista yrityksistä. Mikroyritysten osuus Suomen yrityksistä kaikki toimialat mukaan lukien on 94,7 % (Tilastokeskus 2014). Lukumääräisesti mikroyrityksiä on 344 471.

”Mikroyritykset huomioivan kasvualustan rakentaminen on erittäin tärkeä tavoite Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn, talouskasvun ja kestävän kehityksen kannalta”, tutkimusjohtaja Muhos painottaa.

Lisätietoja:

Tutkimusjohtaja Matti Muhos, Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti (OEI), Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, matti.muhos@oulu.fi, puh. 0400 407 590

Comments are closed.