• Suomi
  • English

MIKROYRITTÄJÄT TARVITSEVAT APUA YRITYKSEN STRATEGISEEN SUUNNITTELUUN JA HENKILÖSTÖHALLINTAAN

MICROENTRE MUKANA GLOBAALISSA YRITTÄJYYSKONFERENSSISSA 4.-6.10.2018 ITALIASSA

Osallistuin yrittäjyyskonferenssiin, jonka pääteemana oli ”Miten sosiaalinen innovointi ja inhimillisen yrittäjyyden toimintatapa saadaan käytäntöön”. Konferenssin organisoi International Counsil for Small Business (ICSB) ja sen toteutuksesta vastasi Salernon yliopisto Italiassa. Konferenssin teema on mielenkiintoinen ja avaa uusia toimintamahdollisuuksia myös mikroyrityksille, joiden osuus Suomen yrityskannasta on noin 95 %. Erityisen suuren joukon mikroyrityksistä muodostaa yksinyrittäjät, joita on noin 60 %.

Pidin konferenssissa esitelmän, jonka otsikkona oli ”Mikroyrittäjien liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tiedontarpeet”. Esitelmässä nostin esille mikroyrittäjien kannattavaa liiketoimintaa edesauttavia tietotarpeita. Tutkimuksessa on hyödynnetty Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Euroopan aluekehitysaluerahaston (EAKR) rahoittaman Mikroyritysten kasvualusta -hankkeessa saatua tutkimustietoa. Tutkimuskohteena oli mikroyrittäjien vertaisverkostotoiminta. Tulosten perusteella voidaan sano, että mikroyrittäjien suurimmat tietotarpeet kohdistuivat yrityksen strategian suunnitteluun ja toteutukseen sekä henkilöstöhallintaan. Tämä tarkoittaa, että mikroyrittäjien haasteet liittyvät joko yrityksen liiketoiminnan pitkäaikaiseen suunnitteluun ja sen käytännön jalkauttamiseen tai henkilöstöön. Tilanne ei voi olla näkymättä yrityksen kehitystyössä tai liittymättä uusien työntekijöiden palkkaukseen.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että mikroyrittäjät tarvitsevat juuri heille suunnattuja kannattavaa liiketoimintaa tukevia palveluita. On hyvin ilmeistä, että varsikin yksinyrittäjälle yrityksen liiketoiminnan pitkäjänteinen ja kannattava kehittäminen asettaa isoja haasteita. Miten voimme varmistaa, että mikroyrittäjien tarvitsema tieto on heidän saatavillaan? Tämä asia korostuu erityisesti pohjoisen harvaan asutuilla alueilla.

Lisätietoja:
Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
TkT Kai Hänninen
040 5747 951
kai.hanninen@oulu.fi

Comments are closed.