• Suomi
  • English

Mikroyrittäjän monet roolit uuvuttavat

Mitä pienempi yritys, sitä suurempi merkitys on yrittäjän työhyvinvoinnilla. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tarttui aihepiiriin Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Promo @ Work-hankkeessa. Keinoja yrittäjän uupumisen välttämiseksi löytyi useita.

Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi kertoo tutkimuksen havainnoista ja mikroyrittäjille laadituista terveyden edistämisen suosituksista Oulun yliopiston verkkosivuilla.

”Uupunut yrittäjä tuskin jaksaa kehittää liiketoimintaansa. Tuottavuuskaan tuskin on kovin korkea”, Simunaniemi pohtii. ”Hyvinvoiva menestyy todennäköisesti paremmin.”

Työpaikoille suunnattujen suositusten ohella Työterveyslaitoksen nettisivuilta löytyy yrittäjille räätälöity Yrittämisestä virtaa –opas. Mm. elintapoja, ajankäytön hallintaa, tehtävien rajaamista, rentoutumista ja ihmissuhteita koskevat yksilötason suositukset ovat työpaikoiltakin tuttuja. Yrittäjien erityistarpeet näkyvät esimerkiksi taloustilanteen, kehittämisen ja kilpailun huomiointina.

 

Comments are closed.