• Suomi
  • English

Mikroyrittäjän jaakobinpainia – isontaako toimintaa vaiko ei?

Voiko hallituksen julkaisema yrittäjyyspaketti auttaa kasvun kanssa painivaa mikroyrittäjää? Mitä tarkoittaa yrityksen kasvu? Perinteisestihän yrityksen kasvua mitataan liiketaloudellisin mittarein: liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvun ja taseen avulla.

Kysynnän voimakas kasvu saa yrittäjän käymään vuoropuhelua itsensä kanssa siitä, isontaako toimintaa vai ei.

Aina kasvun ei tarvitse tarkoittaa liikevaihdon kasvua. On mahdollista, että yrittäjä hakee kasvua toiminnan kehittämisestä saatavalla lisäarvon tuotolla. Lyhyesti sanottuna: tehdään asiat aikaisempaa tehokkaammin ja laadukkaammin.

Kasvutilanteessa yrittäjä kuitenkin pohtii, tuoko palkkaaminen
vain lisää murheita tullessaan.

Yksi kasvun pullonkaulan voi olla se, ettei yrittäjä pysty päästämään omista käsistään edes
osaa langoista ja delegoimaan tehtäviä muille. Tämän tilanteen tunnistaneet yrittäjät ovat ratkaisseet ”ongelman” yrityksen myynnillä. Miten voit delegoida, jos olet yksinyrittäjä?

Tiivistettynä kasvusta:
- yrittäjä, tartu rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin
- "käytettävissä ei ole rahaa tai muita resursseja" on aina väärä vastaus
- yritysostot voivat olla kasvun mahdollistajia
- suunnattu osakeanti, jos pystyy luopumaan omistuksesta ja mukaan saadaan hallitusammattilainen
- kasvua voidaan saada aikaan myös yrityksen toimintaa tehostamalla
- ”sinisen meren” –strategia, jossa toimitaan toisin kuin muut, kyseenalaistetaan vanhat toimintatavat ja luodaan täysin uutta kysyntää (Blue Ocean Strategy)
- verkostoituminen ja yhteistyö
- tuote- ja/tai palveluportfolio on ajan tasalla, tiedät niiden kustannukset ja poistat kannattamattomat, useat tukijalat
- tilapäistyövoima, alihankinta, 0-tuntisopimukset, eläkeläisreservit.

-Kai Hänninen, tutkijatohtori, MicroENTRE-

Comments are closed.