• Suomi
  • English

Mikro- ja pienyritykset mukana suurteollisuuden digitaalisessa muutoksessa

13.10.2021

MicroENTREN tutkimus ”Value propositions of micro- and small enterprises in digital transformation of the global process industry” on mukana alkuvuonna 2022 julkaistavassa Routledgen kokoomateoksessa Sustainable International Business  Models in a Digtally Tranforming World.

Digitalisaatio ja digitaalinen muutos koskettaa kaikenlaista yritystoimintaa. Teollisuuden kohdalla tästä muutoksesta puhutaan teollisuuden neljäntenä vallankumouksena. Teollisuus 4.0:ssa valmistus ja liiketoimintamallit muuttuvat digitalisoimalla ja hyödyntämällä uutta teknologiaa. Se koostuu useista osa-alueista ja teknologioista mm. esineiden internet, big data ja pilvilaskenta, koneoppiminen, digitaalinen kaksonen, autonomiset robotit, virtuaalinen sekä lisätty todellisuus.

Globaaleilla markkinoilla toimivilla prosessiteollisuuden suuryrityksilläkään oma ydinosaaminen ei yleensä kohdistu Teollisuus 4.0:n teknologioihin. Suurten teollisuusyritysten digitaalinen muutos tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia myös pienemmille digitaalisten palveluratkaisuiden tarjoajille. MicroENTREn tutkimus tarkastelee digitaalisia palveluratkaisuja tarjoavien mikro -ja pienyritysten arvolupauksia ja niiden sopimista (match/fit) prosessiteollisuuden digitaaliseen muutokseen liittyviin tarpeisiin ja yritysyhteistyön odotuksiin.

Monitapaustutkimuksen aineisto koostui seitsemästä teollisuusyrityksestä sekä yhteensä 13 mikro- ja pienyrityksen kokoluokkaan kuuluvasta digitaalisia ratkaisuja teollisuudelle tarjoavasta yrityksestä. Tutkimuksessa tehty analyysi toteutettiin Value Proposition Canvas (Osterwalder ym, 2014) -kehikkoa hyödyntämällä.

Teollisuusyritykset tuovat esille, että mikro- pienyritystoimittajien vahvuuksia palveluntarjoajina ovat innovatiivisuus, uusien tekniikoiden syvällinen tuntemus sekä nopeus ja joustavuus. Sekä teollisuus että pienet toimittajat kokevat, että pienten yritysten ensisijainen rooli suurteollisuuden digitaalisessa muutoksessa asemoituu vielä tällä hetkellä tyypillisesti kokeiluihin ja pilottiprojekteihin, vaikka molemminpuolisena tahtotilana onkin pitempiaikaiset kumppanuudet.

Teollisuus nostaa esille sekä yhteistyön laajat mahdollisuudet mikro- ja pienyritysten kanssa, mutta myös kumppanuuksin liittyvät haasteet ja riskit. Ne liittyvät pienten yritysten pidemmän aikavälin selviytymismahdollisuuksiin, toimitusvarmuuteen ja liiketoiminnan skaalautuvuuteen. Yhtenä ratkaisuna näihin teollisuus näkee kahden tai useamman mikro -ja pienyritysten yhteistarjonnan, mikä samalla mahdollistaisi laajemmat ratkaisukokonaisuudet.

Yksi olennainen osa tarpeisiin kohdistuvaa arvolupausta on palvelutuottajan riittävä toimialakohtainen ymmärrys. Vaikka teollisuusasiakkaat pitävätkin pienyrityksiä korkean luokan teknologiaosaajina, näiltä tuntuu, jossain määrin puuttuvan tarvittava toimialakohtaisten prosessien ymmärrys. Tämä on sidoksissa myös siihen, että mikro- pienyritykset, teollisuuden näkökulmasta, ylikorostavat ratkaisuiden teknologiset ulottuvuudet tai ilmaisevat heikommin digitaalisten ratkaisujen todellisen asiakaskohtaisen arvon prosesseille ja liiketoiminnalle. Tämä johtaa osittaiseen epäsymmetriaan arvolupausten ja globaalien prosessiteollisuusyritysten tarpeiden ja odotusten välillä. Kilpaillakseen uskottavasti suurten toimittajien kanssa, realisoidakseen teknologisten valmiuksien mahdollistama potentiaali ja tarjotakseen merkittävämmät hyödyt teollisuusasiakkaille, on mikro -pienyritysten osoitettava palveluidensa lisäarvo asiakasliiketoiminnalle selvästi ja uskottavasti.

Tutkimus on toteutettu Interreg Nord -rahoitteisessa DigiProcess -hankkeessa.

Tutkimuksen tekijät: Martti Saarela, Anna-Mari Simunaniemi, Peetu Virkkala ja Matti Muhos.

 

Martti Saarela, FT (tuotantotalous), kehityspäällikkö, Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE

 

Lähteet:

Osterwalder, A., Pigneur, Y., Bernarda, G., & Smith, A. (2014). Value proposition design: How  tocreate products and services customers want. John Wiley & Sons.

Saarela, M., Simunaniemi, A-M., Virkkala, P. & Muhos, M. Value propositions of micro- and small enterprises in digital transformation of the global process industry. In: Sustainable International Business Models in a Digitally Transforming World. Routledge Advances in Management and Business Studies. Edited By: Anshuman Khare (Editor), Arto Ojala (Editor), William W. Baber. Routledge, Taylor & Francis. Forthcoming 3/2022.

 

Comments are closed.