• Suomi
  • English

MicroENTREn tutkijoita mukana ECIE konferenssissa 19.-21.9.2018 Aveirossa Portugalissa

 

MicroENTREn tutkijat osallistuvat vuosittain aktiivisesti kansainvälisiin oman tutkimusalan konferensseihin. Niissä esitellään omia tutkimustuloksia sekä verkostoidutaan kansainvälisesti muiden alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Joukko MicroENTREn tutkijoita osallistui 19.-21.9.2018 ECIE-konferenssiin (13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship), joka pidettiin Aveirossa Portugalissa ja järjestävänä tahona oli Aveiron yliopisto.

 

Tutkimusryhmällä oli konferenssissa oma työpaja (pre-conference workshop), jota johti tutkimusjohtaja Matti Muhos ja jonka teemana oli ”Micro-Entrepreneurship: New research avenues and collaboration.”

 

Matti Muhos ja tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi johdattelivat työpajaan osallistuneita pohtimaan mikroyrittäjyyteen liittyvää tutkimusta, joka on maailmalla vielä melko vähäistä, mutta jolla on suuri tarve, koska mikroyrittäjyydellä on lukuisissa maissa merkittävä rooli kansallisen tuottavuuden ja elinvoiman kehittymisessä. Työpajan pienryhmät pohtivat vastauksia ja synteesejä teemaan: “Micro-enterprises, an under-studied group of enterprises – engaging micro-entrepreneurs in research.”

 

Lisäksi konferenssissa kolmella tutkijalla oli puheenjohtajuus seuraavissa työryhmissä:

Tutkimusjohtaja Matti Muhos johti mikroyrittäjyyden työryhmää (Micro‐Entrepenurship), tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala yrittäjyyden työryhmää (Entrepreneurship) ja tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi kestävän kehityksen työryhmää (Sustainability).

Mainituissa työryhmissä oli tutkijoita omine tutkimusesityksineen eurooppalaisten lisäksi mm. Intiasta, Japanista ja Ghanasta.

 

MicroENTREn tutkijat esittivät konferenssissa myös omia ja yhteistyökirjoittajien (yliopisto/korkeakoulu ilmoitettu suluissa) kanssa tehtyjä tutkimuksiaan seuraavasti:

1. Matti Muhos, Beverly Wagner (Uni Stratchlyde), Nusa Fain (Uni Stratchlyde) & Martti Saarela: Exploring the Early Stages of Growth in a Slovenian Health‐Technology Startup

2. Kyllikki Taipale-Erävala & Matti Muhos: Competence Related Challenges for Micro  Enterprises Entering the Field of Servitization

3. Anna-Mari Simunaniemi, Riitta Forsten‐Astikainen & Sari Alatalo (Oulu Amk): Group Reflection Mapping in entrepreneurs’ network meetings. Method Development

4. Kati Vehmas & Martti Saarela: University Company Collaboration in the National  Innovation System from the Perspectives of Micro‐entrepreneurs

5. Katariina Ala-Rämi: Micro‐Enterprises Supporting Regional Competitiveness in Post mining Activities: The Case of Callio Pyhäjärvi, Finland

6. Riitta Forsten-Astikainen & Matti Muhos: Resilience in Sudden Changes and Crises Related to Micro Entrepreneurship

 

MicroENTREn tutkijaryhmän toiminta koettiin positiiviseksi järjestävän konferenssitahon puolelta ja ryhmä saikin jo kutsun osallistua pitämään omaa/omia työryhmiä ensi vuoden ECIE konferenssiin, joka pidetään 19.-20.9.2019 Kalamatassa Kreikassa.

 

      

Comments are closed.