• Suomi
  • English

Kokemuksia kokeiluista

Mikroyritys kasvaa verkostossa

Nivalalainen Vuolux Oy valmistaa vuolukivikiukaita ja –takkoja sekä perinteisiä kiukaita ja saunan lauteita. Yritys on virallisesti yhden hengen yritys, mutta vie tuotteitaan myös Ruotsiin ja Saksaan. Tämän mahdollisti verkostoon perustuva kasvustrategia; Vuoluxin tuotteet suunnitellaan, valmistetaan ja toimitetaan ketterässä yritysverkostossa, joka pystyy vastaamaan nopeasti markkinoilla tapahtuviin muutoksiin. Exit 2017 keväällä.

Mikroyritys avasi viennin Pohjoiskalotin suurhankkeissa

Kuusamolainen Kero Hirsitalot solmi vastikään viisivuotisen puitesopimuksen ruotsalaisen kaivosyhtiö LKAB:n kanssa. Sopimuksen myötä valtaosa yrityksen tuotannosta menee jatkossa vientiin Pohjois-Ruotsiin. Kero Hirsitalot on jakanut kokemuksiaan mikroyritysverkostossa ja se rohkaisee muita verkoston yrityksiä kokeilemaan mahdollisuuksiaan arktisen alueen suurhankkeissa.

Viennistä lisää kasvua ja ensimmäisen työntekijän palkkaus

Pyhäjokinen Kulkukoira Oy:n yrittäjä Teemu Pehkonen on osallistunut aktiivisesti ydinryhmän tapaamisiin. Vienti Ruotsiin käynnistyi syksyllä 2016 opiskelijayhteistyöllä, jossa Oulun yliopiston opiskelija Linda Tuomela teki yrityksen tuotteesta markkinatutkimuksen ja auttoi verkkokaupan sisällön kääntämisessä. Yrittäjä Teemu Pehkonen totesi tapaamisissa useita kertoja, ettei ”hän tule palkkaamaan ulkopuolista työntekijää”. Ydinryhmätapaamisissa käydyt keskustelut muiden yrittäjien kanssa muuttivat Teemun käsitystä niin, että yrityksessä aloitti 1.8.17 sen ensimmäinen palkattu työntekijä. Kulkukoira Oy:n liiketoiminta on ollut kasvussa.

Pienikin yritys voi kehittää toimintaansa ja tähdätä vientiin

Raahelainen Raahen Teräsrakenne Oy on pystynyt hyödyntämään mikroyritysten kasvualustaverkostoa useilla eri tavoilla. Toimitusjohtaja Ilkka Kinnusen kehitystarpeista syntyi Raahelaisen Rescomi Oy:n kanssa yhteistyönä ”tarjouslaskuri” ohjelma. Uusi ohjelma on tehostanut Raahen Teräsrakenne Oy:n tarjouslaskennan läpimenoaikaa. Rescomille vastaavasti syntyi uusi mikroyrityskategorian tuote.  Rescomi Oy on mukana mikroyritysten kasvualustaverkostossa. Ydinryhmätapaamisissa käydyt keskustelut rohkaisivat toimitusjohtaja Ilkka Kinnusta pohtimaan viennin tarjoamia mahdollisuuksista. Ne johtivatkin nopeaan kokeiluun, jossa yritys etsi kasvun mahdollisuuksia Ruotsissa järjestettävistä tarjouskilpailuista. Yritystä auttoi vientikokeilujen alkuun kasvualustaverkostossa mukana oleva Tulevaisuuden Kasvupolut Oy.

Palveluyritys kasvaa ja auttaa muita kasvuun

Projant Oy on voimakkaasti kasvuhakuinen yritys, joka oli hankkeen alussa 4 henkilön mikroyritys, mutta työllistä nyt yli 20 henkilöä ja jatkaa voimakasta kasvua. Projant Oy tekee strategian, myynnin, kaupallistamisen ja viestinnän koulutuksia sekä tarjoaa 24/7 verkkoasiakaspalvelua ja somesisällön tuottamista.  Yrittäjä Jouni Anttila on lähtenyt rohkeasti ja ennakkoluulottomasti rakentamaan kasvua mm. innovatiivisen rekrytoinnin, yrityskauppojen ja sosiaalisen median ratkaisujen kautta.

Kasvun ketterä rahoitus ja sisäinen tuki omistuksen ja vastuun jakamisella

Demeca Oy. Omistusjärjestely on ollut tehokas ja kokonaisvaltainen ratkaisu, jolla voidaan saavuttaa omistuksen ja vastuun jakamisen lisäksi osaamisen keskittymistä ja vahvistumista. Demeca Oy on rahoittanut kasvua henkilöstölle suunnattujen osakeantien kautta. Onnistuneet osaamisalueet sekä vastuun ja vallan jakaminen ovat keskeisiä tekijöitä jaetun omistuksen järjestelmässä.

Yksin- ja mikroyrittäjistä uusi asiakassegmentti

Kalajokinen Valmennnuskumppani Oy laajensi palvelutarjontaansa yksin- ja mikroyrittäjien suuntaan. Yrittäjä Heini Salmu päätti ydinryhmätapaamisissa käytyjen keskustelujen innoittamana tuotteistaa palvelujaan myös yksin- ja mikroyrittäjille sopiviksi. Aiemmin lähinnä pk-sektorin yrityksille kohdennettujen tiimi- ja ryhmäcoachingien rinnalle tuli myös yksin- ja mikroyrittäjille sopivia henkilökohtaisia coaching-palveluja. Yritys teki myös yhteistyösopimuksen Keski-Pohjanmaan yrittäjien kanssa.

Verkostosta vinkkejä tuotteen viimeistelyyn

Reisjärvinen Huomentaina Oy on hyödyntänyt kasvualustaverkostoa tuotteensa viimeistelyssä. Yrittäjä Timo Liimatainen esitteli kolmen vuoden tuotekehityksen tuloksena syntyneen mobiilikäyttöisen Pop-Up-Possibilities –bannerinsa ensimmäistä kertaa julkisesti ydinryhmätapaamisessa ja sai osallistujilta lukuisia vinkkejä tuotteen viimeistelyyn. Tuote on tarkoitus julkistaa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Verkostosta uusia asiakkaita sekä rohkeutta ja keinoja resursointiin

Valokuvausliike Studio Salaman yrittäjä Juho Tauriainen on nähnyt verkostoitumisen liiketoiminnan kasvun mahdollistajana. Mikroyritysverkoston kautta iiläinen yrittäjä on päässyt tapamaan kokeneita yrittäjiä ja luomaan uusia asiakassuhteita. Panostaminen verkostoitumiseen on mahdollistanut myös ensimmäisen työntekijän palkkaamisen.

Tuotannollinen mikroyritys kasvaa verkostossa

Pudasjärvinen Bioklapi Oy valmistaa sahateollisuuden sivuvirroista bioenergiaa, brikettejä. Pohjoisella harvaan astutulla alueella sijaitsevan ”yhden miehen” tuotantolaitoksen päämarkkinat ovat pääkaupunkiseudulla. Verkoston kautta syntyneiden uusien yhteistyösopimusten ja jakelukanavien kautta liiketoiminnan suunta on kasvussa.