• Suomi
  • English

MicroENTRE® mukana yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä

Vuoden 2020 Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestettiin Mikkelissä. Seminaarin teemana oli Yrittäjyyden ytimessä. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi Koronan mukanaan tuomista erikoisjärjestelyistä huolimatta myös paikan päälle yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Keynote-puheenvuorojen lisäksi päästiin kuulemaan laajasti yrittäjyyskasvatukseen liittyvistä hankkeista ja niissä tehdystä tutkimuksesta. MicroENTRE®:n tutkijat olivat mukana tukena paitsi tapahtuman käytännön järjestelyissä, myös näkyvästi usean tutkimuspaperin voimin:

  • Taipale-Erävala, Hintikka, Lehtinen & Eskola: Mielikuvat yrittäjyyteen – sukupuolten tasa-arvo yrittäjyyskasvatuksessa
  • Hintikka, Eskola, Taipale-Erävala & Lehtinen: Nuorten yrittäjyysasenteet sekä niihin vaikuttaneet tekijät
  • Eskola & Taipale-Erävala: Mikroyrittäjien mielikuvat yrittäjyyskulttuurista
  • Kuukkanen, Taipale-Erävala & Halonen: Alueellisen yrittäjyyskulttuurin vaikutukset yritysten kehittämispyrkimyksiin ja kokeilu- ja yhteiskehittämishankkeisiin
  • Salmijärvi, Halonen, Impiö, Siklander: Mikroyrittäjien resilienssi ja selviytymiskeinot Covid19-kriisissä

Jäämmekin mielenkiinnolla odottamaan tutkimuspapereiden valmistumista ja lopullisia tuloksia.

Santeri Halonen

Projektitutkija

MicroENTRE®

Comments are closed.