• Suomi
  • English

Lisää tuottavuutta ja tulosta työhyvinvoinnilla

Mikroyrityksenkin toiminnan kannalta on keskeistä, miten yrittäjän itse jaksaa. Yrittämisessä keskeinen piirre on, että siinä on mahdollisuus itse vaikuttaa työn sisältöön ja työn tekemisen tapoihin. Se luo sisäistä motivaatiota.

Yrittäjän on hyvä muistaa, ettei innostuksella tule polttaa itseään loppuun. Imu työhön ja yrittäminen vie usein palkkatyöhön verrattuna isomman osan elämästä. Kun imu työhön on voimakasta, tulee huolehtia siitä, ettei se vie uupumuksen ja stressin puolelle.

On hyvä tunnistaa vahvuudet ja heikkoudet sekä omat tavoitteet yrittäjänä. Lisäksi on hyvä miettiä niitä asioita, jotka tuovat itselle virtaa ja vastapainoa. Tärkeää on myös hallinnan tunne yrittämisessä, tasapaino yrittämisessä ja vapaa-ajassa. Hallinnan tunne on sidoksissa siihen, miten kokee stressiä. Tulisikin tunnistaa stressiä aiheuttavat tekijät ja kiinnittää huomioita niiden hallintaan.

Ylivieska2015_4

Työyhteisöjen yleisiä kehittämistarpeita ovat mm. esimiehen antama palaute ja kannustaminen, kehityskeskustelut, palaverikäytännöt sekä ajanhallinta.

”Keskeisintä työhyvinvoinnin kannalta on itse työn sujuvuus ja siinä koetut onnistumiset.”

Työhyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että arki rullaa. Selkeät työtehtävät ja vastuut, työyhteisön toimivuus ja työyhteisötaidot, esimiestyö sekä vaikuttamisen mahdollisuudet ovat tärkeitä työhyvinvoinnin toteutumisessa. Epäselvyydet pelisäännöissä vastaavasti vaikuttavat negatiivisesti hyvinvointiin. Hyvinvoinnin keskiössä on kuitenkin omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Oma asennoituminen määrittää keskeisesti omaa hyvinvointia.

Jos huomio keskitetään vain ongelmiin työyhteisössä, ongelmat voimistuvat. Mielihyvän ja innostumisen yhdistämisellä saavutetaan työn imua. Olennaista innostuksen syntymiselle on, että työnteossa on sisäinen motivaatio, kiinnostus tehdä omaa juttua.

”Sisäinen motivaatio kantaa pidemmälle kuin ulkoiset palkkiot.”

Tapaaminen järjestettiin Ylivieskassa 21.4.2015.

Comments are closed.