• Suomi
  • English

Lapin kokeilupajat

Lapin mikroyritysten kasvuverkoston Meri-Lapin ja Rovaniemen ydinryhmissä on kuluneen syksyn ja kevään aikana kokoonnuttu kokeilupajoihin yhteensä kahdeksana iltana. Nimensä mukaisesti kokeilupajoissa on keskitytty verkoston yritysten nopeisiin kokeiluihin, aikaisemmin kokeilupajoista on kirjoitettu täällä.

Kokeilupajojen teemat ovat olleet yritysten valitsemia. Sosiaalinen media, markkinointi, tuotekehitys, vienti, verkkokauppa ja palvelujen kehittäminen iltojen aiheina ovat olleet mikroyrittäjää hyvin palvelevia.

Kuva 1. Some-pajan lämmittelytehtävänä osallistujat piirsivät pikamuotokuvia toisistaan paperiin katsomatta. Tehtävä toimi aasinsiltana päivän teemaan: mihin asioihin kiinnität huomiota selatessasi somea? Kuinka monta sekuntia tai jopa sekunnin sadasosaa sinulla on aikaa jättää muistijälki yrityksestäsi tai tuotteestasi asiakkaasi mieleen esimerkiksi Instagram-kuvalla?

Osassa kevään kokeilupajoista on yrittäjien toiveesta pidetty alkuun illan teemaan liittyvät asiantuntijapuheenvuorot: Meri-Lapin tuotekehitys-pajassa asiantuntijoina toimivat Rovaniemen ydinryhmäverkostosta Kataja Innovations Oy:n Susanna Autto ja Matti Posti, Rovaniemen verkkokauppa-pajassa projektipäällikkö Tuomas Valtanen Lapin Ammattikorkeakoulun pLab -kehittämisympäristöstä ja vienti-pajassa Mari Martikainen ja Minna Impiö Mifuko Oy:stä.

Kuva 2. Mifuko Oy:n Mari Martikainen ja Minna Impiö pitivät Vienti-kokeilupajan alkuun asiantuntijapuheenvuoron viennin edistämisestä kansainvälisten messuosallistumisten avulla.

Työskentely on joka kerralla aloitettu kokoontumiskerran teemaan löyhästi sidotulla lämmittelytehtävällä: yrittäjät ovat muun muassa päässeet leikkimään ostoskanavaa, ja keksimään uusia käyttötarkoituksia tutuille arjen esineille, taiteilemaan nopeita muotokuvia pareittain sekä visioimaan viiden vuoden kuluttua tarjoamiaan villejä lisäpalveluja sarjakuvia piirtämällä. Jokaiseen kokeilupajaan on lisäksi suunniteltu konkreettinen työskentelypohja, joka tehostaa teeman parissa työskentelyä, ja jonka yrittäjät ovat saaneet mukaansa työskentelyn jatkamiseksi kokeilupajan jälkeenkin. Sosiaalisen median pajassa tehtiin somekalenteria keväälle 2019, markkinointipajassa kartoitettiin yrityksen markkinointitoimien nykytilannetta ja suunniteltiin tulevia nopeita kokeiluja markkinoinnin saralla, tuotekehityspajassa pureuduttiin mikroyrityksen tuotekehityksen haasteisiin, verkkokauppa-pajassa pohdiskeltiin verkkokaupan rakentamista sekä tekniseltä että käyttäjälähtöiseltä kannalta, vienti-pajassa käytiin läpi mikroyrityksen keinoja viennin edistämiseen kansainvälisten messuosallistumisten avulla, sekä ideoitiin mikroyrittäjäverkoston yhteistä messuosastoa Lapin yliopiston palvelumuotoilun laboratorio SINCO:ssa. Palvelujen kehittäminen -pajassa eläydyttiin asiakkaan rooliin tekemällä asiakasprofiileja sekä käytiin omaa palvelua läpi kokonaisvaltaisesti service blueprintin avulla. (Service blueprint, eli palvelujärjestelmän visuaalinen kuvaus, pohjautuu Shostackin prosessin analyysimenetelmään, ja käsitteen alta löytyy useita valmiita, hyödynnettävissä työskentelypohjia, esimerkiksi Innokylän sivuilla on selkeä pohja, jota voi hyödyntää omassa kehittämistyössään: https://www.innokyla.fi/web/malli111516 )

Kuva 3. Vienti-pajassa ideoitiin Lapin mikroyritysten kasvuverkoston yhteistä vientikokeilua Lapin yliopiston palvelumuotoilun laboratorio SINCO:ssa.

Kokeilupajat –ja ennen kaikkea yhteiset ideointimahdollisuudet muiden mikroyrittäjien kanssa ovat poikineet useita nopeita kokeiluja: yrittäjät ovat lähteneet kehittämään omaa somenäkyvyyttään systemaattisesti, innostuneet testaamaan videoiden tekoa sosiaalisen median kanaviinsa, kirjoittamaan blogipostauksia ulkopuoliselle taholle, järjestämään Instagram -arpajaiset, testaamaan tuotekehityksessään erilaisia ideoiden evaluointitapoja sekä tuoteidean nopeampaa käytäntöön viemistä, pyrkimään olemassaolevien nettisivujen parempaan hallintaan, suunnittelemaan jälleenmyyjien toiveiden kartoitusta nettikaupan sisällön suhteen, tehostamaan verkkokaupan analytiikan seurantaa ja tulkintaa, aloittamaan tehokkaamman jälkimarkkinoinnin suunnittelun ja toteutuksen, kokeilemaan mikroyrittäjien verkoston keskinäisiä linkkauksia nettisivuliikenteen vilkastuttamiseksi, benchmarkaamaan saman alan kilpailijoiden ulkomaisia messuosallistumiskohteita, suunnittelemaan verkoston yhteistä tutustumismatkaa ulkomaisille messuille, käyneet läpi oman palvelupolkunsa ja palvelussaan tällä hetkellä olevat huippu- ja kehittämiskohdat ja tekemänsä analyysin pohjalta lähteneet kehittämään palveluansa edelleen…

Kuva 4. Palvelujen kehittäminen-pajassa yrittäjät luomassa asiakasprofiileja, jotka olivat tukena service blueprintin tekemiselle.

Lapin mikroyritysten kasvuverkoston ydinryhmien toiminta jatkuu edelleen vilkkaana, jo tänään (3.6.2019) kokoonnumme valtakunnalliseen ydinryhmäiltaan. Ydinryhmätoiminta jatkuu heinäkuun kesätauon jälkeen, ja 19.-20.9.2019 kutsumme mikroyrittäjiä kautta Suomen Rovaniemelle Mikroyrittäjyyden pohjoinen työpaja ja MikroMatch -tilaisuuteen. Tavataan silloin!

Comments are closed.