• Suomi
  • English

Kyllikki Taipale-Erävalalle Suomen Kulttuurirahaston työskentelyapuraha

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala on saanut Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta 14 000 euron työskentelyapurahan tutkiakseen yrittäjyysopetuksen tuloksellisuutta Kymenlaaksossa.

Kyllikki Taipale-Erävalan tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kymenlaakson start-up/pienyrittäjien, ammattiin valmistuvien, lukiolaisten ja peruskoululaisten yrittäjyysvalmiudet ja havainnot saamastaan opetuksesta. Tutkimuksessa selvitetään kohderyhmien yrittäjyyshalukkuus ja tehtyjen opetustoimien vaikutus yrittäjyysilmaston kehittymiseen. Lisäksi tutkimus sisältää yrittäjyysopetuksen taloudellisen tuloksellisuuden mittaamisen. Saatujen tulosten pohjalta tehdään ehdotuksia miten yrittäjyyden opetusta voisi tulevaisuudessa kehittää.

Tutkimuksen tarve on ilmeinen työllisyyden, yrittäjyysilmaston ja olemassa olevien yritysten liiketoiminnan kannalta. Kymenlaakson työttömyys on pysytellyt korkeana (16,5%, 1/2017). Lisäksi yritysilmastoltaan alueen sijoitus on elinkeinopoliittisen mittariston mukaan Suomen kehnoin (Suomen Yrittäjät, 2016). Erityisen huolestuttavaa on, että alueen pienyritykset ovat innottomia hakemaan investointi- ja kehittämisvaroja. Vähäisestä hakukiinnostuksesta johtuen käytettävissä olevat varat uhkaavat kohdentua muihin maakuntiin (Kymenlaakson liitto, 2016).

Mikro- ja pienyritysten arvostusta on ehdottomasti parannettava. Panostus pk-yrittäjyyteen on täysin riittämätöntä, vaikka niihinhän ne työpaikat syntyvät, kertoo Kyllikki Taipale-Erävala. Tilastojen mukaan vuosina 2001–2015 pk-yrityksiin on syntynyt uusia työpaikkoja 115 972, suuryrityksistä puolestaan vähentynyt 45 892 työpaikkaa (Tilastokeskus, 2015). Tämä apuraha mahdollistaa itseäni suuresti kiinnostavan aiheen tutkimisen. Teen parhaani pienyritysten arvostuksen nostamiseksi ja toivon, että niin tekevät myös muut. Taipale-Erävala on kiitollinen Kymenlaakson rahaston panostuksesta alueellisen yrittäjyyden ja pienyrittäjyyden edistämiseksi. Lisäksi hän haluaa kiittää Kymenlaakson liittoa hyvästä yhteistyöstä aiheen kehittelyssä.

Myöntäjänä maakunnallinen Kymenlaakson rahasto

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka tukee tiedettä ja taidetta jakamalla apurahoja keskusrahastosta ja maakuntarahastosta. Kymenlaakson rahasto on yksi Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahastosta. Kymenlaakson rahaston tarkoituksena on maakunnan henkisen ja taloudellisen kulttuurin vaaliminen ja kehittäminen myöntämällä apurahoja ja palkintoja sekä järjestämällä muuta kulttuuritoimintaa toimialueensa 7 kunnan alueella.


Yrittäjyyskasvatus on yksi Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän osaamis- ja tutkimusalueista. Aiemmin tuotetun tiedon rinnalle tämä tutkimus tuo arvokasta tietoa yrittäjyyskasvatuksen taloudellisesta ja taidollisesta tuloksellisuudesta Suomessa. Tutkimusta ja sen tuloksia hyödynnetään myöhemmin vertailevilla tutkimuksilla muualla Suomessa.

Comments are closed.