• Suomi
  • English

Kyllikki Taipale-Erävalalle Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiön apuraha

MicroENTREn tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala on saanut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiöltä 3600 euron työskentelyapurahan tutkiakseen Kymenlaakson pienyritysten uudistumistarpeita.

Tutkimuksen kohteena myös Pohjanmaan yritykset

Mikro- ja pienyritysten uudistustarpeiden tutkimiseen kuuluu myös vertaileva selvitys Kymenlaakson ja Pohjanmaan eri maakuntien yritysten yrittäjyysominaisuuksista. Pienyrittäjien toimintaympäristöön vaikuttaa vahvasti paikallinen elinkeinopolitiikka, jonka Kymin alueen yrittäjät ovat arvioineet Suomen heikoimmaksi arvosanalla 6,3 (mittari 4 - 10). Vastaavasti kaikki Pohjanmaan 3 alueen yrittäjät arvostivat elinkeinopolitiikan toimet 6,8 - 6,7 arvoisiksi, koko maan keskiarvon ollessa 6,7 (Suomen Yrittäjät, 2016). Hankkeeseen kuuluva vertaileva selvitys Kymenlaakson ja Pohjanmaan yrittäjyysominaisuuksista antaa arvokasta tietoutta yrittäjyyden ominaispiirteistä yritysten itsensä ja Kymenlaakson elinkeinopolitiikan kehittämiseen.

Pienyritysten toiminnalla on suuri paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen merkitys talouteen ja hyvinvointiin. Työllisyyden näkökulmasta katsottuna uudet työpaikat syntyvät pääosin pk-yrityksiin (Suomen Yrittäjät, 2016). Pk-yritykset työllistävät 67 % yrityksissä toimivista henkilöistä, joka on n. 954 000 henkilöä 1,424 miljoonasta mikro-, pien-, keskisuuri- ja suuryrityksessä työskentelevästä henkilöstä (Tilastokeskus, 2016). Alueellisesti Kymenlaakson pk-yrityksillä on erityisen merkittävä rooli yhteiskunnallisen talouden tasapainotuksessa, kun rakennemuutokset 1980-luvulla lähtien ovat kohdistuivat alueen suuryrityksiin.

Myöntäjänä Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö

Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö perustettiin vuonna 1972 Kymin Osakeyhtiön täyttäessä 100 vuotta. Säätiö myöntää vuosittain apurahoja opinto-, kulttuuri-, harrastus- ja virkistystoimintaan. Apurahahakemuksia säätiölle tuli tammikuussa 2017 ennätysmäärä yli 1.800 kpl. Apurahoja myönnettiin hakemusten perusteella 1.271 hakijalle yhteensä 1.291.350 euroa, ja lisäksi säätiön hallitus oli myöntänyt alkuvuoden aikana erityisapurahoja siten, että apurahoja jaettiin kaikkiaan 1,4 miljoonaa euroa.

’Olen kiitollinen Kymin 100-vuotisäätiölle apurahasta ja iloinen tutkimusaiheen kiinnostavuudesta ’ kertoo Kyllikki.

Comments are closed.