• Suomi
  • English

Kun robotti yrittäjän kotiin soitti

Olemme saaneet lukea viimeisen vajaan vuoden aikana useaan otteen useista eri tiedotusvälineistä, kuinka maassamme on otettu valtava digiloikka. Tämä johtuu tietenkin suurelta osin koronan aiheuttamasta ”eristäytymisestä”, joka pakotti meidät koteihin ja työpaikoillemme pitämään palavereita etäyhteyksien päästä. Sanotaan, että pakko on paras konsultti. Korona pakotti meidät kehittämään digitaalisia palvelujamme, halusimme sitä tai emme. Osittain kehittämistä auttoi erilaiset koronatuet, joiden siivittäminä yritykset saattoivat kehittää toimintojaan ehkä suunniteltuakin nopeammalla aikataululla.

Myös meillä SavoGrown alueella pähkittiin yhdessä kuntien ja yrittäjien kanssa digitalisaation hyödyntämistä alueemme kehittämistä ja kehittymistä palvelevalla tavalla. Yhdeksi kokeiluksi tuli robottipuhelut. Kokeilun taustalla oli, että SavoGrown alueella kuntalaiset haluttiin osallistaa mukaan kuntien kehittämistoimien suunnitteluun. Kuntien haasteeksi koettiin se, että yhä pienempi osuus väestöstä osallistuu päätöksentekoon. Aluksi robottipuheluilla pyrittiin mahdollisimman laajaan kuntalaisten kuulemisen. Tämä uusi “demokratian käyttöliittymä” ei edellyttänyt kuntalaiselta erityistä aktiivisuutta eikä teknistä osaamista tai älylaitteita – lähinnä hieman aikaa ja rohkeutta jutella robotin kanssa hetki. Kokeilun aikana täysi-ikäisille kuntalaisille suunnattiin 2 puhelukierrosta, joissa selvitettiin kuntalaisten kokemuksia oman kunnan toiminnasta ja kerättiin ideoita kehittämistyöhön.

Kuntalaisten kuulemisen innoittamana saimme myös ajatuksen alueemme yrittäjien kontaktoimisesta. Olimme jo viime vuoden aikana aiemmin pitäneet luuria kuumana soittaessamme yrittäjille koronan vaikutuksiin liittyvissä asioissa. ”Koronapuheluilla” tavoitimme noin 60% alueemme yrityksistä. Tavoitteenamme oli tavoittaa kaikki alueemme yritykset, joten robottipuheluilla saavuttaisimme tämän peiton.

Robottipuhelujen soittoajaksi valikoitui jouluviikko, koska ajattelimme, että yrittäjät alkaisivat jo pikkuhiljaa laskeutumaan joulun viettoon. Robotti soitti elinkeinoasiamiehen äänellä, joten pääsimme testaamaan myös ääninauhalle lukemista ja voin sanoa ainakin omalta kohdalta, että ihan ensimmäisellä tai toisella yrittämällä soittokelpoinen teksti ei syntynyt. Itse puhelu pyrittiin pitämään mahdollisimman simppelinä ja se sisälsi vain pari kysymystä, joilla selvitettiin SavoGrown palvelujen tunnettuutta sekä toivetta elinkeinoasiamiehen yhteydenottoon vuoden -21 alussa. Lisäksi esitettiin toive yhteystietojen päivittämiseen.

Mitä soittokierroksesta jäi sitten käteen? Robotti soitti noin 1400 numeroon ja 61% yrittäjistä vastasi puheluun. Yhteydenottopyynnön jätti noin 80 yrittäjää, joista Suonenjoella 25. Näistä osa oli sellaisia, jotka eivät olleet aiemmin käyttäneet palvelujamme. Tähän mennessä tehtyjen soittojen aiheen on ollut mm. investointeihin liittyvät asiat, koronatuet, toimitilojen kartoitus, yritysten tilannekatsaus yleisesti. Ja onpa joku halunnut vain ilmoittaa, että kyllä heihin voi olla yhteydessä koska vaan. Yleisesti yrittäjät pitivät soittoa hyvänä ja ymmärsivät, että tämä on osa tulevaisuuden yhteydenottotapoja. Muutama yrittäjä kertoi minullekin, että luulivat aluksi minun soittaneen heille livenä. Robottipuhelu on helppo tapa saada kiinni nopeasti suuri joukko vastaajia, kun sen rimpauttaa 9000 puhelua tunnissa eli meidän alueemme puheluihin meni uudelleen soittojenkin jälkeen parikymmentä minuuttia. Edes elinkeinoasiamiehet eivät pysty samaan, vaikka kuinka luuri punaisena soittelisivat. Puheluilla saadaan parhaimmillaan kiinni myös sellaisia yrittäjiä, joiden kanssa ei olla oltu yhteydessä pitkään aikaan tai ollenkaan.

Tämä kokeilu oli osa Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran Kansanvallan peruskorjaus -projektia, jonka yksi keskeinen tavoite on kehittää uudenlaisia osallisuuden tapoja sekä parantaa suomalaisen päätöksentekojärjestelmän uudistumiskykyä. Ainakin itselleni tämä jätti hyvän maun ja peukutan ehdottomasti tällaisten kokemusten puolesta jatkossakin.

Pääsin esittelemään hanketta myös Seutukaupunkien yritysverkostot-projektin yritysneuvojatreffeillä 2.2. ja siellä käymieni keskustelujen pohjalta kiinnostus puheluihin heräsi monella muullakin alueella. Ja tämä on tällaisten vertaisverkostojen parasta antia, että voimme jakaa toisillemme hyväksi havaittuja kokemuksia eri asioita.

Olli Kokander

Kehitysyhtiö SavoGrow Oy

Elinkeinoasiamies, Suonenjoki

Comments are closed.