• Suomi
  • English

Koulutusta ja kumppanuuksia vuonna 2020

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen ja ikimuistoinen meille kaikille ja niin myös Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREllä. Tutkimusryhmämme kymmenennen toimintavuoden merkittävin uusi avaus on ollut mikroyrittäjyyden verkkokoulutuksen ensimmäisten ajasta ja paikasta riippumattomien kurssien toteutus nopealla aikataululla. Avoimen yliopiston ja täydentävän koulutuksen tarjontana olemme toteuttaneet useita kursseja, joiden aiheina on ollut esimerkiksi mikroyrittäjän osaaminen ja työhyvinvointi muutostilanteessa, digitaalinen myynti ja markkinointi sekä mikroyrittäjyyden perusteet.

Tulevina vuosina kurssitarjontamme laajenee ja kokeilemme erilaisia toteutusmuotoja. Verkkokoulutusta varten tuotetut kuunneltavat MyStudio-podcastit ovat esimerkki uudenlaisista oppimateriaaleista, jotka antavat opiskeluun joustavuutta.

Strategisesti ohjattua toimintaa

Henkilöstön määrä on vuoden aikana ollut enimmillään 19 ja toimintamme on valtakunnallista. Asiantuntijamme ovat periaatteidemme mukaisesti ketterästi kokeilleet uudenlaisia etätapoja tehdä mikroyritysten kehittämistä ja tutkimusta valtakunnallisen kumppanuusverkostomme kanssa. Tänä vuonna olemme toteuttaneet kehittämisyhteistyötä Lapista Etelä-Savoon ja lisäksi kansainvälisissä verkostoissa esim. Pohjoismaissa, muualla EU:ssa ja Venäjällä.

Toimintamme strategista ohjausta antavan ohjausryhmän käynnistäminen on edennyt pitkälle ja ensimmäinen kumppanuusverkoston kokous pidetään vuoden 2021 alussa. Strateginen ohjaus vahvistaa MicroENTREn osuutta Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin toteuttaman mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallista tehtävää. Valtakunnallisen tehtävän rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Vahvempi verkosto, vaikuttavampaa tutkimusta

Ensi vuonna MicroENTREn strategisiin kehittämistoimenpiteisiin kuuluu muun muassa mikroyrittäjyyteen liittyvien tutkimusjulkaisuiden määrän kasvattaminen. Mikroyritysten kasvu ja johtaminen yrityksen erilaisissa vaiheissa, yritysten muuttuvat toimintaympäristöt, yrityksissä tarvittava osaaminen, arvot ja yrittämisen motivaatiot sekä yrittävän kulttuurin rakentaminen esim. yrittäjyyskasvatuksessa ovat edelleen tutkimuksemme keskiössä. Alle kymmenen hengen yritysten uudistumisen ja kehittymisen erityispiirteitä, kasvua verkostoissa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta on edelleen analysoitu tieteellisissä yhteyksissä vähän. Tarkoituksena on, että osa valtakunnallisen tehtävän rahoituksesta kohdistuu mikroyrittäjyystutkimuksen kokoamiseen ja yleistajuiseen viestimiseen osana yliopiston yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tehtävää.

Jo vuodesta 2015 käynnistetty mikroyrittäjien vertaistoimintaan perustuva ydinryhmätoiminta on jatkunut Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa myös käynnistämisprojektien jälkeen osana paikallisia yrityspalveluita. Visiomme on koko ajan ollut rakentaa laajempia ylialueellisia ja jopa kansainvälisiä verkostoja, joissa mikroyritykset löytävät kumppanuuksia, saavat rohkeutta kasvukokeiluihin ja pääsevät mukaan älykkään erikoistumisen klustereihin. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää edelleen vahvistuvaa yhteistyötä koko maan yrityspalvelutoimijoiden, yrityskehittämis- ja asiantuntijaorganisaatioiden sekä tutkijoiden kanssa.

Toimintamme perusluonnetta kuvaa edelleen tutkijoidemme kehittämä slogan: "Tutkimusta, jolla on yrittäjämäinen sydän".

Toivotan blogimme lukijoille ja kaikilla kumppaneillemme rauhallista joulun aikaa ja valoa vuoteen 2021!

Anna-Mari Simunaniemi
Tutkimusjohtaja
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE
Kerttu Saalasti Instituutti, Oulun yliopisto

 

 

Comments are closed.