• Suomi
  • English

Kohti Hiiliviisautta. Opas yrityksille.

Hiiliviisaus haltuun!

ARVO-hanke teki tiiviin tietopaketin hiiliviisaudesta ja sen hyödyntämisestä. Opas tarjoaa käytännön esimerkkejä yrityksille, miten hiiliviisautta lähdetään toteuttamaan käytännössä. Taustana oppaalle on Suomen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii toteutuakseen toimenpiteitä kaikilta. 

Opas on tuotettu osana "Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun" (ARVO) -hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta vähähiilisten ratkaisuiden hyödyistä ja luoda uusia toimintamalleja, jotka vähentävät yritysten hiilipäästöjä tuoden samalla taloudellista hyötyä yrityksille. Lisäksi hankkeessa luodaan alueellisesti skaalattava malli biokaasun tuotantoyksiköiden sijainnin ja raaka-ainelogistiikan optimointiin ja mitoitukseen. Hankkeen pilottikohteena toimii Nivalan teollisuuskylä. Hanke kestää 31.3.2022 asti. 

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja NIHAK ry. Hankkeen päärahoittajana on Euroopan aluekehitysrahasto (Pohjois-Pohjanmaan liitto). Hankkeen muita rahoittajia ovat Oulun yliopisto, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Nivalan Kaukolämpö Oy ja Nivalan kaupunki. 

 

 
 
Lisätietoja:
Projektitutkija Jenna Finnilä
jenna.finnila@oulu.fi
046 923 4499
 
 

Comments are closed.