• Suomi
 • English

Päättyneet hankkeet

Mikroyritysten kasvualusta (MikroYK)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2015-31.12.2017

Tavoitteet

 1. Mikroyrityksiä koskevan luotettavan tiedon tuottaminen ja levittäminen
 2. Mikroyrityksiä osallistavan toimintamallin rakentaminen
 3. Mikroyritysten kasvua ja kansainvälistymistä edistävien toimintamallien tutkimus, kokeilut ja käyttöönotto
 4. Mikroyrittäjyyden tutkimus-, kehitys- ja koulutuskeskuksen perustaminen

Hankkeeseen on sitounut yli 60 yritystä, jotka osaltaan rahoittavat toimintaa.

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi,
puh. +358400407590

www2.microentre.fi
http://www.oulu.fi/oei/node/31386

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Pohjois-Pohjanmaalla (PoPYk)

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2015-31.12.2017

Tavoitteet

 1. Muodostaa yhteinen maakunnallinen näkemys yrittäjyyskasvatuksesta
 2. Laatia yrittäjyyskasvatuksen strategia ja toimintamalli Pohjois-Pohjanmaalle
 3. Sovittaa yhteiset linjaukset oppilaitosten käytännön toteutuksiin
 4. Perustaa yhteinen materiaalipankki yrittäjyyskasvatuksen hyvien mallien ja käytänteiden jakamiseen
 5. Vahvistaa ja monipuolistaa yrittäjyyskasvatuksen osaamista, käytettäviä menetelmiä ja materiaaleja
 6. Varmistaa yrittäjyyskasvatuksen tukitoimintojen jatkuvuus

Yhteisen maakunnallisen kehittämistyön kautta opiskelijoille muodostuu polku työelämään, jossa yrittäjyys näyttäytyy potentiaalisena uravaihtoehtona.

Hankkeen osatoteuttajat: Oulun yliopiston Martti Ahtisaari instituutti ja Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun ammattikorkeakoulu, Centria ammattikorkeakoulu, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun kaupunki, Kuusamon kaupunki ja Pyhäjoen kunta.

Yhteyshenkilö: projektipäällikkö Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi, 040 090 6103
http://www.minunpolkuni.fi/
http://pohjois-pohjanmaa.yes-keskus.fi/tutustu-hankkeeseen/
https://www.facebook.com/groups/950103941718685/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SoteYBoost- sote-yrittäjän boosteri (SoteYBoost)

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti, Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
Toiminta-aika: 1.4.2015-31.12.2017

Tavoitteet

 1. Sote-yritysten kasvun erityispiirteiden avaaminen ja valmennusohjelman laatiminen (vastuutaho: Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti)
 2. Sote-yritysten palvelujen käyttäjälähtöinen kehittäminen työhyvinvointi huomioiden (vastuutaho: OAMK)
 3. Sote-yritysten digitaalisen median valmennukset ja sähköisten järjestelmien käytön lisääminen (vastuutaho: OAMK)

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832

Lisää hankkeesta: http://soteyboost.blogspot.fi/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Julkisen ja yksityisen yhteistyö - vaikuttavat toimintamallit sosiaali- ja terveyspalveluiden arvoverkostoissa (JYVÄ)

Päärahoittaja: TEKES, Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2008-2013-ohjelma
Hankkeen hallinnoija: Aalto-yliopisto, osatoteuttajana: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Toiminta-aika: 1.1.2014-30.4.2016

Tavoitteet

 1. Vaikuttavat innovaatiot on saatava leviämään
 2. Uutta yhteispeliä julkisen ja yksityisen välille
 3. Uusia palveluinnovaatioita isoihin ja haastaviin asiakasryhmiin

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590
http://jyvahanke.com/about/

Hankkeen raportti kertoo esimerkkejä ja haastaa parempaan yhteistyöhön julkisen ja yksityisen välillä sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Mikroyrittäjyyden tutkimus ja Oulun Eteläisen TKI-toiminnan kehittäminen (MikroY)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, Oulun Eteläisen instituutti
Toiminta-aika: 1.5.2011-31.7.2014

Tavoitteet

 1. Mikroyrittäjyyden tutkimustoiminnan käynnistäminen
 2. Tutkimustiedon ja kehittämisideoiden nopeutettu ja tehostettu soveltava testaaminen
 3. Kansainvälisen osaamisen ja asiantuntijuuden suunnitelmallinen kehittäminen

Kooste hankkeen keskeisistä tuloksista: http://www.oulu.fi/oei/node/28513

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590