• Suomi
 • English

Käynnissä olevat hankkeet

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (Promo@Work)

Päärahoittaja: Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)
Hankkeen hallinnoija: Työterveyslaitos, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Oulun yliopiston Tietojenkäsittelytieteiden laitos sekä Tampereen ja Kölnin yliopistot
Toiminta-aika: 1.4.2016-31.8.2019

Tavoitteena on tuottaa tutkimusnäyttöperusteiset ohjeet työpaikkaterveyden edistämiseen. Erityisenä teemana on pienyrittäjien työkyvyn ja terveyden edistäminen. Suostuttelevat teknologiat tarjoavat myös uuden mahdollisuuden. Kehitämme ja vertaamme teknologiaintervention vaikutuksia mm. ohjaukseen erityisesti mikroyrittäjien työpaikkaterveyden edistämisen vertailututkimuksessa. Arvioimista varten tutkimme pienyrityksille sopivia taloudellisia vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita.

Yhteyshenkilö: tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832

Lisää hankkeesta: http://www.ttl.fi/fi/tutkimus/hankkeet/promoatwork/Sivut/default.aspx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

OK#Kasvuverkosto. Oulunkaaren ja Koillismaan kasvu- ja vientikokeiluverkosto

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulunkaaren kuntayhtymä, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE ja Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy
Toiminta-aika: 1.8.2016 - 30.6.2019

Tavoitteet

 1. Yritysohjautuvan kasvu- ja vientikokeiluverkoston rakentaminen
 2. Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun edistämisen nopeat kokeilut
 3. Toteuttaa kustannustehokkaita vientikokeiluja
 4. Kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä kokemusten ja onnistumisten levittäminen

Hankkeeseen on sitoutunut 50 yritystä, jotka osaltaan rahoittavat toteutusta.

Yhteyshenkilö: projektitutkija Martti Saarela, martti.saarela@oulu.fi, 040 559 6996

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Business Model Innovation and Internationalization of Process Industry SMEs (ProcessSME)

Päärahoittaja: Interreg Pohjoinen
Hankkeen hallinnoija: Lapin ammattikorkeakoulu, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE sekä Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Nivalan Teollisuuskylä Oy, Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy, Luleå Tekniska Universitet, ndustriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB,   Norut Narvik ja Forskningsparken i Narvik AS

Toiminta-aika: 1.9.2016 - 31.8.2019

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on parantaa kilpailukykyä pk-yrityksissä , joiden asiakkaina on prosessi-, kaivos-, energia-, öljy- tai kaasuteollisuuden yrityksiä auttamalla heitä löytämään uusia asiakastarpeita ja liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään uusia liiketoimintamalleja, rakentamaan eurooppalaisia kumppanuuksia, hakemaan EU-tason rahoitusta ja edelleen kehittää pk-yritysten tuotteita ja palveluja. Tavoitteen saavutta- miseksi konsortio toimii Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa yhteistyössä noin 80 pk-yrityksen kanssa.

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala, kyllikki.taipale-eravala@oulu.fi, 050 576 5764 ja tutkimusjohtaja Matti Muhos, matti.muhos@oulu.fi, 0400 407 590

Lisää hankkeesta: http://process-sme.eu/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MindBusiness – korkeakouluopiskelijoiden yrittäjämielen ja –toimijuuden edistäminen

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta
Hankkeen hallinnoija: Oulun yliopisto, KTK. Osatoteuttajina Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopiston Kerttu Saaalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä
Toiminta-aika: 1.4.2017-30.04.2020

Tavoitteet

 • Kehittää uusi toimintamalli edistämään yrittäjyyteen kannustavaa toimintakulttuuria korkeakouluopinnoissa tukemalla yrittäjyyden varhaista vaihetta. Keskiössä ovat opiskelijoiden yrittäjämyönteisyyden herättäminen, yrittäjyyspotentiaalin tunnistaminen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen.
 • Vahvistaa koulutuksen ja työelämän yhteistyötä korkeakoulusektorilla tuomalla yrittäjyystaitojen kouluttamiseen liittyviä sisältöjä
 • Jalkauttaa Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategiaa ja toimintaohjelmaa 2016-2020 korkeakoulusektorille.

Yhteyshenkilö: projektitutkija Jouni Hintikka, jouni.hintikka@oulu.fi, 050 475 8328 ja projektitutkija Leena Eskola, leena.eskola@oulu.fi, 040 090 6103
Lisää hankkeesta: https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20954

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pohjois-Savon mikroyritykset kasvuun (#MikroGrow)

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Savon liiton kautta, sekä Pohjois-Savon kehittämisrahasto
Hankkeen hallinnoija: Kehittämisyhtiö SavoGrow Oy. Osatoteuttajina Iisalmen kaupunki, Kuopion kaupunki/Yrityspalvelu, Navitas Kehitys Oy ja Oulun yliopiston Kerttu Saaalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä.
Toiminta-aika: 1.4.2017-31.12.2019

Tavoitteet

 • Päätavoite on koota Pohjois-Savon alueelle mikroyritysten ja yritysrajapinnan tutkimus-, kehitys- ja koulutustoimijoiden (TKK-toimijat) kokeiluperusteinen kasvu- ja vientikokeiluverkosto 120 yritykselle. Osallistujayrityksiä pyritään saamaan mukaan tasaisesti kaikkien alueiden kesken (30+30+30+30 yritystä/alue: Ylä-Savo, Kuopio, Varkaus, SavoGrow -toiminta-alue).
 • Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun edistämisen nopeat kokeilut.
 • Kustannustehokkaat vientikokeilut.
 • Kokemusten ja onnistumisten levittäminen.

Yhteyshenkilö: projektitutkija, verkostokoordinaattori Riitta Forsten-Astikainen, riitta.forsten-astikainen@oulu.fi, 046 922 0913
Lisää hankkeesta: www.savogrow.fi/mikrogrow

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luovat ratkaisut

Päärahoittaja: ESR- ja valtion rahoitus
Hankkeen hallinnoija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry
Osatoteuttajat: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Kärsämäen kunta sekä Raahen seutukunta/kehittämiskeskus
Toimintakausi 1.8.2017 – 28.2.2020

Luovat ratkaisut -hanke toteuttaa luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuuden, joka edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutusteemoja ovat mm.

 1. Palvelun ja tuotteen kaupallistaminen
 2. Liiketoiminnan kehittäminen ja rahoituksen suunnittelu
 3. Kokeileva liiketoiminta
 4. Ketterät kasvustrategiat ja kasvun hallinta
 5. Uuden kasvun mahdollisuus eri alojen rajapinnoilla
 6. Kansainvälinen liiketoiminta pienten yritysten mahdollisuutena
 7. Viestintä ja sosiaalisen median hyödyntäminen

Koulutuksien sisältöjä sovelletaan välittömästi kokeiluina osallistujayrityksissä. Kokeilut tehdään yhteiskehittämisenä, jossa vähintään kaksi yritystä toimii projektihenkilön kanssa. Koulutuksiin voi osallistua myös virtuaalisesti.

Yrityksen osallistumismaksu hankkeelle on 110 €.

Yhteyshenkilö: projektitutkija Heli Kurikkala, 040-8261444, heli.kurikkala@oulu.fi ja tutkijatohtori Markus Rytinki, markus.rytinki@oulu.fi, 050 475 6229

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lapin mikroyritysten kasvuverkosto

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Lapin liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Lapin yliopisto, osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, Kemin Digipolis Oy
Toiminta-aika: 1.11.-31.10.2019

Tavoitteet

 1. Yrityslähtöisen kasvuverkoston rakentaminen
 2. Mikroyritysten kaupallistamisen ja kasvun nopeat kokeilut.
 3. Mikroyritysten kustannustehokkaat vientikokeilut.
 4. Kaupallistamis-, kasvu- ja vientiavaukset sekä onnistumisten levittäminen.
 5. Uuden tiedon tuottaminen mikroyritysten toiminnasta ja uuden tiedon välittäminen kasvuverkoston toimijoille.

Hankkeeseen on sitoutunut 50 yritystä Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueilta.

Yhteistyhenkilö: projektitutkija Eeva Leinonen, eeva.leinonen@oulu.fi, 050 476 2278 ja tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Energiakaivos

Päärahoittaja: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) Pohjois-Pohjanmaan liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Geologian tutkimuskeskus (GTK), osatoteuttajana: Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE
Toiminta-aika: 1.9.2017-28.2.2020

Tavoitteet

 1. Onko syvällä kiteisestä kallioperässä oleva lämpö talteen otettavissa veteen siten, että saadaan merkittävä energiavuo?
 2. Millä keinoin lämpövuo on hyödynnettävissä kun määrittävinä tekijöinä ovat toisaalta taloudellinen kannattavuus ja toisaalta saavutettava vähähiilisyys?
 3. Mitä uusia tekniikoita, paikallisia sovelluksia ja liiketoimintamahdollisuuksia tähän tutkimusaiheeseen voi liittyä?

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi, katariina.ala-rami@oulu.fi,  p. 050 350 9471

Lisää hankkeesta:  https://callio.info/fi/                                                                                                                                    


Sales is a King -hanke

Päärahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta.
Hankkeen hallinnoija: Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, osatoteuttajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus, sekä Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä, Raahen kaupunki (Raahen seudun yrityspalvelut) ja Centria-ammattikorkeakoulu Oy.
Toiminta-aika: 2/2018 – 12/2020.

Hankkeen tavoitteena on arvioida ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten kaupallista osaamista ja myynnillistä kokonaisymmärrystä. Hankkeessa toteutetaan myyntiin liittyviä työpajoja osallistuvien yritysten myyntivetureille, myyjille ja koko henkilöstölle. Lisäksi hankkeessa luodaan uudenlaisia yhteistyömuotoja yritysten, yrityskehitystahojen ja alueen oppilaitosten kesken.

Yhteyshenkilö: tutkijatohtori Mirja Väänänen, mirja.vaananen@oulu.fi, +358 40 832 1003

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seutukaupunkien yritysverkostot

Päärahoittaja: TEM / Aiko, rahoitus Etelä-Pohjanmaan Liiton kautta
Hankkeen hallinnoija: Suunpohjan elinkeinoyhtiö
Toiminta-aika: 5/2019 – 08/2021.

Yhteyshenkilöt: projektitutkija, verkostokoordinaattori Riitta Forsten-Astikainen, riitta.forsten-astikainen@oulu.fi, 046 922 0913 ja tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi, anna-mari.simunaniemi@oulu.fi, 050 466 2832