• Suomi
  • English

Uutinen

MicroENTRE®:n palvelukokonaisuus mikroyritysten kasvun haasteisiin
SoloENTRE-hankkeessa on aloitettu mikroyrittäjille suunnatun mikroyrityksien palvelukokonaisuuden toteutus. Palvelukokonaisuus tukee mikroyrityksiä kasvuvalmiuteen ja kasvunhallintaan liittyvissä toimissa. Palvelukokonaisuuden toteutus tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan mikroyritysten ja yrityspalveluorganosaatioiden kanssa. Palvelun SoloENTRE-hankkeelle tuottaa sähköisesti Codemate Oy ja se otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Mikroyrityksien palvelukokonaisuus rakentuu kolmesta yrittäjien suorittamasta itsearviointipalvelusta. Nämä palvelut ovat digivalmiuden, kasvukyvykkyyden ja kasvunhallinnan itsearvionnit. Näiden…
Lue lisää
Yrittävän kulttuurin johtamisen ja kehittämisen verkkopalvelu koulutusorganisaatioille
SoloENTRE-hankkeessa on aloitettu koulutusorganisaatioille suunnatun yrittävän kulttuurin itsearviointipalvelun toteutus. Palvelu tukee oppilaitosten yrittäjyyskasvatusta. Palvelun toteutus tapahtuu yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan yrityspalveluorganosaatioiden sekä eri kouluasteiden välillä. Palvelun SoloENTRE-hankkeelle tuottaa sähköisesti Codemate Oy ja se otetaan käyttöön vuoden 2020 loppuun mennessä. Yrittävän kulttuurin itsearviontipalvelu on tarkoitettu koulutusorganisaatioille, jotka haluavat arvioida yrittävän kulttuurin rakentumista ja yrittäjyyskasvatuksen toteutumista organisaatiossaan. Palvelun avulla…
Lue lisää
Rajat ylittävään matkailuun uusia mahdollisuuksia: sähköinen viisumi Venäjälle 1.1.2021 alkaen
Venäjällä on tehty päätös https://sozd.duma.gov.ru/bill/945923-7 sähköisen viisumin käyttöönotosta maan rajojen ylittämiseen 1.1.2021. Viisumi oikeuttaa jopa 16 päivän kertamatkaan koko Venäjän alueella. Sähköinen yhden käyntikerran viisumi on ollut Pietarin, Kaliningradin ja Kauko-Idän alueilla jo aikaisemmin 53 maan, mukaan lukien Schengen maiden kansalaisille maksuttomana käytössä. Koko Venäjän aluetta koskeva sähköinen viisumi maksaa arviolta 50 USD. Lisää asiasta…
Lue lisää
SoloENTRE -hankkeen syksyn videokoulutus käynnistyy 14. syyskuuta
  Viime keväänä SoloENTRE -hankkeen osana järjestetty verkkovälitteinen videokoulutus uusitaan koronavirustilanteen johdosta tänä syksynä. Koulutus alkaa 14. syyskuuta ja se on osallistujille ilmainen. Kurssi järjestetään virtuaalisesti Moodle-oppimisalustalla. Oppimateriaalin voi käydä läpi omaan tahtiin syys-lokakuun aikana. Osallistujat tekevät koulutuksen aikana valmiin videon yrityksen mainoskäyttöön. Samalla opitaan tarvittavat tiedot ja taidot videoiden tekemiseen ja jakeluun sosiaalisessa mediassa.…
Lue lisää
Tulevaisuus, tahto ja toiminta Haapaveden ydinryhmän mottona
MicroENTRE Yritysverkosto laajenee, kun uusi ydinryhmä käynnistyy Haapavedellä syyskuun 21. päivä. Verkoston käynnistämistä valmisteltiin eilen Haapavedellä HL Designin tiloissa. Yrittäjät Tapio ja Hannele Laitinen ovat lupautuneet järjestämään ensimmäisen tapaamisen uusissa toimitiloissaan. -Mielestäni uuden ryhmän tavoitteita voisi kuvata kolmella t-kirjaimella: tulevaisuus, tahto ja toiminta, visioi Tapio Laitinen. Kolmen sanan yhdistelmä vastaa ydinryhmätoiminnan perusperiaatetta nopeista käytännöllisistä kokeiluista…
Lue lisää
Kuulumisia Etelä-Savon kesäkuun ydinryhmäillasta
Etelä-Savon toinen ydinryhmätapaaminen kokoontui jo tuttuun tapaan etätoteutuksena tiistaina 16.6.2020. Illassa pureuduttiin mikroyritysten rekrytointikysymyksiin ja vaihtoehtoisiin väyliin hankkia työntekijöitä perinteisen oman rekrytoinnin sijaan. Yritykset tarvitsevat joustavasti osaavia työntekijöitä, mutta aina perinteinen rekrytointi ei ole toimivin tapa yrityksen tarpeisiin. Iltaa emännöi yrittäjä Jaana Lampinen. Jaana on avaamassa uutta erikoistuotteisin perustuvaa kahvilaa Juvalle. Liike-ideassa keskeisellä sijalla ovat…
Lue lisää
ARVO EDISTÄÄ VÄHÄHIILISYYTTÄ
ARVO eli Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun –projektin käytännön toiminta alkaa elokuussa. Projektissa kehitetään vähähiilistä yritysekosysteemia Nivala-Haapajärven alueella sekä Nivalan Teollisuuskylässä. ARVO-hankkeen tavoitteena on selvittää ja mallintaa ne keinot, joilla harvaan asutulla alueella sijaitseva yritysekosysteemi muutetaan vähähiiliseksi. Hankkeella lisätään yritysten tietoisuutta vähähiilisistä energia-, kierrätys- ja logistiikkaratkaisuista ja niiden käyttöönotosta. Lisäksi selvittämällä biokaasun tuotantoyksikön sijaintia…
Lue lisää
Digitukipalveluja mikroyrittäjille COVID-19-kriisistä selviämiseen
Oulun yliopisto tarjoaa Pohjois-Pohjanmaan mikroyrittäjille SISUa ja digiä yrittäjyyteen -hankkeessa tukipalveluja ja täsmätukea COVID19-kriisistä selviytymiseen. Talouden äkillisesti poikkeustilaan sysännyt Covid-19-pandemia on asettanut erityisesti mikroyrittäjät haastavaan asemaan. Valtion hallinto ja kunnat ovat kehittäneet erilaisia taloudellisia tukitoimia yrityksille toimintaedellytysten turvaamiseksi, mutta yrittäjät tarvitsevat tämän lisäksi tukea osaamisen kehittämiseen sekä liiketoiminnan uudelleen suuntaamiseen. Mikroyrittäjät ovat erityisen haavoittuvassa asemassa,…
Lue lisää
Ydinryhmätoiminta käynnistyi myös Etelä-Savossa
Etelä-Savon MicroENTRE® -ydinryhmätoiminta käynnistettiin 13.5.2020 (etä)ydinryhmäillalla. Illan isäntänä toimi yrittäjä ja ”moderni maakellari” idean isä Henrik Aschan. Idean liiketoimintamallia ja erityisesti ansaintalogiikkaa ideoitiin ja yhteiskehitettiin yhdessä 12 yrittäjän ja sidosryhmän edustajan voimin. Moderni maakellari -konsepti tuo yhteen maataloustuottajat ja kuluttaja-asiakkaat perinteistä maakellariosaamista ja nykyaikaista mobiilialustaa yhdistäen, mahdollistaen suoramyynnin aiempaa suuremmassa mittakaavassa. Pilotti-projektina toteutettavalle Suomen suurimmalle…
Lue lisää
SoloENTRE -hankkeen videokoulutus alkaa 6. toukokuuta
SoloENTRE -hankkeen osana järjestettävä videokoulutus käynnistyy 6. toukokuuta 2020. Korovirustilanteen vuoksi koulutus järjestetään verkossa Moodle-oppimisalustalla. Koulutus kestää kesäkuun loppuun ja se on osallistujille ilmainen. Osallistujat tekevät koulutuksen aikana valmiin videon yrityksen mainoskäyttöön. Samalla opitaan tarvittavat tiedot ja taidot videoiden tekemiseen ja jakeluun sosiaalisessa mediassa. Opittava kokonaisuus on yksinkertainen, laadukas ja kustannustehokas. Etukäteistietoja ei tarvita. Kurssin…
Lue lisää