• Suomi
  • English

Uutinen

MicroENTRE® vahvasti mukana FMT-päivillä 24. marraskuuta
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® osallistuu yhtenä järjestäjänä FMT-päiville 24. marraskuuta Nivalan Teknologiakeskus Nivalassa. Tapahtuma on osa SoloENTRE-hanketta, jossa yritysten digitalisaatio ja sen kehittäminen on keskeisessä roolissa. Yrittäjä Rami Karhu puhuu keynote-esityksessään yritysten digitaalisesta transformaatiosta. ”Digitalisaation hyödyntäminen yrityksissä on ajankohtaista juuri nyt.” kertoo SoloENTRE-hankkeen projektipäällikkö Leena Eskola ja jatkaa: ”Rami Karhun puheenvuoro muutospakosta on hyvä heräte, jonka innoittamana…
Lue lisää
Uusi esite yritysverkostotoiminnasta ilmestynyt!
Yritysverkostotoiminta ja sen esittely on kaivannut jo pidempään työkalua, jota voi vapaasti hyödyntää yrityspalveluorganisaatioissa. Nyt julkaistu esite pyrkii vastaamaan tähän. Microentren uusi esite tuo laajasti esille eri mahdollisuuksia mikroyritysten kehittämisen tukemiseen. Samalla esite on osa Microentren palvelukokonaisuutta, ja kaikkien vapaasti ladattavissa sivustolta. Esitteessä tuodaan näkyvästi esille mukana olleiden yritysten ja yrityskehittäjien aitoja näkökulmia yritysryhmätoimintaan. Eri…
Lue lisää
Teknologiayrittäjä Rami Karhu FMT-päivien keynote-puhujana
Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -päivä oheistapahtumineen tarjoaa yrityksille ja yhteistyökumppaneille asiantuntijatietoa ja verkostoitumista Nivalan Teknologiakylässä 24.11.2020. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Yhtenä keynote-puhujana toimii digitaalisen liiketoiminnan moniottelija, yrittäjä Rami Karhu. Ramilla on lähes 20 vuoden kokemus digitaalisesta liiketoiminnasta, niin vakiintuneen liiketoiminnan digitalisoimisesta kuin uusien digibisnesten rakentamisestakin. Rami on auttanut urallaan yli sataa organisaatiota. Mukaan mahtuu…
Lue lisää
FMT-päivän yhteydessä mahdollisuus kansainväliseen verkostoitumiseen
  Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -päivä oheistapahtumineen kokoaa yritykset ja yhteistyökumppanit asiantuntijatiedon sekä kansainvälisen verkostoitumisen äärelle 24.11.2020. Tapahtumapäivä järjestetään Nivalan teknologiakeskus Nitekin tiloissa (Pajatie 5). Koronatilanteesta johtuen tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etänä. Tänä vuonna FMT-päivän yhteydessä järjestetään myös Tuotantoteknologiamessut sekä Business Opportunities -miniseminaari, jonka jälkeen toteutuvat ennennäkemättömät verkkovälitteiset Businesstreffit alueen omien, kansallisten ja kansainvälisten yritysten…
Lue lisää
Rahoitusta arktiselle tutkimusverkostolle
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRElle on myönnetty apuraha arktisten alueiden mikro- ja pk-yrittäjyystutkimuksen temaattisen verkoston kehittämiseen. MicroENTRE on liittynyt osaksi UArctic-yliopistojen muodostamaa verkostoa, jonka tavoitteena on tehdä tuottaa tutkittua tietoa mikro- ja pk-yritysten johtamisesta kansainvälisessä yhteistyössä. Apurahan suuruus on 5 800 euroa. Sen käyttö kohdistuu mm. tutkijoiden kansainvälisten tapaamisten järjestämiseen, yhteiseen tutkimusaineiston keräämiseen sekä verkoston yhteisen tutkimus- ja…
Lue lisää
MicroENTRE® mukana yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä
Vuoden 2020 Yrittäjyyskasvatuspäivät järjestettiin Mikkelissä. Seminaarin teemana oli Yrittäjyyden ytimessä. Kaksipäiväinen tapahtuma keräsi Koronan mukanaan tuomista erikoisjärjestelyistä huolimatta myös paikan päälle yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijoita eri puolilta Suomea. Keynote-puheenvuorojen lisäksi päästiin kuulemaan laajasti yrittäjyyskasvatukseen liittyvistä hankkeista ja niissä tehdystä tutkimuksesta. MicroENTRE®:n tutkijat olivat mukana tukena paitsi tapahtuman käytännön järjestelyissä, myös näkyvästi usean tutkimuspaperin voimin: Taipale-Erävala, Hintikka, Lehtinen…
Lue lisää
DOSENTIN ARVO TKT KAI HÄNNISELLE
Oulun yliopisto on myöntänyt dosentin arvon MicroENTRE®n tutkijatohtori Kai Hänniselle. Dosentuurin alana on tuotantotalous, erityisesti tuotekehitys pienyritysten kestävässä kasvussa. Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®ssä Hänninen tutkii erityisesti mikroyrityksien kasvumahdollisuuksien tunnistamista. Pienyritysten kyvykkyys panostaa tuotekehitykseen on Suomen kaltaiselle harvaan asutulle maalle erityisen tärkeää. On selvää, että isot yritykset kykenevät paremmin hallitsemaan koko tuotekehitysketjun alkaen perustutkimuksen ja…
Lue lisää
SISUa ja Digiä -hanke järjestää valmennusta mikroyrittäjille
SISUa ja digiä yrittäjyyteen ESR-hanke, Oulun yliopisto (kasvatustieteiden tiedekunta ja Kerttu Saalasti Instituutti/MicroEntre) järjestää loka-marraskuussa 2020 mikroyrittäjille räätälöitydyn SISUa ja Digiä -valmennuksen. Kyseessä on uudenlainen valmennus, joka yhdistää liiketoiminnan kehittämisen, vertaistuen ja vertaiskehittämisen, mentoroinnin ja valmennuksen.  Kyseessä ei ole perinteinen opiskelu, vaan käytännönläheinen yhdessä eteenpäin toteutus, jonka jälkeen olet saanut edistettyä omaa liiketoimintaasi. Valmennus tähtää siihen, että saat edistettyä vähintään yhtä yrityksesi ajankohtaista ja konkreettista tavoitetta (esim. some-näkyvyys, some-markkinointi, analytiikan hyödyntäminen sosiaalisen median ja verkostojen rakentaminen). Valmentajien lisäksi tukenasi on kokenut mentori, jolla on vahva asiantuntijuus digitaalisista työkaluista ja pitkän linjan yrittäjäkokemus.   Valmennuksen teemat:   1) Yrityksen…
Lue lisää
Kansainvälinen vaihto-opiskelija MicroENTRE®:en
MicroENTREssä aloittaa kansainvälisenä vaihto-opiskelijana DI, KM Anneli Manninen lokakuuna alussa. Hän on Estonian Business Schoolin tohtoriopiskelija johtamisen ohjelmasta. Vaihto onnistuu näin korona-aikanakin, koska hän toimii projektipäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa. Laurea koordinoi mikro- ja pienten yritysten kehittämiseen ja kasvuun tähtäävää hanketta, johon myös Annelin tutkimusaihe liittyy. ”Olen pitkään haaveillut mahdollisuudesta syventyä tutkimuksen tekemiseen. Toivon myös, että laajasta kokemuksestani…
Lue lisää
Yritysneuvojakin tarvitsee vertaistukea
Yritysneuvojien tarve vertaistuelle ja kokemusten jakamiselle korostuu tänään julkaistussa raportissa, jossa kuvataan yritysneuvojien näkemyksiä ja kokemuksia korona-ajan eri tukimuodoista ja kehittämisen tarpeista. Julkaistu raportti kuvaa myös yritysneuvojien toiveita oman työnsä ja verkostojen kehittämiseen. Suomen Yrittäjien, Kuntaliiton, SEKESin, Uusyrityskeskuksen ja Seutukaupunkiverkoston teettämään kyselyyn vastasi 289 yritysneuvojaa. Linkki Miten yritysten koronatuet onnistuivat? -raporttiin: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/miten_yritysten_koronatuet_onnistuivat_092020.pdf Raportin mukaan yritysneuvojat…
Lue lisää