• Suomi
  • English

Uutinen

Verkkosivumme ovat uudistuneet
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE®n sisällöt on siirretty uudelle Oulun yliopiston verkkoalustalle. Uutis- ja blogiarkistomme siirtyy uusille sivuille alkuvuodesta, mutta itse kirjoitukset ovat saatavilla myös välivaiheessa. Vanha tuttu osoite www.microentre.fi vie sinut jatkossa MicroENTRE®n uusille sivuille. Uuden sivustomme pitempi osoite on https://www.oulu.fi/fi/tutkimusryhmat/mikroyrittajyyskeskus-microentrer. Sivustomme löytyy myös englanniksi. Uusilla sivuilla toimintaamme on jäsennetty niin, että monipuoliset projektimme ja palvelumme tulevat…
Lue lisää
Kohti Hiiliviisautta. Opas yrityksille.
Hiiliviisaus haltuun! ARVO-hanke teki tiiviin tietopaketin hiiliviisaudesta ja sen hyödyntämisestä. Opas tarjoaa käytännön esimerkkejä yrityksille, miten hiiliviisautta lähdetään toteuttamaan käytännössä. Taustana oppaalle on Suomen hiilineutraalisuustavoite vuoteen 2035 mennessä, mikä vaatii toteutuakseen toimenpiteitä kaikilta.  Opas on tuotettu osana "Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun" (ARVO) -hanketta. Hankkeen tavoitteena on lisätä yritysten tietoisuutta vähähiilisten ratkaisuiden hyödyistä ja…
Lue lisää
Kyllikki Taipale-Erävalalle Itä-Suomen yliopiston dosentuuri
Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden  ja kauppatieteiden tiedekunta on myöntänyt TkT Kyllikki Taipale-Erävalalle dosentin arvon.  Taipale-Erävalan dosentuuri kohdentuu Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen laitokselle aiheena Liiketoimintaosaaminen mikro- ja pk-yrityksissä muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä (Business competencies in micro, small and medium-sized enterprises in changing business environments). Yliopiston sisäisen arvioinnin lisäksi vaadittavat taidot on arvioinut Jyväskylän yliopiston yliopistolehtori, dosentti Juha Kansikas ja Turun…
Lue lisää
KTM Sari Liikala on aloittanut 15.9.2021 Mikroyrittäjien yritysvastuullisuuden vahvistaminen vertaisverkoston kautta – HYBRIDI -hankkeen projektitutkijana.
Hanke toteutetaan Turun yliopiston Porin yksikön ja Oulun yliopiston yhteistyönä Satakunnassa. Vastuullisuudesta on tullut yrityksissä ja yhteisöissä entistäkin keskeisempi osa yritysten strategista suunnittelua pandemian aiheuttaman yhteiskunnallisen tilanteen ja monen yrityksen taloudellisen ahdingon tempaamana. Kauan odotettu rajoitusten purkaminen onkin ollut jo jokin aikaa mielessä monella liike-elämää läheltä seuranneella, jotta pääsisimme lähemmäs sitä normaalia, josta joskus jouduimme…
Lue lisää
Jaana Jeminen projektipäälliköksi MicroENTREN ViVa- vastuullisuushankkeeseen
Muotoilija (AMK), KTM Jaana Jeminen on aloittanut 6.9.2021 ViVa- Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä hankkeen projektipäällikkönä. Vastuullisuus on muotoiluajattelun ytimessä ja viitoittanut Jemisen tietä yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan. Monialaisen koulutuksen lisäksi Jemisellä on monipuolinen kokemus innovaatiotoiminnasta sekä muotoilun ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialojen yrityksissä ja organisaatioissa osana kehittämisprojekteja. ”Olen toiminut mikroyrittäjänä vuodesta 2001 ja…
Lue lisää
Kerttu Saalasti -palkinto mikroyrittäjyyttä ja yrittävää kulttuuria edistäneelle yhteisölle tai henkilölle
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin mikroyrittäjyyden palkinto jaetaan ensimmäisen kerran syksyn Kerttu Saalasti -seminaarissa 20.9. 2021. Palkinto myönnetään vuosittain merkittävästä mikroyrittäjyyttä tai yrittävää kulttuuria edistävästä tutkimuksen, koulutuksen tai yhteiskunnallisen vaikuttamisen saavutuksesta. Sen myöntävät Kerttu Saalasti Instituutti ja Kerttu Saalasti Säätiö yhdessä. ”Palkinto kantaa Oulun yliopiston perustamiseen keskeisesti vaikuttaneen Kerttu Saalastin nimeä. Opetusministerinä toimiessaan Kerttu Saalasti…
Lue lisää
Näin meillä – matkailuyritysten parhaita käytäntöjä -julkaisu nyt myös ruotsiksi ja englanniksi!
  Seutukaupunkien yritysverkostot-hankkeessa tutkija Riitta Forsten-Astikaisen toimittama matkailujulkaisu Näin meillä - matkailuyritysten parhaita käytäntöjä on nyt julkaisu sähköisenä versiona myös ruotsiksi ja englanniksi.   Linkki ruotsinkieliseen versioon: https://issuu.com/uoksi/docs/regionsta_der_broschyr_pa_svenska_2021   Linkki englanninkieliseen versioon: https://issuu.com/uoksi/docs/regional_cities_brochure_in_english_2021   Ja tässä vielä alkuperäinen suomenkielisen julkaisun linkki: https://issuu.com/uoksi/docs/seutukaupunkiesite_2021_web_4e71a18c3b2a7c   Mukavia lukuhetkiä ja lomasuunnitelmia!   Lisätietoja: Riitta Forsten-Astikainen riitta.forsten-astikainen p./whatsapp 046 9220913
Lue lisää
Yrittäjän IPR-oikeudet – tunnetko sinä oikeutesi?
Immateriaalioikeudet koskettavat jokaisen yrittäjän elämää ja yrityksen toimintaa. Esimerkiksi tavaramerkit, tekijänoikeudet tai patentit voivat olla yrityksen arvokkainta omaisuutta ja kaupankäynnin kohde. Immateriaalioikeuksia kutsutaan myös aineettomiksi oikeuksiksi (eng. Intellectual Property Rights), ja ne sisältävät kirjavan joukon toistaan poikkeavia oikeuksia, joiden kohteet ja kestot vaihtelevat. IPR-oikeudet voidaan jakaa kahteen osaan eli teollisoikeuksiin ja tekijänoikeuksiin. Teollisoikeuksiin lasketaan mukaan…
Lue lisää
MicroENTRE®n ydinryhmäverkosto™ on hyväksytty Interreg Europe Policy Learning Platformille hyväksi käytänteeksi
MicroENTRE®n Yritysverkosto on yhteistyömalli, joka perustuu yliopiston mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tiiviille yhteistyölle yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden kanssa. Mikroyrittäjien vertaisverkosto on käynnistetty 13 alueella viiden maakunnan alueella vuodesta 2015 alkaen. Oulun yliopisto koordinoi valtakunnallisen MicroENTRE® Yritysverkoston toimintaa tarjoamalla ryhmien aluekoordinaattoreille valmennusta ja verkkovälitteisen kehittämisfoorumin sekä ylläpitää verkoston yhteistä verkkosivua, jolla on muun muassa yhteinen tapahtumakalenteri. MicroENTRE® ydinryhmäverkosto on…
Lue lisää
Kerttu Saalasti Instituutille näkyvyyttä Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteessä
Mikroyrittäjyyden merkitys on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää valtakunnallista tehtävää mikroyritysten toimintaedellytysten parantamiseksi ja kehittämiseksi. Helsingin Sanomien Yrittäjä-liitteen artikkeli kuvaa instituutin monipuolista toimintaa, jossa yhdistyy tutkimus, yritysten kehittämistyö ja koulutus. Maaliskuun 17. päivä julkaistussa artikkelissa kerrotaan yliopiston tarjoamasta koulutuksesta mikroyrittäjyyden alalla. Tarjolla on kursseja muun muassa…
Lue lisää