• Suomi
  • English

Tutkimus

MicroENTREn tutkijoita mukana ECIE konferenssissa 19.-21.9.2018 Aveirossa Portugalissa
  MicroENTREn tutkijat osallistuvat vuosittain aktiivisesti kansainvälisiin oman tutkimusalan konferensseihin. Niissä esitellään omia tutkimustuloksia sekä verkostoidutaan kansainvälisesti muiden alan tutkijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Joukko MicroENTREn tutkijoita osallistui 19.-21.9.2018 ECIE-konferenssiin (13th European Conference on Innovation and Entrepreneurship), joka pidettiin Aveirossa Portugalissa ja järjestävänä tahona oli Aveiron yliopisto.   Tutkimusryhmällä oli konferenssissa oma työpaja (pre-conference workshop), jota…
Lue lisää
Uusi tutkijatohtori Sales is a King -hankkeeseen
Toimin MikroENTRE-tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Sales is a King -hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on analysoida ja kehittää Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen yritysten myyntiosaamista. Tehtäviini kuuluu hankkeessa toteutettavan tiedonkeruun suunnittelu ja toteuttaminen, sekä erityisesti selvittää hankkeeseen osallistuvien yritysten myynnin kypsyystasoa. Olen toiminut yliopistolla erilaisissa opetus-, ohjaus- ja tutkimustehtävissä. Väitökseni v. 2010 koski viestintää korkeanteknologian tuotekehitysympäristössä. Tutkimuksessa mielenkiinnonkohteitani ovat usein henkilöstön…
Lue lisää
UUSI TUTKIJATOHTORI ENERGIAKAIVOS-HANKKEESEEN
Aloitin 12.2. MicroENTREn tutkimusryhmässä tutkijatohtorina Energiakaivos—hankkeessa. Tehtäväni on selvittää Pyhäsalmen kaivoksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja yritysten kiinnostusta niiden hyödyntämiseen. Olen filosofian tohtori pääaineenani suunnittelumaantiede. Väitöskirjatyössäni tutkin pohjoissuomalaisten korkean teknologian yritysten yhteistyötä: miten tuoteinnovaatioiden kehittämisessä tarvittavat kumppanit löytyvät ja yhteistyötä ylläpidetään hyvin globaalissa toimintaympäristössä näillä pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen alueella. Tältä pohjalta tutkimusryhmässä aloittaminen on hyvin…
Lue lisää
Uusi projektitutkija esittäytyy
Syvennyn mikroyritysten toimintaan Lapin mikroyritysten kasvuverkoston projektitutkijan pestissä 5.2. alkaen. Saan näin aloittaa osana MikroENTREn  tutkimusryhmää. Tulossa on hieno kombinaatio uutta ja kokeiltua, kun jo hyväksi todettu mikroyritysten verkostotoiminta levitetään Lappiin Rovaniemen ja Kemi-Tornion alueille. Olen työskennellyt aiemmin tuotekehittämiseen ja matkailuun liittyvissä projekteissa tutkijana ja projektipäällikkönä, sekä tuottanut digitaalisia sisältöjä. Kokemusta on myös mikroyrittäjän arjesta 15 vuoden ajalta, sekä tapahtuman järjestämisestä.…
Lue lisää
Uusi projektitutkija esittäytyy
Tervehdys MicroENTREltä! Juhliessamme 100-vuotiasta Suomea, juhlimme perheessä myös uutta työpaikkaani. Aloitin loppiaisen jälkeen projektitutkijana MicroENTREn Luovat ratkaisut -hankkeessa. Olen kolmannen vuoden väitöskirjatutkija ja tutkin narratiivisesti johtamista Pohjanmaalla menestyneissä perheyrityksissä. Tarinallisuus on antanut kiintoisan näkökulman johtajana kasvamiseen perheyrityksissä! Alustavat tutkimustulokset ovat alkaneet jo hahmottua analyysin tuloksena. Taustani on kasvatustieteiden maisteri, opettaja ja opinto-ohjaaja. Pitkään opinto-ohjaajana toimittuani johtamisen ja yrittäjyyden tutkimus…
Lue lisää
Muhos tutkimusprofessoriksi Jyväskylän yliopistoon
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusjohtaja Matti Muhos on saanut tutkimusprofessorin pätevyyden Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa. Tutkimusprofessuurin ala on tuotantotalous, uudistuva liiketoiminta ja digitaalisuus. Professuurin kautta rakennetaan aktiivista tutkimus-, kehitys- ja koulutusyhteistyötä Jyväskylän yliopiston ja Oulun yliopiston välillä. Professuurista tukea kasvuhakuisille yrityksille - Alamäärittely yhdistää teknologiaosaamisen taloustieteeseen ja ihmistieteisiin näyttöön perustuvilla menetelmillä ja luo…
Lue lisää
Parhaan konferenssijulkaisun palkinto mikroyrittäjyystutkimukselle
KANSAINVÄLISTÄ TUNNUSTUSTA OULUN YLIOPISTON TUTKIJOILLE. Parhaan konferenssijulkaisun palkinto mikroyrittäjyyden tutkimukselle Sosiaali- ja alan yritysten kasvuvaiheita käsittelevä tutkimus palkittiin Puolassa järjestetyn kansainvälisen konferenssin parhaana tieteellisenä julkaisuna. Kirjoittajina olivat Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä MicroENTRE:n tutkijatohtori Anna-Mari Simunaniemi, tutkimusjohtaja Matti Muhos ja tutkija Martti Saarela.  -Sote-alan yritysten ei ole tarvinnut tähän asti kiinnittää erityistä huomiota…
Lue lisää
Kyllikki Taipale-Erävalalle Suomen Kulttuurirahaston työskentelyapuraha
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävala on saanut Suomen Kulttuurirahaston Kymenlaakson rahastolta 14 000 euron työskentelyapurahan tutkiakseen yrittäjyysopetuksen tuloksellisuutta Kymenlaaksossa. Kyllikki Taipale-Erävalan tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kymenlaakson start-up/pienyrittäjien, ammattiin valmistuvien, lukiolaisten ja peruskoululaisten yrittäjyysvalmiudet ja havainnot saamastaan opetuksesta. Tutkimuksessa selvitetään kohderyhmien yrittäjyyshalukkuus ja tehtyjen opetustoimien vaikutus yrittäjyysilmaston kehittymiseen. Lisäksi tutkimus sisältää yrittäjyysopetuksen…
Lue lisää
Uusi tutkija MicroENTRE -ryhmään
MicroENTREn tutkimusryhmä on vahvistunut uudella tutkijalla, kun tekniikan tohtori Kyllikki Taipale-Erävala aloitti tutkijatohtorina huhtikuussa. Kyllikin päätehtävä tällä hetkellä on Process-SME- hankkeessa, jossa parannetaan prosessiteollisuuteen liittyvien pienyritysten kilpailukykyä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Hankkeessa kehitetään yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja –malleja sekä luodaan kansainvälisiä yhteistyöverkostoja. Koulutukseltaan Kyllikki Taipale-Erävala on tekniikan tohtori ja diplomi-insinööri tuotantotalouden alalta. Insinöörin tutkinto on…
Lue lisää