• Suomi
  • English

Tutkimus

MicroENTRE:n tutkimusta esillä IAIC -konferenssissa
MicroENTRE:n tutkijatohtorit Mirja Väänänen, Kyllikki Taipale-Erävala, Katariina Ala-Rämi ja Ulla Lehtinen esittelivät perjantaina 9.8.2019 tutkimustuloksiaan neljättä kertaa järjestetyssä International Agriculture Innovation Conferencessa (IAIC 2019) Oulussa. Konferenssi keskittyi tänä vuonna maataloutta koskeviin innovaatioihin, yrittäjyyteen ja kestävään kehitykseen, ja se järjestettiin ensimmäistä kertaa Euroopassa. TkT Mirja Väänänen esitteli puheenvuorossaan tapaustutkimusta maatalousalan pk-yrityksistä. Tutkimus keskittyi yritysten johdon käsityksiin…
Lue lisää
MicroENTRE:n tutkijoita osallistui Successful R&I in Europe 2019 tapahtumaan
Kaksipäiväinen verkostoitumistapahtuma pidettiin Düsseldorfissa, Saksassa 14.02. – 15.02.2019. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä tapahtumaan osallistuivat tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja TkT Kai Hänninen. Tapahtumaan oli saapunut yli 400 yritysten ja tutkimuslaitosten edustajaa erityisesti North Rhine-Westphalian (NRW) alueelta Sakasta ja Euroopan Unionin maista. Verkostoitumisen teemoja olivat informaatioteknologia (ICT), nanoteknologia, materiaalit ja valmistus (NMM), energia, kierotalous, biotieteet, logistiikka/kuljetus ja innovatiiviset julkiset…
Lue lisää
Mikroyrityskin tarvitsee ketteriä henkilöstöjohtamisen käytäntöjä
  Henkilöstöasiat (HR) ja henkilöstön johtaminen (HRM) ovat tärkeitä strategiseen johtamiseen liittyviä tekijöitä myös mikroyrityksissä. Jo yhdenkin työntekijän olemassaolo edellyttää yrittäjältä johtamiseen liittyvää näkökulmaa ja toimintaa. Työmarkkinoilla kiihtyvä työvoimapula puolestaan pakottaa yritykset miettimään keinoja löytää ja sitouttaa uusia työntekijöitä. Lisäksi  ikääntyminen vaatii huomion kiinnittämistä jaksamiseen ja työmotivaation ylläpitoon. Henkilöstöön liittyvät asiat ovat siten varsin monimuotoinen…
Lue lisää
Eri työntekijäsukupolvien erilaiset motivaatiotekijät – tutkittua tietoa ikäjohtamisesta!
  Osallistuin joulukuussa 2018 Bangkokissa pidettyyn IEEM 2018 konferenssiin. Konferenssi on katto-organisaatio IEEE: n kansainvälinen tuotantotalouden konferenssi ja johtava foorumi, joka levittää kaikille teollisuuden aloille tietoa uusimmista tutkimuksista, teorioista ja käytännöistä. Esittelin konferenssissa Susanna Kultalahden kanssa henkilöstöjohtamiseen liittyvää tutkimusta “Age-Related Differences in Work Motivations: The Case of SMEs.” Olen kirjoittanut tutkimuspaperin yhdessä tutkijatohtori Susanna Kultalahden…
Lue lisää
Avoimet työpaikat projektitutkijalle tai tutkijatohtorille mielenkiintoisissa hankkeissa!
    Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE etsii kahta projektitutkijaa tai tutkijatohtoria määräaikaisiin työsuhteisiin vuoden 2019 loppuun saakka. Hankeportfoliostamme riippuen työsuhteet saattavat jatkua pidempään.   Tarjolla olevat tehtävät:   Ensimmäinen tehtävä liittyy luovien alojen yrittäjien kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamisen edistämiseen Pohjois-Pohjanmaan eteläosissa (Luovat ratkaisut -hanke). Tutkija tuo yliopistollista asiantuntemusta koulutusosioiden sisällön toteuttamiseen, kouluttamiseen ja yhteiskehittämisenä toteuttavien soveltavien…
Lue lisää
Henkilöstön osallistaminen yrityksen strategiatyöskentelyyn voi olla muutakin kuin fläppitaulu ja pos-it -lappuja!
  MicroENTREn tutkimusryhmään kuuluvien projektitutkija Riitta Forsten-Astikaisen ja tutkijatohtori Kyllikki Taipale-Erävalan artikkeli ”Clay Workshop as Staff’s Competency Self-Evaluation Related to Business Strategy” julkaistiin joulukuussa 2018 kansainvälisessä International Journal of Management, Knowledge and Learning –tiedelehdessä.   Artikkelissa kuvattu tutkimus liittyy erään suomalaisen organisaation henkilöstön työpajaan, missä osallistujat työstivät yrityksen päivitetyn stratetegian tavoitteita. Yrityksen hallitus oli työstänyt strategiaa,…
Lue lisää
Tutkittua tietoa sinisen talouden yrityksistä Pohjanlahden rannikkoalueella
MicroENTREn tutkimusryhmään kuuluva tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi on mukana Marine Policy-lehdessä julkaistussa artikkelissa, missä pohditaan ”Sinisen kasvun” ja ”Sinisen talouden” käsitteitä ja  niiden nykytilaa Pohjanlahden rannikkoalueella. Meret nähdään merkittävänä innovaatio- ja kasvupotentiaalina EU:n alueiden ympäristöystävälliselle talouskasvulle. Tämä on tunnistettu EU:n "Sininen kasvun" strategiassa, jonka tavoitteena on tukea merialan kasvua kokonaisuutena. Tutkimuksessa todetaan, että sinisen talouden potentiaalia…
Lue lisää
Yrittäjyyden ilmastonmuutos – Mikroyrittäjyys ja yrittäjyyden monimuotoisuus, Työelämän tutkimuspäivät Tampere 1.-2.11.2018
    MicroENTREn va. tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi ja projektitutkija Riitta Forsten-Astikainen osallistuivat Tampereella 1.-2.11.2018 Työelämän tutkimuspäiville, jonka teemana oli ”Kestävä tuottavuus ja inhimillinen työelämä.”   Työelämän tutkimuspäivät ovat Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Työelämän tutkimusyhdistys ry:n yhdessä järjestämä vuosittainen konferenssi, joka toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2004. Tutkimuspäivien tavoitteena on lisätä työelämän tutkimuksen näkyvyyttä ja edistää…
Lue lisää
MIKROYRITTÄJÄT TARVITSEVAT APUA YRITYKSEN STRATEGISEEN SUUNNITTELUUN JA HENKILÖSTÖHALLINTAAN
MICROENTRE MUKANA GLOBAALISSA YRITTÄJYYSKONFERENSSISSA 4.-6.10.2018 ITALIASSA Osallistuin yrittäjyyskonferenssiin, jonka pääteemana oli ”Miten sosiaalinen innovointi ja inhimillisen yrittäjyyden toimintatapa saadaan käytäntöön”. Konferenssin organisoi International Counsil for Small Business (ICSB) ja sen toteutuksesta vastasi Salernon yliopisto Italiassa. Konferenssin teema on mielenkiintoinen ja avaa uusia toimintamahdollisuuksia myös mikroyrityksille, joiden osuus Suomen yrityskannasta on noin 95 %. Erityisen suuren…
Lue lisää
MicroENTREn yrittäjyyskasvatus on saanut kansainvälistä huomiota!
    Lahdessa 3.- 4.10. 2018 pidetyssä Yrittäjyyskasvatuskonferenssissa (YKTT 2018) ensimmäisen päivän Keynote puhuja,UITn professori Lene Foss keskittyi puheessaan mm. yrittäjyyskasvatuksen  Best Practices -toimintamalleihin maailmalla.  Hän oli hakenut esimerkkejä  Suomesta, USAsta ja Englannista. Tietohaun perusteena olivat yleisesti saatavilla olevat lähteet.   Suomesta professori Foss oli löytänyt viisi hyvää yrittäjyyskasvatuksen toimijaa, joista yksi oli Oulun yliopiston…
Lue lisää