• Suomi
  • English

Tutkimus

Julkaisu: Yritysverkosto vahvistaa yrittäjämäisiä toimintoja
Mikroyrittäjyyskeskuksen uudessa tutkimusjulkaisussa on analysoitu valtakunnallisesti toimivaa MicroENTRE Yritysverkostoa yrittäjämäisiä toimintoja vahvistavana käytäntöyhteisönä (Community of Practice). Tutkimuksen tekijät ovat Anna-Mari Simunaniemi, Riitta Forsten-Astikainen, Kai Hänninen ja Matti Muhos. MicroENTRE Yritysverkoston toimintamalli perustuu mikroyrittäjien, paikallisten yrityspalveluorganisaatioiden ja yrittäjyystutkijoiden yhteistyöhön. Vuodesta 2015 viiden Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan alueella käynnistetty vertaisverkosto kannustaa yrittäjiä jakamaan kokemuksiaan ja tekemään nopeita…
Lue lisää
MicroENTRE®n kehityspäällikkö väitteli tohtoriksi
MicroENTRE®n kehityspäällikkö, juristi ja ekonomi Martti Saarela väitteli tohtoriksi Oulun yliopiston luentosalissa L7 Linnanmaalla 12. kesäkuuta 2020. Koronatilanteen vuoksi osanottajamäärää oli rajoitettu ja tilaisuutta pystyi seuraamaan myös etänä Teams-sovelluksen avulla. Väitöstilaisuus järjestettiin suomeksi. Vastaväittäjinä toimivat dosentti Ilkka Raatikainen Vaasan yliopistosta ja professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopistosta, jotka molemmat osallistuivat keskusteluun etäyhteyden kautta. Kustoksena toimi Kerttu…
Lue lisää
MicroENTREn kehityspäällikön väitöstilaisuus
Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTREn kehityspäällikkö Martti Saarelan väitöstilaisuus järjestetään ensi perjantaina 12. kesäkuuta Oulun yliopistossa klo 12. Väitöksen aiheena on kasvunhallinta digitaalisia terveyspalveluita tuottavissa eHealth startup -yrityksissä. Vastaväittäjinä toimivat professori Pekka Abrahamsson Jyväskylän yliopistosta ja dosentti Ilkka Raatikainen Vaasan yliopistosta. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä: https://oulu.zoom.us/s/65085183715 Tervetuloa mukaan! https://www.oulu.fi/yliopisto/node/202956
Lue lisää
Julkaistua tutkittua tietoa geotermisen energian mahdollisuuksista sekä mustanhiilen päästöjen rajoittamiseen ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksista arktisilla alueilla
Alkuvuodesta on ilmestynyt MicroENTRE™n tutkimusryhmästä kaksi julkaisua liittyen hiilivapaan geotermisen lämmön talteenottoa Pyhäsalmen kaivoksesta ja matalalämpöisen geoenergian hyödyntämistä sekä siihen liittyvää liiketoimintamahdollisuuteen liittyen. Toinen julkaisu on Energiakaivos-hankeen raportti1, jossa esitellään geotermisen energian ja sen hyötykäytön yleiset perusperiaatteet, kaivoksen geologiset ja -termiset lähtökohdat sekä konsepti geotermisen lämmön talteenottoa ja hyödyntämistä varten. Lopuksi tarkastellaan konseptin kannattavuutta, geotermisen…
Lue lisää
Luovat ratkaisut -hankkeen tuloksia
Luovat ratkaisut -hankkeen loppuraportti "Luovat ratkaisut — luovien alojen mikroyritysten liiketoiminnan kehittäminen: raportti soveltavista kokeiluista, koulutuksista ja yhteiskehittämisestä" on nyt julkaistu. Hankkeessa toteutettiin luovien alojen yrittäjille ja yritysten henkilöstölle koulutuskokonaisuus, jonka tarkoitus on edistää kaupallistamis- ja liiketoimintaosaamista. Koulutusten sisältöjä sovellettiin välittömästi nopeina kokeiluina osallistujayrityksissä. Hankkeen päätoteuttajana toimi NIHAK ry ja osatoteuttajina Oulun yliopiston Kerttu Saalasti…
Lue lisää
MicroENTRE®n tutkija esitelmöi New Yorkissa
MicroENTRE®n tutkijatohtori Markus Rytinki vieraili Copyright and Technology 2020 -konferenssissa New Yorkissa 15. tammikuuta 2020. Rytinki kutsuttiin paikalle puhumaan luovien alojen yritysten, tekijänoikeuksien ja kirjastojen välisestä suhteesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Rytinki otti tapahtumassa osaa myös samaa aihetta koskevaan paneelikeskusteluun, johon osallistui laaja joukko asiantuntijoita mm. Columbia Universitysta, ITHAKAsta ja New York Public Librarysta. Yhdettätoista…
Lue lisää
Mikroyrittäjän monet roolit uuvuttavat
Mitä pienempi yritys, sitä suurempi merkitys on yrittäjän työhyvinvoinnilla. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE tarttui aihepiiriin Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Promo @ Work-hankkeessa. Keinoja yrittäjän uupumisen välttämiseksi löytyi useita.Tutkimusjohtaja Anna-Mari Simunaniemi kertoo tutkimuksen havainnoista ja mikroyrittäjille laadituista terveyden edistämisen suosituksista Oulun yliopiston verkkosivuilla. ”Uupunut yrittäjä tuskin jaksaa kehittää liiketoimintaansa. Tuottavuuskaan tuskin on kovin korkea”,…
Lue lisää
Gradututkimus: Sote-yrittäjän moninainen identiteetti
Oulun yliopiston Kauppakorkeakoulun maisteriopiskelija Samu Heinonen selvitti tuoreessa opinnäytetyössään terveyspalvelualan yrittäjien identiteettien moninaisuutta. Tutkimusten mukaan monilla sote-alan yrittäjillä on vaikeuksia liiketoimintalähtöisen ajattelutavan ja yrittäjäroolin omaksumisessa eli yrittäjän ja ammatti-identiteettien yhteensovittamisessa. Heinonen kokosi työssään kartoittavan tutkimuskirjallisuuskatsauksen avulla terveyspalvelualan yrittäjyyteen liittyvää aiempaa tutkimustietoa. Tutkimustulosten mukaan ammatillisia tietoja ja taitoja pidetään lähtökohtana terveyspalvelualan yrittäjyydelle, kun taas kaupalliset tiedot…
Lue lisää
Tutkija Kiotosta MicroENTRE®n seminaarivieraana
Kioton yliopiston apulaisprofessori Will Baber luennoi 28. lokakuuta 2019 MicroENTRE:n järjestämässä "How we negotiate in business - Negotiate seminar for IT and software people" -seminaarissa Tellus Stagella Linnanmaalla. Luento käsitteli mm. hinnan asettamista liikeneuvotteluissa alan keskeisten termien avulla.  Seminaari sisälsi myös neuvottelutilanne-harjoituksen, jossa myyjä ja ostaja kohtasivat pöydän hankkimisen tiimoilta. Molemmat osapuolet saivat omat erilliset…
Lue lisää
Mikroyrityksen johtamisen haasteet muuttuvassa ympäristössä
Pohjoismaiset johtamisen tutkijat kokoontuivat viime viikolla Vaasaan järjestyksessään 25. Nordic Academy of Management -konferenssiin. NFF konferenssin teemana oli ”pohjoinen energia”, joka heijastelee Vaasan energiaklusteria ja innostavaa yrittäjähenkeä. Oulun yliopiston Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE koordinoi perjantaina ja lauantaina työpajoja, joissa esiteltiin ajankohtaista tutkimusta mikroyritysten ja ihmisten johtamisesta muutoksessa. Alustuksissa pohdittiin mikroyritysten johtamista erikoistilanteissa kuten kasvussa tai rakennemuutoksen keskellä.…
Lue lisää