• Suomi
  • English

Tutkimus

Tutkimuksen kuulumiset uudelle sivustolle
Tutkimusuutiset ja tutkimukseen liittyvät muut kirjoitukset julkaistaan jatkossa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin uusien sivujen uutisissa tai blogissa. Löydät kuitenkin edelleen tästä arkistosta vanhat tutkimusuutiset. Valikoidut arkiston jutut siirretään uusille sivuille alkuvuodesta. Tietoa projekteistamme löydät uusilta MicroENTRE®n sivuilta. Tutustu tutkimukseemme!
Lue lisää
Miten jatkossa varmistetaan omistajanvaihdoksien toteutuminen?
Omistajanvaihdokset on tärkeä teema ja niiden onnistuminen on olellinen osa myös Suomen talouskehitystä. Liiketoiminnan siirtäminen yrityskaupalla, sukupolvenvaihdoksella tai yrityksen muulla omistajan vaihdoksella on luontainen osa yrityksen elinkaarta. Omistajanvaihdos luo edellytykset yritystoiminnan jatkolle. Omistajanvaihdoksissa on mitä suuremmissa määrin kyse myös työpaikkojen säilymisestä ja alueiden elinvoimasta, jolloin jokainen elinkelpoisen yrityksen alasajo jatkajan puutteesta aiheuttaa alueelle pitkävaikutteisia menetyksiä.…
Lue lisää
Mikro- ja pienyritykset mukana suurteollisuuden digitaalisessa muutoksessa
13.10.2021 MicroENTREN tutkimus ”Value propositions of micro- and small enterprises in digital transformation of the global process industry” on mukana alkuvuonna 2022 julkaistavassa Routledgen kokoomateoksessa Sustainable International Business  Models in a Digtally Tranforming World. Digitalisaatio ja digitaalinen muutos koskettaa kaikenlaista yritystoimintaa. Teollisuuden kohdalla tästä muutoksesta puhutaan teollisuuden neljäntenä vallankumouksena. Teollisuus 4.0:ssa valmistus ja liiketoimintamallit muuttuvat…
Lue lisää
Seuraajan sitouttaminen perheyritykseen – tapaustutkimuksia Suomessa ja Thaimaassa
29.9.2021 Tänä kesänä julkaistiin perheyritysten jatkajien sitouttamista koskeva kappaleemme Routledgen kokoomateoksessa ”The Routledge Companion to Asian Family Business – Governance, Succession, and Challenges in the Age of Digital Disruption” (Yan, H-D & Yu, F-L 2021). Oli hienoa avata vihdoin kovakantinen paperiversio tästä kirjasta. Perheyritysten jatkuvuus varmistetaan seuraajan valinnan kautta. Seuraavan valinta on yksi näiden yritysten…
Lue lisää
TUKEA VIRTUAALIJOHTAMISEEN – TUTKIMUSKOHTEENA VERKOSSA TOIMIVA YRITYSKEHITTÄJÄFOORUMI
  Jälkiteollista postmodernia yhteiskuntaamme kutsutaan myös palvelu-, tieto- tai verkostoyhteiskunnaksi.  Verkostojen merkitys on kiistaton. Verkostoja on ollut olemassa aina, mutta niitä ja niiden roolia sosiaalisessa kanssakäymisessä ei ole tunnistettu kuin vasta 1970-luvulta lähtien. Yksittäisillä ihmisillä on omat sosiaaliset verkostonsa aina someverkostoja myöten. Työelämän perustuu puolestaan erilaisiin yritys- ja organisaatioverkostoihin. Graafi- eli verkostoteoria kuvaa verkostojen rakennetta…
Lue lisää
TUTKIMUSTA TARVITAAN MIKROYRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISESTÄ
31.8.2021 Suomalaisia tuotteita myynnissä Sveitsissä   Euroopan Unionin alueella 93 % yrityksistä on mikroyrityksiä eli alle 10 hengen pienyrityksiä.  Perinteisesti on ajateltu, etteivät nämä pääosin yrittäjävetoiset pienyritykset harjoita kansainvälistä toimintaa vaan keskittyvät kotimarkkinoille. Nykyisin tämä ei enää pidä paikkaansa, sillä esimerkiksi verkkokauppa tarjoaa entistä enemmän kansainvälistymisen mahdollisuuksia myös kaikkein pienimmille yrityksille. Tästä huolimatta luotettavia lukuja…
Lue lisää
Kulttuuriset ja vahvat rajat voivat olla matkailuyrityksille mahdollisuus – harvaan asutuilla alueilla yhteistyön merkitys vain korostuu
Alkuperäiset kohteet ja luonnon arvot ovat kasvattaneet niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden kiinnostusta yleisen ympäristötietoisuuden ja -arvostuksen kasvaessa. Covid-19 pandemia on vielä lisännyt turvallisten, elämyksellisten kohteiden vetovoimaa. Kesämatkailu lähialueilla, etenkin kotimaassa oli vielä vilkkaampaa kesällä 2021 kuin vuotta aikaisemmin. Pohjoisen Suomen ainutlaatuinen, puhdas ja kaunis luonto ja monet ainutlaatuset nähtävyydet, elämykset ja palvelut tarjoavat matkailijoille…
Lue lisää
COVID-19 kriisin vaikutukset Pohjois-Suomen pienyrityksiin
Henri Haarakangas tutki Pro Gradu tutkimuksessa pohjoissuomalaisten yritysten selviytymistä COVID-19 kriisistä yhteistyössä Mikroyrittäjyyskeskus MicorENTREn® kanssa. Kriisin vaikutuksia pk-yrityksiin on tukittu useissa kansainvälisissä tutkimuksissa. Aikaisemmissa tutkimuksissa ilmiötä on selvitetty analysoimalla pienten yritysten lisäksi keskisuuria. Tässä tutkimuksessa pureuduttiin pienyritysten näkökulmaan. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa pien- ja mikroyritysten yhtäläisyyksistä sekä eroavaisuuksista aikaisempiin pk-yrityksistä tehtyihin tutkimuksiin. Aihetta…
Lue lisää
Mikroyrittäjien resilienssi korona-aikana
Koronakriisi aikaansai koko yhteiskunnassa isoja muutoksia ja se näkyi myös yksilöiden ja yrittäjien elämässä. Yrittäjien näkökulmasta tämä tarkoitti laajaa ja ennenkokematonta muutosta liiketoimintaympäristössä ja liiketoiminnan harjoittamisessa. Esimerkiksi yhteiskunnan laajat sulku- ja rajoitustoimet sekä muutos asiakkaiden käyttäytymisessä aiheuttivat yrittäjille sekä taloudellisia, että henkisiä paineita ja haasteita. Osana SISU:a ja digiä yrittäjyyteen -hanketta selvitettiin koronakriisin vaikutuksia mikroyrittäjiin,…
Lue lisää
Tiedätkö yrityksesi digitaalisen valmiuden?
Digitalisaation on todettu olevan yksi suurista sekä yhteiskuntaa että elinkeinoelämää muuttavista tekijöistä. Yrityksille digitalisaation hyödyntäminen tarjoaa lukemattomia uusia mahdollisuuksia. Mikroyritykset ovat sekä pienin (alle 10 henkilöä työlistävä) että vallitsevin yritysryhmä (n. 94 % kaikista yrityksistä). Erityisesti mikroyrityksille on mahdollisuus tehostaa digitalisaation eri keinoin omaa liiketoimintaa. Tässä artikkelissa on kuvattu digitaalisen kypsyysmallin suunnitteluprosessi ja käyttömahdollisuudet erityisesti…
Lue lisää