• Suomi
  • English

Kaikki blogit

Vierasblogi: Työn etsijän erityinen taitolaji – Mikroyritykset
Pk-yrityksistä puhutaan usein yhtenä ryhmänä. Tässä voi olla väärinymmärryksen mahdollisuus ainakin mitä tulee rekrytointiin. Väärinymmärryksen hintana voi olla se, että työtilaisuus meneekin etsijältä sivu suun. Työn etsijä ei ymmärtänytkään, että mikroyrityksellä on aivan omanlaisensa dna. Mikroyritys on erilainen kuin keskisuuri yritys. Mikroyrityksessä omistaja usein myös johtaa firmaa ja osallistuu aktiivisesti päivän töihin. Mikroyrityksessä jokaisen työpanos…
Lue lisää
EMÄVALHEESTA SEURAAVA?
Pikatesti: Pohjois-Suomen yritykset 2015 1. Eniten yrityksiä 1000 asukasta kohti: a) Kainuu, b) Lappi, c) Pohjois-Pohjanmaa? 2. Vientiyritysten osuus maakunnan yrityksistä suurin: a) Kainuu, b) Lappi, c) Pohjois-Pohjanmaa? 3. Eniten aloittaneita yrityksiä 1000 asukasta kohti: a) Kainuu, b) Lappi, c) Pohjois-Pohjanmaa? [Oikeat vastaukset: 1.b, 2.b, 3.b] Mitä harvaan asutumpi ja pohjoisempi alue, sitä vaisumpaa yritystoimintaa?…
Lue lisää
Yritysyhteistyö lukioissa
Mitä tältä päivältä odotat ja toivot? Kysymyksen esitti viime viikolla lukioiden opettajien opetussuunnitelmaan liittyvän koulutuspäivän pitänyt Villinikkareiden asiantuntija Tapu Nieminen. Yksi toivoi keskustelua siitä, kuinka yrittäjyys lisättäisiin osaksi opo-kurssia, toinen yrittäjyyshengen nostattamista, kolmas yrittäjyyttä osana lukion erilaisia oppiaineita. Joillakin osallistujilla oli toivomus saada ideoita oman opetuksensa ja oppilaitoksensa kehittämiseen. Uusi opetussuunnitelma mahdollistaa suuriakin muutoksia. Joissakin…
Lue lisää
eHealth startup -yritykset kohtaavat haasteellisen liiketoimintaympäristön
Terveydenhoito ja ihmisten hyvinvointi ovat yhä suurempia kysymyksiä kaikissa maissa myös taloudellisesta näkökulmasta.  Kehittyneiden maiden terveydenhoito kohtaa kestävyyshaasteen kasvavan terveyspalveluiden kysynnän mm. väestön ikääntymisen ja kroonisten sairauksien lisääntymisen seurauksena. Digitalisaation luomat mahdollisuudet nähdään yhtenä keskeisenä tekijänä terveyssektorin haasteisiin vastaamisessa, myös Suomessa.  Vaikka maailma on digitalisoitunut nopeasti ja eHealth liiketoiminnan potentiaali on suuri, terveysala ei ole hyödyntänyt…
Lue lisää
Tavoitteena yrittävä kulttuuri
Yrittäjyyden edistämisen puolesta puhui opetusministeri Kerttu Saalasti jo 1950-luvun puolivälissä. Työtä riittää silti edelleen kuusi vuosikymmentä myöhemmin. Miten saamme oman asenteemme ja kulttuurimme enemmän yrittäjyysmyönteiseksi vai joko se sitä on? Mitä sanot ihan ensimmäisenä jos oma lapsesi ilmoittaa että perustaa yrityksen ystäviensä kanssa tai ihan yksinään? Jos ihan rehellinen olen, itselläni tulee ensimmäisenä mieleen, ymmärtääkö…
Lue lisää
Sote-soppaa ja luovuutta, osa 2: Alan erityispiirteitä
Tämä on jatkoa 17.6. julkaistuun blogi-kirjoitukseemme, jossa käsittelimme start-up -yritysten luovuutta. Sosiaali- ja terveysalan yritysten kasvuun ja liiketoimintaan liittyy monia erityispiirteitä. Osa niistä liittyy meneillään olevaan sote-uudistukseen, jonka venyessä ilmaus "sote-sopasta" on tullut turhankin tutuksi. Kuitenkin sote-alan yritystoimintaan liittyy jo itsessään monia ominaisuuksia, jotka tekevät siitä yrityksille haastavankin toimialan. Toisaalta osa jo tapahtuneista muutoksista sosiaali-…
Lue lisää
Sote-soppaa ja luovuutta, osa 1: Pienet vs. suuret
Saimme kutsun osallistua Naturpoliksen järjestämään Sote ja yrittäjyys -seminaariin Kuusamossa torstaina 16.6. Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmän edustajina pidimme alustukset sote-yrittäjien luovuudesta kasvun mahdollistajana sekä yritysten selviytymiskeinoista sote-uudistuksen myllerryksessä. Tässä blogitekstissä esittelemme ensin mainittua aihetta eli luovuutta, sote-sopasta puhutaan lisää seuraavalla kerralla. Luovuutta tarkastellaan start-up -yritysten, joille on tunnnusomaista riskinotto ja uusien, luovien liiketoimintamahdollisuuksien etsiminen, sekä julkisten hankintojen kautta. Mielikuvissa…
Lue lisää
Digimarkkinoinnin työkalut mikroyrityksissä
Digitalisaatio ja sen eri variaatiot ovat positiivisesti sidoksissa pienten organisaatioiden kasvuun, suoritukseen ja kilpailukykyyn. Internetin käyttö voi hyödyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä vähentämällä kustannuksia ja helpottamalla sisäistä sekä ulkoista viestintää [1]. Digitaalinen markkinointi tuokin mahdollisuuden kehittää menestyksekkäitä liiketoimia tavoilla, joita ei ennen ole ollut pienten yritysten saatavilla [2]. Tutkielma digitaalisesta markkinoinnista mikroyrityksissä MicroENTRE:n toimeksiannosta markkinoinnin…
Lue lisää
Digitaalinen markkinointi startup -yrityksissä
Digitalisaation ja teknologian kehityksen luomat mahdollisuudet muokkaavat toimintatapojamme ja päivittäisiä rutiinejamme kiihtyvällä vauhdilla. Tästä kenties selkein ilmentymä on internetin käytön yleisyys: 74 % 16–74 –vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä useita kertoja päivässä[1]. Teknologian kehityksen johdosta internetin käyttö ei ole enää paikkasidonnaista – älylaitteita kuten älypuhelimia tai tabletteja hyödyntäen internetiä voidaan käyttää milloin ja missä vain. Me…
Lue lisää
Mikroyrittäjän jaakobinpainia – isontaako toimintaa vaiko ei?
Voiko hallituksen julkaisema yrittäjyyspaketti auttaa kasvun kanssa painivaa mikroyrittäjää? Mitä tarkoittaa yrityksen kasvu? Perinteisestihän yrityksen kasvua mitataan liiketaloudellisin mittarein: liikevaihdon ja henkilöstömäärän kasvun ja taseen avulla. Kysynnän voimakas kasvu saa yrittäjän käymään vuoropuhelua itsensä kanssa siitä, isontaako toimintaa vai ei. Aina kasvun ei tarvitse tarkoittaa liikevaihdon kasvua. On mahdollista, että yrittäjä hakee kasvua toiminnan kehittämisestä…
Lue lisää