• Suomi
  • English

Kaikki blogit

Kasvavayritys.fi-sivustolta tietoa yritysten liiketoiminnan kehittämiseen
Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien testien avulla saa konkreettista tietoa sekä vinkkejä yrityksen kehittämiseen ja kasvuun liittyvistä kehityskohteista. Testien teemoja ovat kasvukyvykkyys, digivalmiudet sekä kasvun hallinta. Testien käyttö on ilmaista. Kasvavayritys.fi-sivustolla olevien testien avulla saat erinomaiset lähtökohdat ja vinkit siihen, mihin suuntaan yritystä kannattaa kehittää. Tekemällä kasvukyvykkyystestin tiedät varmuudella, kuinka valmis yrityksesi on ottamaan seuraavan suuren askeleen. Digivalmiustesti…
Lue lisää
Luonto lisää maaseudun vetovoimaa monipaikka-asujien piirissä
15.11.2021 Monipaikkainen asuminen on yleistyvä ilmiö, joka koskettaa myös maaseutua. Oulun yliopistolla loppuvuodesta 2020 käynnistyneessä ”Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla” eli MOPPI-hankkeessa perehdytään Pohjois-Pohjanmaan maaseutualueiden monipaikkaiseen asumiseen, yrittämiseen ja etätyön mahdollisuuksiin sekä tunnistetaan havaittuja haasteita aihepiireihin liittyen. Hanke tarkastelee ilmiöitä alueen asukkaiden, kuntien sekä siellä toimivien yrityksien näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada…
Lue lisää
Yritykset ratkaisevat monipaikkaisuuden kehityksen
8.11.2021 Koronapandemian akuutissa vaiheessa monet yritykset ja organisaatiot siirtyivät yleisten suositusten seurauksena osittain tai kokonaan etätyöskentelyyn. Ennen koronakriisiä kaksi kolmasosaa palkansaajista ei ollut tehnyt lainkaan etätyötä ja säännöllistä etätyötä teki noin joka viides palkansaaja. Yhtäkkiä talvella ja keväällä 2020 työn tekemisen paikat ja muodot muuttuivat nopealla aikataululla. Väestömäärään suhteutettuna monipaikkaisia henkilöitä on eniten maaseudulla, vaikka…
Lue lisää
Kestävä kehitys, digitalisaatio ja kansainvälisyys yrittäjyyskasvatuksessa
Toimintaympäristön nopea murros sekä yrittäjyyden merkityksen kasvu haastavat koulutusorganisaatioiden ajattelu- ja toimintamalleja. Tulevaisuuden yrittäjyys- ja työelämätaitojen kehittämisen tarve on suuri – nopean murroksen keskellä olennaisen tunnistaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. Parhaimmillaan ymmärrys rakentuu eri toimijoiden laajana vuoropuheluna ja yhteistyönä. Yrittäjyyskasvatuksen strategiatyö tarjoaa tähän oivallisen mahdollisuuden. Työelämän murroksen myötä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen merkitys on voimakkaassa…
Lue lisää
Yhteistuotteistamisella lisää liikevaihtoa matkailuun
13.10.2021 Koronarajoitusten takia matkailu notkahti viime vuonna, mutta tänä vuonna matkailijoiden määrä on alkanut lisääntyä. Lisääntynyt matkailuinnostus on otettu innolla ja ilolla vastaan alan yrittäjien piirissä. Hiljaisemman viime vuoden aikana on ollut aikaa kunnostaa paikkoja ja kehittää uusia tuotteita vastaamaan niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden tarpeita.  Eräänä vasteena uusien tuotteiden kehittämissä nähtiin viime viikolla MobileCamp…
Lue lisää
Yrityskehittäjien syyspäivillä uutta oppia ja yhteistyöverkostoja
11.10.2021 Yrityskehittäjien syyspäivät järjestettiin 6. kerran tällä kertaa Riihimäellä 7.-8.10.2021. Ajankohtaisena teemana oli Kiertotalous käytännössä ja järjestävänä tahona Seutukaupunkien yritysverkostot-hanke.  Teeman ympärille olikin saatu monipuolinen kattaus yritysvastuullisia yrityksiä aina pörssiyhtiöstä pienempiin startupeihin asti. Ensimmäinen puheenvuoro alkusanojen jälkeen kuuluikin Suomen ympäristöopisto Syklin rehtorille Mia O´Neilille, joka kertoi kattavasti voittoa tavoittelemattoman osakeyhtiön toiminnasta. Esitys sain varmasti monen…
Lue lisää
“Muutos on todellista ja pysyväisyys vain harha”
6.10.2021 Havaintoja yritysbarometri kyselyn 2021 tuloksista Kuva 1. Arvio yritysten näkymistä seuraavan vuoden aikana. Raahen seudun kehitys toteuttaa vuosittain seutukunnan yrityksille yritysbarometri kyselyn. Kysely toteutetaan perinteisesti puhelimitse, mistä johtuu kyselyn hyvä vastaajamäärä. Tänä vuonna saimme kyselyyn vastaukset 291 seutukunnan yrittäjältä. Tämä tarkoittaa, että tavoitimme puhelimitse 14 % seutukunnan yrityskannasta (Raahe, Siikajoki, Pyhäjoki). Kysely toteutettiin toistamiseen…
Lue lisää
Pitkästä aikaa messuilemassa!
1.10.2021 Ympäristöasiat näkyivät messuilla. Korona alkaa vähitellen väistymään ja yleisötapahtumat alkavat palailla takaisin ihmisten kalentereihin. ARVO-hanke kävi Alihankinta-messuilla Tampereella viime viikolla. Tapahtumasta sai kattavan kuvan teollisuuden uusista innovaatioista. Lisäksi hieman jopa yllätti, miten paljon ympäristöasiat olivat tapahtumassa esillä, sillä iso osa esillä olleista yrityksistä toimii teollisuuden alihankinnassa. Itsessään messut olivat hiilineutraalit, sillä Alihankinnan oma metsä…
Lue lisää
Vastuullisuus mikroyrittäjän kilpailuetuna
   Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra julkaisee säännöllisesti listauksia Megatrendeistä. Megatrendien tarkastelu on olennainen osa Sitran ennakointityötä ja tulevaisuustalon analyysia toimintaympäristöistä. Vuonna 2020 julkaistussa listauksessa todetaan muun muassa seuraavaa: ”Ensinnäkin, keskeisin tulevaisuuteen vaikuttava tekijä on ekologisen jälleenrakennuksen kiireellisyys: miten vastaamme ilmastonmuutokseen, luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, resurssien vaihtelevaan saatavuuteen ja jäteongelmaan. Muita kehityskulkuja pitää tarkastella suhteessa tähän.” Vastuulliseen…
Lue lisää