• Suomi
  • English

Kansainvälinen vaihto-opiskelija MicroENTRE®:en

MicroENTREssä aloittaa kansainvälisenä vaihto-opiskelijana DI, KM Anneli Manninen lokakuuna alussa. Hän on Estonian Business Schoolin tohtoriopiskelija johtamisen ohjelmasta. Vaihto onnistuu näin korona-aikanakin, koska hän toimii projektipäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa. Laurea koordinoi mikro- ja pienten yritysten kehittämiseen ja kasvuun tähtäävää hanketta, johon myös Annelin tutkimusaihe liittyy.

”Olen pitkään haaveillut mahdollisuudesta syventyä tutkimuksen tekemiseen. Toivon myös, että laajasta kokemuksestani sekä yksityisellä että julkisella sektorilla on hyötyä myös MicroENTRElle. Meitä yhdistää ainakin yrittäjälähtöinen ajattelu, mistä olenkin erityisen innoissani. Olenhan Suomen YES-verkoston kolmas kunniajäsen. Työkokemukseni on myös monessa kohdin ollut kytköksissä yritysten ja koulutuksen väliseen yhteistyöhön sekä alueelliseen kehittämiseen”, hän toteaa. ”Nyt käynnissä olevassa hankkeessa olemme kehittäneet yhteistyömallia, joka on tuottanut yrityksille sekä uutta liiketoimintaa että kasvua.”

Anneli Manninen

anneli.manninen@laurea.fi

+358 40 553 1177

Comments are closed.