• Suomi
  • English

Julkaistua tutkittua tietoa geotermisen energian mahdollisuuksista sekä mustanhiilen päästöjen rajoittamiseen ja siihen liittyviin liiketoimintamahdollisuuksista arktisilla alueilla

Alkuvuodesta on ilmestynyt MicroENTRE™n tutkimusryhmästä kaksi julkaisua liittyen hiilivapaan geotermisen lämmön talteenottoa Pyhäsalmen kaivoksesta ja matalalämpöisen geoenergian hyödyntämistä sekä siihen liittyvää liiketoimintamahdollisuuteen liittyen. Toinen julkaisu on Energiakaivos-hankeen raportti1, jossa esitellään geotermisen energian ja sen hyötykäytön yleiset perusperiaatteet, kaivoksen geologiset ja -termiset lähtökohdat sekä konsepti geotermisen lämmön talteenottoa ja hyödyntämistä varten. Lopuksi tarkastellaan konseptin kannattavuutta, geotermisen lämmön hyödyntämistä paikallisessa kaukolämpöverkostossa sekä lämpöenergian paikallisia käyttökohteita.

Hankkeen päätelmänä todetaan geotermisen energian hyödyntämisen luovan kasvualustan kehittää uusia teknologioita ja palveluja sekä yrityksiä kaivosympäristössä. Saadut tulokset tukevat visiota, jossa Pyhäsalmen kaivosalueesta ja ympäröivästä taajamasta kehittyy uusiutuvien energiamuotojen pilotointi- ja esimerkkikohde, joka herättää yritysten ja yhteisöjen kiinnostusta Suomessa ja ulkomailla. Toinen julkaisu on Nordia Geographical  Publications -sarjassa julkaistu artikkeli2,, jossa pohditaan energianmurroksen merkitystä tämän mahdollisuuden tukijana, mutta myös niitä haasteita, jotka voivat nousta tähän ainutlaatuiseen mahdollisuuteen tarttumista.

Nämä julkaisut tarjoavat yrityksille näkökulmia nousevan energia-alan mahdollisuuksista, miten vähähiilisyys voi toimia vahvan kasvun mahdollistajan esimerkiksi teknologian kehittäjille ja palvelun tarjoajille, mutta myös lämpöenergian käyttäjille mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja samalla vähentää kuluja.

Lisäksi MicroENTREn tutkijatohtori Katariina Ala-Rämi on ollut mukana laajassa kirjaprosessissa3, jossa pohditaan Arktisten merialueiden kestävyyttä monelta eri näkökannalta, kuten mustan hiilen päästöjen rajoittamistarpeesta nousevan liiketoiminnallisen potentiaalin kannalta.

 

1. Ahonen, L., Ala-Rämi, K., Lehtinen, U., Leppäharju N. & A. Martinkauppi (2020). Pyhäsalmen kaivos hiilivapaan lämpöenergiantuotannon mahdollistajana. Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuja. http://urn.fi/urn:isbn:9789526225562

2. Ala-Rämi, K., Taipale-Erävala, K., & Väänänen, M. (2020). Structural change as an opportunity for a post-mining region: The case of Pyhäjärvi, Finland. Nordia Geographical Publications, 48(6), 75-90. Retrieved from https://nordia.journal.fi/article/view/90711

3. Brunila, O-P, Kunnaala-Hyrkki, V., Inkinen, T. & E. Hämäläinen (2020): Black carbon, maritime traffic and the Arctic. In: Pongrácz, E., Pavlov, V. & N. Hänninen (eds.) Arctic Marine Sustainability, Arctic Maritime Businesses and the Resilience of the Marine Environment. Springler.  https://doi.org/10.1007/978-3-030-28404-6

Comments are closed.