• Suomi
  • English

Jouni Hintikka projektitutkijaksi MicroENTREEN

Jouni Hintikka on aloittanut Kerttu Saalasti Instituutin MicroENTREn projektitutkijana 15.3.2019.

Hintikan tutkimuskohteet liittyvät yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen sekä Pohjois-Pohjanmaan yrittäjyyskasvatuksen strategian jalkauttamiseen. Opettajatausta sekä kokemus opetuksen kehittämis- ja täydennyskoulutushankkeista luovat vahvan pohjan yrittäjyyskasvatuksen sekä tätä kautta yritysten tulevaisuuden toimintaedellytysten kehittämiselle.

”Yrittäjyyskasvatuksella on suuri merkitys tulevaisuuden työelämä- ja yrittäjyystaitojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä”, Hintikka toteaa. ”Sujuva yhteistyö yritysten ja oppilaitosten välillä sekä yhdessä tekemisen kulttuuri ovat tässä työssä keskeisiä. Näitä haluamme jatkossakin edistää.”

Comments are closed.