• Suomi
  • English

Johdatko yritystäsi edestä vai takaa?

Niin isoille kuin pienillekin yrityksille on tärkeää, että yrittäjä/johto sekä henkilöstö kykenevät soutamaan kirkkovenettä samaan suuntaan. Yhteisenä tavoitteena pitää olla yrityksen toiminnan jatkuva kehittäminen. Henkilöstöjohtaminen on työkalu, jolla luotsataan yritys kohti märänpäänä olevaa satamaa. Hyvällä johtamisella on mahdollista ennaltaehkäistä eri henkilöryhmien kanssa syntyviä ongelmia.

Ydinryhmätapaaminen pidettiin nyt toisen kerran Raahe Talonhoito Oy:ssä ja isäntänä meillä oli Jari Kotajärvi. Yritys on perustettu v. 1982 ja se tuottaa kiinteistönhoito ja kunnossapito palveluita. Yritys työllistää yhdeksän kiinteistönhoitajaa sekä lisäksi lumitöissä ja ruohonleikkuussa on apuna useita opiskelijoita. Lisäksi yritys tarjoaa kiinteistö-, kone- ja remonttipalveluja sekä metallitöitä.

Illan vieraalla Hannu Savelalla on kokemusta mm. henkilöstö- ja laatupäällikön tehtävästä sekä yrittämisestä kasvuyrityksessä vastuualueena henkilöstöasiat. Lisäksi hän on osakkaana useassa eri yrityksessä. Kasvupolussa hän toimii konsulttina liiketoiminnan kehittämishankkeissa, joissa tunnistetaan sekä kasvun esteitä että mahdollisuuksia.

Johtaminen

Esimiestyössä auttaa, jos tiedämme toistemme erilaiset toimintatavat. Me (ihmiset, työntekijät) emme ole yhtenäinen joukko, joka toimii kaikissa tilanteissa samalla lailla vaan ihmiset reagoivat tilanteissa hyvin eri lailla. Toisilla on kyky reagoida nopeasti, ja he alkavat suorittamaan heti uutta tehtävää. Vastaavasti osalle on luontevaa suhtautua asian rauhallisesti, ja he voivakin tarvita nukkumista yön yli ja asian pidempää pohdintaa. Heille nopeasti tapahtuvat muutokset johtavat helposti epämukavuusalueelle. Osalle meistä uusien tehtävien aloittaminen on mieluisaa, mutta ei niinkään tehtävien loppuun saattaminen. Toiset voivat tehdä tehtävät niin viimeisenpäälle, että ovat jopa ylisuorittajia. Onko joku väittänyt, että ihmisten johtaminen olisi helppoa?

Mikroyritysten ydinryhmä kokoontui Raahessa to 19.01.2017 klo 18–20 osoitteessa Mestarinkatu 6, 92120 Raahe. Isäntänä oli Jari Kotajärvi, Raahen Talonhoito Oy, http://www.talonhoito.fi/.

Comments are closed.