• Suomi
  • English

Jaana Jeminen projektipäälliköksi MicroENTREN ViVa- vastuullisuushankkeeseen

Muotoilija (AMK), KTM Jaana Jeminen on aloittanut 6.9.2021 ViVa- Vihreä vastuullisuus mikroyrityksissä hankkeen projektipäällikkönä. Vastuullisuus on muotoiluajattelun ytimessä ja viitoittanut Jemisen tietä yli kahdenkymmenenviiden vuoden ajan. Monialaisen koulutuksen lisäksi Jemisellä on monipuolinen kokemus innovaatiotoiminnasta sekä muotoilun ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä eri toimialojen yrityksissä ja organisaatioissa osana kehittämisprojekteja.

”Olen toiminut mikroyrittäjänä vuodesta 2001 ja siitä saakka erilaisissa yrittäjyyteen, yrityksiin liittyvissä kehittämistehtävissä. Yhteensä kokemusta pien- ja mikroyritysten kanssa työskentelystä on useista sadoista eri toimialojen pienyrityksistä erilaisissa konteksteissa. Olen toiminut myös projektipäällikkönä useissa selvitys- ja kehitysprojekteissa Etelä-Pohjanmaalla ja viimeiseksi Lapissa. Vuosina 2013–2016 Lapin yliopistolla palvelumuotoilun ”Tunteesta arvoa palvelulle” ja ”HumanSee – Humanizing Service Experiences with Design Methods” tutkimusprojektien projektipäällikkönä erityisvastuualueena yritysyhteistyö.”

”Muotoilijana kestävän kehityksen ja vastuullisuuden perusperiaatteet; eettisyys, ekologisuus, ekonomia, ergonomia ja esteettisyys ovat sisäistyneet syvälle ytimeeni. Vastuullisuuden valmentaminen ja sparrailu tuo uudenlaista sisällöllistä kiinnostavuutta tähän projektipäällikön työhön. Esimerkiksi matkailualan mikroyrityksen vastuullisuuden palvelupolun vaiheet voivat muodostua seuraavan rungon mukaisesti; viestintä, vieraan osallistuminen, liikkumisen, materiaalien, rakennusten vastuullisuus, turvallisuus, vesi, energia, jätteet, kiertotalous, yrityksen kannattavuus, perinteet & kulttuuri, ympäristö, eettisyys, tasa-arvo, yhteistyö ja lopuksi palvelulupaus, joka käsittää reagoinnin asiakaspalautteeseen, kehittämisen ja viestinnän. Voimme yhdessä luoda tulevaisuudelle hyvää bisnestä!”

 

 

Jaana Jeminen

jaana.jeminen@oulu.fi

050 591 6216

 

Comments are closed.