• Suomi
  • English

Ideasta tuotteeksi

Ideasta tuotteeksi – tee tuote ja ala myymään – rakenna brändi pitkäjänteisesti

Käytännössä mikroyrityksen on lähes pakko erikoistua ja erilaistua pärjätäkseen markkinoilla. Tuotteella pitää olla selkeä tarkoitus eli mihin tarpeeseen tuote vastaa. Hyvä tuote pohjautuu omaan ajatukseen. Mikroyrityksen ei kannata kopioida toisten tuotteita. Kopioimalla on vaikeaa saavuttaa uskottavuutta ja menestyvää brändiä.

”Mikroyrityksen ainoa mahdollisuus selviytyä on löytää sellaista mitä isommilla yrityksillä ei ole”

Hahmota asiakastarve – ideoi tarpeeseen vastaava tuote – suunnittele tuotanto. Nopea tuotekehityssykli on nykyään selkeä kilpailuetu. Yrittäjän on tärkeää hahmottaa ansaintalogiikka myös myyjän näkökulmasta: myyjä on kiinnostunut tuotteesta vain jos hän voi tehdä sillä rahaa. Ansaintalogiikka pitää osata kuvata jo tuotteen mallinnusvaiheessa.

Tuotekehityksessä tarvitaan monenlaista osaamista: tekniset asiat–muotoilu–valmistusmenetelmät. Tuotteen suunnittelussa on tärkeää miettiä myös se miten kukin tuotteen ominaisuuksia koskeva valinta vaikuttaa tuotantoon. Jo tuotekehitysvaiheessa on hyvä miettiä myös keinot ja välineet, joilla esimerkiksi asiakaspalautteessa esiin nousseet tuotteen/palvelun ongelmat ja kehitystarpeet ratkaistaan.

nivala_2016_09_20_piha

Määräajan voimassa oleva mallisuojaus estää tuotteen ”yksiyhteen”-kopioinnin. Patentointia kannattaa harkita silloin, kun on keksinyt jonkun erittäin poikkeavan ominaisuuden.

Bisneksessä keskeistä on asiakastarpeiden ennakointi, joka edellyttää myös laajempaa muutosten ennakointia. Vaikka täysin uusien asioiden keksiminen vähenee, tulee koko ajan lisää uusia teknologioita ja uusia alustoja, jotka mahdollistavat uusia tapoja toteuttaa asioita. Ydinasia on se, miten saat uuden toteuttamistavan kytkettyä asiakaskokemukseen.

Tapaaminen järjestettiin Nivalassa 20.9.2016.

Comments are closed.